Młodzi kandydaci na rynku pracy

21.06.21
clock 6 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Zetki to pokolenie młodych, którzy wkroczyli na rynek pracy po millenialsach lub zrobią to w najbliższym czasie. Są roszczeniowi, leniwi i spędzają cały wolny czas w internecie. Dystansują się od autorytetów i nie są skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka. Tak przynajmniej twierdzą starsze pokolenia. A jak jest w rzeczywistości? Nowej rzeczywistości? Jak o swojej sytuacji na rynku pracy mówią przedstawiciele młodej generacji?

Epidemia zmieniła niemal wszystko. Odczuliśmy jej skutki w każdej sferze życia. Ucierpiało wiele branż, czego negatywnym efektem były zwolnienia oraz upadki wieloletnich niekiedy przedsiębiorstw. To z kolei wpłynęło na podejście pracowników do posiadanej pracy, do ustalonych wcześniej priorytetów oraz nowej codzienności w domowym biurze.

Młodzi ludzie na rynku pracy

Badanie zrealizowane przez PwC, Well.HR i Absolvent Consulting, „Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności” z czerwca 2020 r., prezentuje oczekiwania pokolenia Z, stawiającego pierwsze kroki na rynku pracy podczas pandemii COVID-19. Wyniki są dość zaskakujące, zważywszy na przedpandemiczne opinie na temat „Zetek” na rynku pracy.

Zgodnie z wynikami przytaczanych badań, aż 81,5% młodych Polaków wybiera stabilność zatrudnienia zamiast pracy na własny rachunek. Co ciekawe cenią oni autorytety – 67% respondentów preferuje szefa, który jest autorytetem niż przełożonego, który jest kolegą. Z kolei na pytanie „Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?” najczęściej odpowiadali, że przyjazna atmosfera.

Na kolejnych pozycjach znalazły się:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • poczucie sensu wykonywanej pracy,
 • wysokie zarobki,
 • praca zgodna z zainteresowaniami.

Młodzi ludzie nie są w stanie zaakceptować w miejscu pracy braku możliwości rozwoju (ponad 53% badanych), nieadekwatnych do oczekiwań zarobków, konfliktów w zespole, wysokiego poziomu stresu oraz brak możliwości awansu.

Co ciekawe, 72% młodych Polaków uważa, że dobry pracodawca przywiązuje wagę do wdrożenia pracownika. Ma o tym świadczyć między innymi dobrze opisana zakładka „Kariera” na stronie internetowej organizacji oraz firmowe media społecznościowe. To potwierdza ostatnie spore zainteresowanie branży HR tematyką preonboardingu i onboardingu (o tym, jak skutecznie przeprowadzić zdalny onboarding, przeczytasz TUTAJ).

Aż 72% młodych Polaków uważa, że dobry pracodawca przywiązuje wagę do wdrożenia pracownika.

Ponadto na zaufanie do pracodawcy oraz na to, jak postrzegana jest jego marka przez młodych ludzi, duży wpływ mają:

 • transparentność wynagrodzenia (56%),
 • opinia znajomych (54%).

Duże znaczenie mają relacje, jakie firmy nawiązują z przyszłymi pracownikami np. w trakcie targów pracy, organizując wykłady i spotkania na uczelniach czy współpracując ze znanymi blogerami.

Na temat firm, do których lgną pracownicy, możesz przeczytać TUTAJ.

Można powiedzieć, że młodzi w pracy „nie lubią ściemy” – cenią otwartą komunikację i firmy, które są wierne swoim wartościom i postępują etycznie. Może to oznaczać zaangażowanie w ekologię, działania na rzecz różnorodności czy chociażby szybkie i zdecydowane reagowanie na niestosowne, zachowania swoich pracowników.

Sytuacja młodych ludzi w Polsce

Stanowisko „Zetek” na temat pracy, ich opinie i wartości, którymi się kierują w życiu prezentuje także raport „Next Generation Poland”, opublikowany niedawno przez British Council. Raport ten powstał na podstawie ankiety niemal 2000 respondentów z całej Polski oraz wywiady z 92 uczestnikami w 12 grupach fokusowych, przeprowadzone w ubiegłym roku. Wynika z nich, że młodzi mieszkańcy naszego kraju dużą wagę przywiązują do więzi społecznych i uważają się za bardziej tolerancyjnych niż pokolenie rodziców czy dziadków.

Według młodych dorosłych w wieku 18–30 lat, trzy najważniejsze czynniki wpływające na życiowy sukces, to:

 • ambicja (82% respondentów),
 • umiejętności,
 • ciężka praca.

Z kolei wśród czynników decydujących o szczęśliwym życiu, wskazali oni udane małżeństwo lub związek oraz bezpieczeństwo finansowe. Na trzecim miejscu znalazła się satysfakcjonująca praca. Aż 70% badanych rozważałaby zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych, np. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii czy Stanów Zjednoczonych, co potwierdza wniosek, że dla młodej generacji pracowników, aspekty ekonomiczne mają duże znaczenie.

Ciekawe wnioski wyciągnięto także z odpowiedzi na pytania o zatrudnienie i ocenę pracy. Okazało się, że młodzi ludzie dzielą się na dwie grupy:

 • tych, dla których praca powinna być zgodna z zainteresowaniami i potencjałem życiowym (młodzi z wyższym wykształceniem, mieszkający w dużych miastach),
 • osoby, dla których praca to źródło dochodu i powinna być przede wszystkim stabilna (osoby z wykształceniem średnim lub zawodowym, mieszkańcy mniejszych miast i obszarów wiejskich).

Jakie właściwie są „Zetki”?

Przeprowadzone w ubiegłym roku badania wskazują zupełnie inny obraz młodej generacji, niż ten, który wcześniej dominował przy opisach poszczególnych pokoleń uczestników rynku pracy. Młodzi pracujący są ambitni, komunikatywni oraz przywiązują dużą wagę do tego, jakimi wartościami kieruje się pracodawca. Są z pewnością bardziej świadomi niż ich poprzednicy – zarówno swoich praw, jak i tego, że biznes może i powinien być etyczny. Wydaje się, że najmłodsi pracownicy są realistami i nie bujają w obłokach. Zależy im na dobrym wynagrodzeniu, na budowaniu relacji – również rodzinnych, na tym, żeby móc funkcjonować samodzielnie.

Im bardziej organizacje poznają swoich przyszłych pracowników – ich potrzeby i poglądy – tym łatwiej będzie im stworzyć strategie dotarcia do najlepszych kandydatów.

Warto analizować raporty i rynkowe badania dzięki którym możemy zwiększyć świadomość – zarówno pracowników działów HR i EB, jak i kierownictwa oraz zarządów. Czasy tzw. motywacji kija i marchewki już dawno przeszły do lamusa. Na młodych to nie działa. Kluczem są współpraca, partnerstwo, umożliwienie ciągłego rozwoju i otwarta komunikacja.

Źródła:
https://brief.pl/pokolenie-z-w-polsce-i-na-swiecie/