Kalkulator Urlopu Wypoczynkowego

Kalkulator urlopu wypoczynkowego służy do obliczenia dni urlopu, które przysługują pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Narzędzie bierze pod uwagę dane dotyczące stażu pracy, wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia.

 

/

Okres zatrudnienia w bieżącym roku

Liczba dni urlopu:

Liczba godzin urlopu:

* 1/1 w przypadku pracy na pełny etat, w przypadku pracy na niepełny etat w postaci ułamka zwykłego, np. ½, 4/5

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć liczbę dni urlopu za część roku?
Na modyfikację przysługujących dni urlopowych nie wpływa zmiana pracodawcy. W takim przypadku wolne rozkłada się proporcjonalnie między zakładami pracy. Jeśli chcesz obliczyć, ile dni urlopu możesz wykorzystać w nowej pracy, wystarczy, że podzielisz przysługujący Ci wymiar urlopu wypoczynkowego (20 albo 26 dni przy umowie na pełen etat) przez liczbę miesięcy, za którą należy się urlop. Jeśli jednak pracownik wykorzystał więcej dni urlopowych, niż przysługiwało mu za okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, nowy zakład pracy przyzna tylko pozostałe dni urlopowe. Analogicznie oblicza się dni urlopowe w przypadku osób świadczących pracę na część etatu. Urlop nie przysługuje za okres pozostawania bez zatrudnienia.
Czym jest urlop proporcjonalny?
Urlop proporcjonalny to dni wolne naliczane osobom, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku. Ustalając wymiar urlopu, trzeba pamiętać, że niepełny przepracowany miesiąc musi zostać zaokrąglony w górę. Urlopu proporcjonalnego nie stosuje się co do osób podejmujących pierwszą pracę, ponieważ w takim przypadku obowiązuje zasada nabywania urlopu z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem.
Jak obliczyć staż pracy do urlopu wypoczynkowego?
Aby ustalić, ile dni urlopu Ci przysługuje, musisz obliczyć staż pracy. To suma wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie stosunków pracy oraz innych wliczających się do stażu na podstawie właściwych przepisów (m.in. czas nauki w szkole wyższej). Wymiar urlopu wynosi 20 dni w roku kalendarzowym, jeśli pracownik ma mniej niż 10 lat zatrudnienia oraz 26 dni, o ile jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat. Jeśli chcesz łatwo i szybko obliczyć staż pracy do urlopu wypoczynkowego, skorzystaj z intuicyjnego kalkulatora https://zawodowo.olx.pl/kalkulator-stazu-pracy/.
Nauka a staż pracy do urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu jest uzależniony od dotychczasowego stażu pracownika. Warto pamiętać, że do tego okresu wlicza się również okres nauki potwierdzony odpowiednim świadectwem lub dyplomem. Pod uwagę bierze się tylko tę szkołę, która zapewnia zainteresowanemu najwyższą możliwą do uwzględnienia liczbę lat. Poniżej sprawdzisz, ile możesz doliczyć do swojego stażu pracy w zależności od wykształcenia: - zasadnicza szkoła zawodowa lub równorzędna – nie więcej niż 3 lata; - średnia szkoła zawodowa – nie więcej niż 5 lat; - średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat; - średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata; - szkoła policealna – 6 lat; licencjat lub szkoła wyższa – 8 lat.