Autor "Marta Kościecha-Karkowska"

Lista obecności w pracy – czy jest obowiązkowa?

Zatrudniane pracowników przez przedsiębiorstwo wiąże się z obowiązkiem przestrzegania szeregu przepisów i dostosowania do wymogów formalnych. Oprócz prowadzenia ewidencji godzin ...

27.09.2023 clock 5 min.
Notatka służbowa – po co się ją sporządza?

Notatka służbowa to dokument, który sporządza się w zakładzie pracy w celu potwierdzenia określonych zdarzeń. Może usprawnić komunikację pomiędzy współpracownikami ...

27.09.2023 clock 5 min.
Umowa na czas nieokreślony – czym się charakteryzuje i dlaczego warto ją dostać?

Umowa o pracę na czas nieokreślony uchodzi za najbardziej pożądaną przez pracowników formę zatrudnienia. W wielu przypadkach poprzedza ją zatrudnienie ...

23.09.2023 clock 5 min.
Ergofobia – jak poradzić sobie z lękiem przed pracą?

Ergofobia to poważna choroba, która oznacza lęk przed pracą. Dla osób dotkniętych schorzeniem wstanie z łóżka i pójście do biura ...

20.09.2023 clock 5 min.
Multitasking – czy faktycznie sprzyja efektywności?

Większość z nas nie lubi robić kilku rzeczy naraz. Realia dzisiejszego świata sprawiają jednak, że czasami nie mamy wyboru. W ...

13.09.2023 clock 6 min.
Kosiniakowe – komu przysługuje to świadczenie rodzicielskie?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie, które jest przyznawane rodzicom bez zasiłku i uposażenia macierzyńskiego. Dzięki niemu osoby, które mają status studenta, ucznia, ...

13.09.2023 clock 5 min.
NDA – umowa o zachowaniu poufności

Obowiązek zachowania poufności jest wprowadzany przez wiele przedsiębiorstw. Wszystko w celu zabezpieczenia informacji, które mają istotny wpływ na działanie podmiotu. ...

12.09.2023 clock 3 min.