Rynek pracy w oczach pracowników i pracodawców

Nowe wymagania stawiane przez biznes stanowią wyzwanie dla pracowników i pracodawców. Każda ze stron musi obrać właściwy kierunek i żadna nie do końca wie, jak to zrobić. Wiele firm jest na etapie eksperymentowania i poszukiwania rozwiązań na swoje aktualne problemy z zatrudnieniem. Z kolei pracownicy często uczą się na własnych błędach, eksperymentując na rynku pracy.

Perspektywa pracodawców

Pracodawcy uważają, że najważniejsze wyzwania biznesowe, przed jakimi staną w perspektywie 5 lat, będą związane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników w organizacji.

84% pracodawców uważa, że dziś trudniej znaleźć pracowników niż kilka lat temu.
93% pracodawców uważa że dziś trudniej utrzymać dobrego pracownika niż kilka lat temu.
49% ze względu na problemy z rekrutacją planuje zatrudnić mniej ludzi.

W związku z tym coraz więcej z nich stawia na automatyzację pracy, procesów i stanowisk. Drugim zjawiskiem wynikającym z sytuacji na rynku jest dbałość o obecnych pracowników, by nie chcieli odchodzić z firmy. W związku z tym, że pracodawcy konkurują o kandydatów, oferują coraz bardziej wymyślne benefity. Mimo to nie zawsze spotykają się one z entuzjazmem pracowników, gdyż często są tworzone na podstawie domysłów i stereotypów.

W ostatnim czasie coraz więcej firm zmienia podejście do procesu rekrutacji. Media społecznościowe stają się narzędziem rekrutacyjnym, a procesy (nie tylko te związane z rekrutacją) automatyzowane. Poza tym pracodawcy często przywiązują mniejszą wagę niż kiedyś do kompetencji kandydata. Zdają sobie sprawę, że rzeczywistość tak szybko się zmienia, że z dużym prawdopodobieństwem zatrudniony pracownik będzie musiał w pewnym momencie nabyć nowe umiejętności. Dlatego coraz częściej koncentrują się na zweryfikowaniu podejścia do pracy kandydata i jego dopasowania do zespołu.

Perspektywa pracownika

Często słyszy się, że aktualnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Kandydaci jednak nie interpretują w ten sposób otaczającej ich rzeczywistości. Często ich oczekiwania względem pracodawców są dość podstawowe. Można je zawrzeć w trzech hasłach:

  • Więcej prawdy
  • Więcej normalności
  • Więcej symetrii

Pracownicy chcieliby czuć się w firmie bezpiecznie oraz mieć pewność, że ustalone warunki będą przestrzegane. Co więcej, zależy im na tym, żeby byli traktowani jak partnerzy, którzy również mają wpływ na funkcjonowanie firmy. Poczucie docenienia jest istotne niezależnie od zajmowanego stanowiska. Poza motywacją finansową ważne są możliwości rozwoju i zdobywania nowych kompetencji. Kultura organizacyjna jest coraz częściej uznawana za istotny element wpływający na decyzję o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Niestety pracownicy dostrzegają, że menedżerowie średniego szczebla stosują często stare metody zarządzania, niedostosowane do dzisiejszych realiów. Uważają, że często nie rozumieją, co oznacza dzisiaj budowanie angażującego środowiska pracy, inaczej definiują budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem.

Jednocześnie pracownicy zdają sobie sprawę, że muszą dostosowywać swoje umiejętności do często zmieniającego się zakresu zadań. Stosowanie nowych technologii jest sporym wyzwaniem dla wielu z nich. Jednocześnie kompetencje w tym zakresie muszą łączyć z typowo ludzkimi umiejętnościami, takimi jak: łatwość rozwiązywania problemów, zdolności poznawcze i umiejętności społeczne.

Aktualna sytuacja na rynku stawia sporo wyzwań zarówno przed tymi, którzy szukają pracy, jak i tymi, którzy chcą znaleźć pracownika. To, jak sobie radzą z zarządzaniem zmianą, może decydować o ich sukcesie. Więcej informacji na temat aktualnej rzeczywistości na rynku pracy i o działaniach podejmowanych przez pracodawców w celu dostosowaniu firmy do potrzeb pracowników, można znaleźć w tegorocznym raporcie OLX Praca Doświadczenia HR. Wnioski z badań OLX.