Pokolenie X na rynku pracy – czym się wyróżnia?

Kim są przedstawiciele pokolenia X?

Generacja X to osoby urodzone w latach 1965-1979. Niektóre źródła przesuwają granicę nawet do 85 roku. Co do zasady jednak pokolenie X to obecni czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie.  

„X” w nazwie tej grupy podkreśla niewiadomą, jaka się z nią wiąże. Określenie pojawiło się w latach sześćdziesiątych w książce „Generation X”. W Polsce pokolenie bywa też określane jako „pokolenie PRL”. 

Przedstawiciel generacji X w Polsce od urodzenia musiał sobie radzić z szeregiem wyzwań. Młodzi z tego pokolenia dorastali w czasach PRL. Przeżyli upadek komunizmu i obserwowali przełom ustrojowy, którego byli największymi beneficjentami. Przemiany gospodarcze i rozwój technologii sprawiły, że pokolenie X musiało szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. 

Osoby z tej generacji nie wychowywały się w świecie online jak pokolenie Y – poznały internet i nowoczesne sprzęty elektroniczne w wieku ponad 20 lat. Z tego powodu musiały się nauczyć ich wykorzystywania samodzielnie. Przedstawiciele generacji X są z tych względów bardziej przywiązani do tradycji. 

Pokolenie X – cechy

Przedstawicielom pokolenia X przypisuje się powszechnie specyficzne cechy. W opinii publicznej wskazuje się przede wszystkim na daleko idące przywiązanie do utartych schematów i szacunek do wzorców. Niektórzy ludzie z tej grupy czują się zagubieni i nie odnaleźli sensu życia. 

Generacja X preferuje kontakty osobiste od tych za pośrednictwem internetu. Ceni sobie rozmowy i chętnie nawiązuje kontakty. Jednocześnie przedstawiciele pokolenia X są skoncentrowani na karierze, zdyscyplinowani i ambitni. Starają się piąć po szczeblach kariery, ponieważ zależy im na pozycji i wysokich zarobkach. 

Pokolenie X korzysta z internetu w specyficzny sposób. W sieci szuka głównie poradników i recenzji produktów, nie przykładając zbyt dużej wagi do social mediów. Jeśli przedstawiciele generacji X mają konta na Facebooku czy Instagramie, to deklarują, że spokojnie mogliby z nich zrezygnować. 

Pokolenie X jest odpowiedzialne i samodzielne. Większość osób urodzonych w tym okresie szybko szła „na swoje” i zakładała rodziny. Nie są im straszne zobowiązania. Przedstawiciele generacji X starają się być dobrymi obywatelami i interesują się życiem politycznym.

Czym pokolenie X różni się od innych pokoleń?

Pokolenie X to kolejna generacja po baby boomers. Bezpośrednio poprzedzała pokolenie Y i Z. Każda z tych grup ma swoje specyficzne cechy, które wynikają głównie z warunków, w których dorastała. Mimo że to uogólnienia, pokazują najistotniejsze różnice. 

W porównaniu do millenialsów pokolenie X jest bardziej otwarte. W odróżnieniu od swoich dzieci dostęp do internetu przedstawiciele generacji X zyskali dopiero w dojrzałym wieku, więc preferują kontakty off-line. Lepiej radzą sobie z nowymi technologiami niż pokolenie baby boomers i mają bardziej pozytywne podejście do życia. Millenialsi są z kolei mniej przywiązani do pracy zawodowej. 

Największe różnice pokoleniowe widać z kolei między generacją X i Z. Młodzi wychowani w towarzystwie świata cyfrowego mają inne autorytety i w dużej mierze żyją w bańkach informacyjnych. Na tym tle dochodzi do konfliktów i nieporozumień. Pokolenie Z jest lepiej wykształcone niż przedstawiciele pokolenia X. Jednocześnie trudniej się mu uniezależnić. Mało który przedstawiciel tej generacji w wieku 20+ jest w stanie kupić mieszkanie bez pomocy rodziców czy założyć rodzinę, co dla przedstawicieli generacji X nie było niczym nadzwyczajnym.  

Pokolenie X na rynku pracy

Pokolenie X wyróżnia się na rynku pracy zaangażowaniem i wiedzą. Trudna młodość i wymagające początki kariery, gdy najpierw trudno się było przebić, a później konieczne stało się zderzenie z transformacją ustrojową, sprawiły, że przedstawiciele generacji X umieją docenić dobrze płatną i stabilną pracę. 

Pokolenie X w dużej mierze pracuje na umowie o pracę, ale część grupy z sukcesem rozwija własne firmy. Ich sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż w przypadku millenialsów. 

Przedstawiciele generacji X jako pracownicy są odpowiedzialni i wyróżniają się wysoką efektywnością. Nie są skorzy do częstej zmiany pracy i w wielu przypadkach pracują w tym samym miejscu od lat. Są lojalni, mają szacunek do szefów i identyfikują się z zakładem pracy. Podobnie jak pokolenie baby boomers nie boją się ciężkiej pracy, ale z drugiej strony – na wzór millenialsów – cenią też odpoczynek. 

Pokolenie X nie lubi nudy, ale jednocześnie preferuje ułożoną pracę, w której nie ma miejsca na pęd. Dzięki swojej cierpliwości przedstawiciele generacji X dobrze sprawdzają się też w pracach powtarzalnych, które wymagają dokładności.

Pokolenie X - podsumowanie

Podział na pokolenia baby boomers, X, Y i Z został stworzony, aby pokazać, w jak różnych warunkach wychowywali się przedstawiciele poszczególnych generacji. Na tej podstawie można dostrzec określone trendy, jednak większość obserwacji jest zbyt ogólna, żeby stała się podstawą zdecydowanych i indywidualnych ocen. Część obserwatorów uważa nawet, że przynależność pokoleniowa nie wpływa na cechy pracownika. Z tego powodu nie warto dawać się omamić stereotypom i pozostawić miejsce na obiektywną ocenę.