Raporty OLX

OLX Praca - Proces Rekrutacji Online

OLX Praca - Proces Rekrutacji Online

Udana rekrutacja to spore wyzwanie! I nie mówimy tu o procesie, w którym uda się znaleźć kogokolwiek na wakat w firmie, ale o pozyskaniu wartościowego pracownika, który przepracuje co najmniej rok.
Zapraszamy do lektury raportu, który omawia wyniki badania i na ich podstawie sugeruje rozwiązania, mogące pomóc wielu firmom w ich procesach rekrutacyjnych.

PARTNERSTWO w domu, w pracy, w społeczeństwie

PARTNERSTWO w domu, w pracy, w społeczeństwie

Lista wyzwań, przed którymi stoi rynek pracy w Polsce, jest długa. Są to między innymi starzenie się społeczeństwa, niedobór wykwalifikowanych pracowników czy niska aktywność zawodowa niektórych grup społecznych, szczególnie kobiet.

Raport OLX Praca - Srebrne Talenty na rynku pracy

Raport OLX Praca - Srebrne Talenty na rynku pracy

Korzystają z Facebooka i Instagrama, prowadzą blogi, robią zakupy online, płacą Blikiem, a jeśli mają już wnuki, często rozmawiają z nimi na komunikatorach. Wg danych GUS, od 20 lat, systematycznie rośnie udział osób 50+ w populacji Polski i już niedługo osiągnie on 40%.

Raport Know How 23

Raport Know How 23

Zmiany na rynku pracy widać zarówno w podejściu kandydatów, jak i w aktywności rekrutacyjnej pracodawców. W tegorocznej edycji raportu sięgnęliśmy po dane pokazujące dynamikę tych przemian

Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022

Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022

W tegorocznym raporcie eksperci dzielą się rozwiązaniami dotyczącymi m.in. procesów rekrutacyjnych, zarządzania zespołem rozproszonym czy kondycji psychicznej pracowników.

Rynek Pracy - Lato 2022

Rynek Pracy - Lato 2022

Sytuacja na rynku pracy jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. Rosnąca inlacja, stopy procentowe i koszty życia przekładają się na nastroje pracodawców i pracowników.

Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021

Perspektywa pracowników. Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021

Dodatek do raportu zawierający wyniki badania, podczas którego pracownicy odpowiadali na pytania związane z sytuacją na rynku pracy po wprowadzeniu pandemii, oceną podejmowanych decyzji, a także z identyfikacją trendów w zakresie HR.

Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021

Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021

Materiał składa się z analizy dotychczasowych trendów na rynku pracy, badań wśród pracodawców, wpływu pandemii na rynek pracy oraz scenariuszy przyszłości – opisu alternatywnych wizji tego, co może nas czekać..

Doświadczenia HR. Wnioski z badań OLX

Doświadczenia HR. Wnioski z badań OLX

Raport jest efektem badań przeprowadzonych z przedstawicielami pracodawców, w tym z rekruterami. Celem było poznanie sposobów radzenia sobie ze zmianami pojawiającymi się na rynku pracy oraz podejścia do tematu rekrutowania pracowników grey-collar.

KNOW HOW 2019. Poznaj swojego pracownika

KNOW HOW 2019. Poznaj swojego pracownika

Raport jest efektem badań przeprowadzonych na grupie osób szukających pracy na OLX Praca. Znajdują się w nim szczegóły dotyczące potrzeb i preferencji poszczególnych grup zawodowych.