Kim są przedstawiciele pokolenia baby boomers?

Pokolenie baby boomers to osoby, które urodziły się w latach od końca II Wojny Światowej do roku około 1964. Nazwa nawiązuje do wyżu demograficznego, który miał miejsce w tym okresie. Wpływ na niego miało zakończenie wojny, poprawa warunków bytowych i chęć powrotu do normalności. 

Boomerzy to rodzice przedstawicieli pokolenia X oraz starszych millenialsów. Dla pokolenia Z są dziadkami. W XXI wieku obserwujemy starzenie się społeczeństw. Z tego powodu obecnie to właśnie pokolenie baby boomers jest najliczniejsze. Statystyki światowe wskazują, że to dodatkowo generacja o najlepszej sytuacji majątkowej w historii. Wszystko dlatego, że boomerzy mieli czas na zebranie kapitału i mają już za sobą długie lata pracy w warunkach wolnej konkurencji. Najpopularniejsi przedstawiciele generacji baby boomers ze Stanów Zjednoczonych to Donald Trump, Bill Gates i Steve Jobs. 

Mimo to nie wszyscy młodzi ludzie patrzą na przedstawicieli BB z podziwem. Pokolenie baby boomers musi się liczyć z oskarżeniami o samolubność. Wskazuje się, że przez zbyt duże skupienie na pieniądzach boomerzy zaniedbali kwestie zrównoważonego rozwoju. To z kolei doprowadziło do kryzysów gospodarczych i nieodwracalnych strat w środowisku naturalnym. 

Baby boomers w Polsce

Pokolenie BB funkcjonuje oczywiście również w Polsce. Po wojnie w naszym kraju miał miejsce historyczny wyż demograficzny, który sprawił, że liczba mieszkańców wzrosła o prawie 6 milionów osób w ciągu 15 lat. Sytuacja polskich boomerów była jednak całkiem inna niż ich rówieśników w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie. 

Po zakończeniu II Wojny Światowej Polska weszła w okres szybkiego rozwoju gospodarczego. W tych warunkach wzrósł poziom wykształcenia w społeczeństwie. Znacznie spadł z kolei poziom analfabetyzmu. Na rynek pracy zaczęły wchodzić kobiety, a wielu Polaków podjęło decyzję o porzuceniu rolnictwa i przeprowadzce do dużych miast. W ten sposób zaczęły się rozwijać duże aglomeracje. 

Z drugiej strony polscy przedstawiciele BB musieli się mierzyć z trudną sytuacją polityczną. W czasach PRL nie było problemów ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ podstawowym założeniem polityki było wyeliminowanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy. Jednocześnie boomerzy nie mieli zazwyczaj możliwości uzyskania awansu i wyższych zarobków, więc nie czuli potrzeby zaangażowania w pracę. W kraju brakowało wielu podstawowych dóbr konsumpcyjnych. Godziny stania w kolejkach i limity związane z kartkami powodowały frustrację i podcinały skrzydła. 

Poprawę przyniosła dopiero transformacja ustrojowa. To właśnie w tym okresie pokolenie baby boomers miało szansę się dorobić. Mimo upływu lat jego przedstawiciele cały czas są postrzegani jako konserwatywni i bardzo często mocno przywiązani do religii. 

Cechy pokolenia baby boomers

Charakterystyka pokolenia BB wskazuje na znaczne różnice między nim a chociażby pokoleniem X czy millenialsami. Boomer dąży do tego, aby uzyskać stabilizację i bezpieczeństwo finansowe. Kluczowe jest dla niego osiągnięcie sukcesu zawodowego. Kariera i pieniądze przedkłada nad work-life balance. 

Przedstawiciele BB to zazwyczaj osoby konserwatywne, które nie lubią zmian. Trzymają się ustalonej hierarchii społecznej i nie są otwarte na nowe trendy. W rodzinie utrzymują tradycyjne role męskie i damskie. W pracy okazują szacunek szefowi i nie zgłaszają dodatkowych roszczeń, ciesząc się, że mają stałe zatrudnienie.

Baby boomers na rynku pracy

Dążenie do zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa i uzyskania stabilizacji bezpośrednio przekłada się na podejście do pracy baby boomers. Przedstawiciele tej generacji często pracują w jednym miejscu przez całe życie. Niechętnie podejmują zawodowe wyzwania, a po uzyskaniu wieku emerytalnego nie potrafią rozstać się ze stanowiskiem i w wielu przypadkach podejmują decyzję o dalszej pracy. 

Przywiązanie do miejsca pracy nie zawsze wynika tylko z wygody. Boomerzy mają ogromne doświadczenie praktyczne, dlatego w przedsiębiorstwach są często niezastąpieni. Pełnią funkcje prezesów, kierowników i managerów, przekazując wiedzę młodszym pokoleniom. 

Pokolenie BB nie ma problemu z dopasowaniem się do zasad. Szanuje hierarchię i wierzy w autorytety. Narzeka na młodsze generacje, że nie angażują się wystarczająco w pracę i podchodzą do niej zbyt lekko. Sami boomerzy chętnie poświęcają się dla pracodawcy. Niektórzy wpadają w pracoholizm. Ważne jest dla nich nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale również prestiż, poszanowanie i zabezpieczenie finansowe. 

Problemem baby boomers bywa często postawienie granic między życiem prywatnym i zawodowym. Kroczą raz ustaloną ścieżką kariery i nie mają problemu z poświęceniami, jeśli te przyczynią się do przejścia na kolejny poziom. Jednocześnie są oddanymi członkami zespołu i angażują się w utrzymanie dobrych relacji między współpracownikami. 

Kim jest "boomer"?

Pokolenie baby boomers kojarzy się wielu z nas głównie z młodzieżowym określeniem tej generacji, które powstało w odpowiedzi na postrzeganie młodych dorosłych przez tę grupę. Chodzi o to, że boomerzy uważają millenialsów i pokolenie X za osoby leniwe, roszczeniowe i zapatrzone w siebie. Zarzucają im, że wszystko otrzymali na tacy, a mimo to nie potrafią tego docenić. 

Jednocześnie z punktu widzenia młodych boomerzy pomijają fakt, że ich położenie w momencie startu w dorosłość jest niezwykle trudne, głównie przez trudną sytuację na rynku pracy i kryzys mieszkaniowy. Młodsze pokolenia podnoszą, że o ile rzeczywiście dzisiaj nie ma problemu z dostępem do dóbr konsumpcyjnych, a średnie płace wzrosły, to wysoka inflacja i problemy gospodarcze sprawiają, że już nawet dorobienie się własnego mieszkania dla wielu z nich pozostaje jedynie w kręgu marzeń. 

Na kanwach tego sporu światopoglądowego powstało określenie „Ok, boomer”, które pierwszy raz wykorzystano w 2009 roku w memie. Do codziennego użycia weszło jednak dopiero po powstaniu TikToka, gdy przypomniała o nim kobieta, która użyła go do odpowiedzi na narzekanie starszego mężczyzny, że młodzi nie umieją sobie radzić z dorosłością, mają mentalność Piotrusia pana i wyróżnia ich zbytnia naiwność. 

Od tego momentu zwrot „Ok, boomer” stał się standardową ripostą na narzekanie osób starszych. Odpowiedź jest szczególnie popularna w przypadku twierdzeń osób konserwatywnych, które twardo obstają przy swoim zdaniu chociażby w kwestiach światopoglądowych. 

Pokolenie baby boomers wyróżniają cechy, których na próżno szukać u millenialsów czy w pokoleniu X. Specyficzne podejście do pracy jego przedstawicieli dziwi niektórych młodszych pracowników. Nie można jednak zapominać, że boomerzy to doświadczeni specjaliści, bez których wiele zakładów pracy nie wyobraża sobie funkcjonowania.