Silversi vs. młodsze pokolenia – wizerunek osób 50+ w oczach młodych

05.02.24
clock 5 min.
Marta Kościecha-Karkowska

Silversi to osoby po 50 roku życia, wyróżniają ich pożądane na rynku pracy kompetencje oraz duże doświadczenie życiowe. Mimo to czasami przypisuje im się również mniej korzystne cechy. Czy jednak stereotypy mają oparcie w rzeczywistości? Sprawdzamy, kim są Silversi, co sądzi o nich młode pokolenie oraz jakie są ich atuty na rynku pracy. 

W tym artykule:
  1. Kim są Silversi?
  2. Jak młodsze pokolenia widzą Silversów?
  3. Osoby 50+ na rynku pracy – jakie są ich atuty?
  4. Silversi vs. Młodsze pokolenia – porównanie

Kim są Silversi?

Określenie „Silversi” w ostatnim czasie zyskuje na popularności w telewizji, internecie i wśród ekspertów. Pochodzi od angielskiego słowa „silver”, które oznacza „srebro”. Jest nawiązaniem do srebrzystych włosów charakteryzujących osoby starsze. 

Silversi to wbrew pozorom nie tylko seniorzy. W tej grupie znajdują się osoby po 50 roku życia, które często czują się jeszcze młodo i nie myślą o emeryturze. W Polsce jest blisko 9 milionów silversów. Za 20 lat ta grupa może stanowić nawet 50 procent polskiego społeczeństwa. 

Silversów wyróżnia silna motywacja do zabezpieczenia swoich interesów finansowych w przyszłości. Coraz częściej osoby w tym wieku żyją pełnią życia, nie boją się wyzwań i realizują swoje marzenia. Na rynku pracy Silversi uchodzą za lojalnych pracowników, którzy szanują pracę i dobrze odnajdują się w hierarchii.

Jak młodsze pokolenia widzą Silversów?

W XXI wieku można mówić o występowaniu swego rodzaju „kultu młodości”. Media upowszechniają modę na piękne ciało. Młodzi są postrzegani jako cieszący się życiem, beztroscy i skupieni na sobie. Ludzie starsi są więc naturalnie odsuwani na dalszy plan. Stereotypowo ten okres życia jest uważany za nieatrakcyjny, a seniorzy – za zrzędliwych i pozbawionych pasji. Czy jednak takie przekonanie znajduje odzwierciedlenie w prawdziwych przekonaniach młodych ludzi? 

Wyniki badań przeprowadzonych przez autorki pracy pt. „Starość postrzegana oczyma ludzi młodych. Analiza badań własnych” wskazują, że nie. Ankieta została przeprowadzona wśród 100 studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. W badaniu wzięły udział 92 kobiety i 8 mężczyzn. 48 procent ankietowanych było mieszkańcami miast, a 52 procent – wsi. Średni wiek respondentów wynosił 21 lat. 

Analiza doprowadziła do wniosków, że nawet 96 procent badanych pozytywnie postrzega osoby starsze. Jedynie 4 procent uważa seniorów za źle wyglądających czy pozostających w tyle. Podkreślenia wymaga fakt, że żaden z ankietowanych studentów nie stwierdził, że silversi to osoby bezwartościowe. Większość osób biorących udział w badaniu przyznała, że od tej części społeczeństwa można się wiele nauczyć. Starość kojarzyła się im najczęściej z doświadczeniem życiowym (34 procent)Wyniki badania są bardzo pozytywne i dają nadzieję na przyszłość. Jednocześnie warto mieć świadomość, że takie zjawiska jak ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, czy gerontofobia – a więc „irracjonalna obawa przed ludźmi starymi, przed kontaktem z nimi, jak i przed procesem starzenia się rozumianym jako proces przemijania” – cały czas występują i trzeba z nimi walczyć.

Osoby 50+ na rynku pracy – jakie są ich atuty?

Silversi mają szereg atutów, o których milenialsi czy pokolenie Z mogą tylko pomarzyć. To przede wszystkim doświadczenie zdobywane w różnych warunkach. Osoby 50+ pamiętają jeszcze czasy bez powszechnego dostępu do internetu. Mimo to dziś nie mają problemów z obsługą nowych technologii. Przeżyły przemiany gospodarcze i obserwowały zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach na rynku pracy. 

Silversi jako pracownicy mają imponujący zakres wiedzy teoretycznej, ale – co często ważniejsze – również całą gamę praktycznych przeżyć czy rozwiązanych problemów. Na rynku pracy wyróżnia ich zaangażowanie, szacunek do pracy i dobre wychowanie. Są świetnymi kierownikami i managerami, ale jednocześnie dobrze sprawdzają się w pracach powtarzalnych. Cechuje ich niebywała cierpliwość. 

Pokolenie Silver na rynku pracy coraz częściej wyróżnia się proaktywnością. Dba o ciągły rozwój i mierzy wysoko. Jednocześnie dla wielu pracodawców atutem będzie lojalność pracowników z tej grupy. Osoby dojrzałe nie mają problemów z zatrudnieniem w jednym miejscu przed wiele lat. Znają środowisko pracy od podszewki, więc są skuteczniejsze w rozwiązywaniu problemów i stanowią ważną część zespołu. 

Silversi vs. Młodsze pokolenia – porównanie

Młodzi ludzie skupiają się przede wszystkim na sobie. Potrzeba jak największej elastyczności czy brak przywiązania do miejsca sprawiają, że zmiany związane z ich wejściem na rynek pracy są dla pracodawców sporym wyzwaniem. 

Młodsze pokolenia chcą pracować w elastycznych godzinach, korzystać z benefitów, dużo zarabiać i przy tym jak najmniej się zmęczyć. Najważniejszy jest dla nich work life balance. Nie są skłonni do wiązania się z jednym pracodawcą na dłużej, ponieważ nie lubią zobowiązań. Jednocześnie zdecydowana większość młodego pokolenia kończy studia wyższe i wchodzi na rynek pracy z wysokimi kwalifikacjami. 

Silversi to ich przeciwieństwo. Tę grupę wyróżnia poszanowanie swoich obowiązków i potrzeba stabilności. Najstarsze pokolenia często bardziej niż wysokie wynagrodzenie cenią sobie pewność zatrudnienia i miłą atmosferę w pracy. Mogą pracować w tym samym miejscu do emerytury. Nie mają problemu z nadgodzinami czy innymi poświęceniami dla dobra zakładu pracy. Silversi na swoją pozycję pracowali przez lata, a braki w edukacji uzupełniali zaangażowaniem i pracą własną. 

Jednocześnie eksperci wskazują, że osoby 50+ miewają problemy z wyrażaniem swoich emocji. Są bardziej skryci, podczas gdy młodzi jasno mówią o swoich potrzebach. Bezpośredniość osób wchodzących na rynek pracy kontrastuje z zachowawczością silversów i czasami może prowadzić do problemów komunikacyjnych w zespołach zróżnicowanych wiekowo. 

Silversi znacznie różnią się od młodego pokolenia. Jednocześnie z roku na rok zmienia się wizerunek osób starszych. Coraz większa liczba pracodawców docenia ich doświadczenie, opierając swoje zespoły na ich wsparciu. Silversów wyróżnia szereg atutów na rynku pracy. Jednocześnie ich tradycyjne podejście do życia cały czas spotyka się ze zdziwieniem niektórych młodych osób i prowadzi do powstawania stereotypów.