Kalkulator Stażu Pracy

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Twój łączny staż pracy wynosi

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest staż pracy?
W Kodeksie pracy nie ma precyzyjnej definicji tego, czym jest staż pracy. Zazwyczaj jest to łączny okres, w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy: na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania czy mianowania, który ma wpływ na ustalenie uprawnień pracowniczych, takich jak przykładowo prawo do urlopu wypoczynkowego.
Jak oblicza się staż pracy?
Należy dodać do siebie wszystkie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz wszystkie inne okresy, które wlicza się do stażu pracy np. studia wyższe, nauka w szkole policealnej (przy czym bierzemy tu pod uwagę najwyższy ukończony stopień nauki) czy staż z urzędu pracy.
Co nie wlicza się do stażu pracy?
Do stażu pracy nie wlicza się pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, umowy agencyjnej, prowadzenia działalności gospodarczej i (najczęściej) urlopu bezpłatnego.
Co wlicza się do stażu pracy?
Poza okresami świadczenia przez pracownika pracy w ramach stosunku pracy do tzw. urlopowego stażu pracy wlicza się m.in. czynną i zawodową służbę wojskową, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego.