Motywacja do pracy – dlaczego jest ważna? 8 czynników motywujących pracowników

Czym jest motywacja?

Motywacja to czynniki, które sprawiają, że masz chęci do działania. To właśnie ona sprawia, że angażujesz się w określone zadania i podejmujesz trud, aby zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy. Czynniki motywujące do pracy dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. 

Motywacja zewnętrzna dotyczy przede wszystkim warunków zatrudnienia. Oprócz tak oczywistych kwestii, jak zarobki, bardzo istotne są również czynniki takie jak np. możliwość rozwoju czy benefity pozapłacowe. 

Motywacja wewnętrzna to z kolei aspekty, które wiążą się z postrzeganiem samego siebie. Jeśli czujesz chęć zgłębienia danej dziedziny, aby zwiększyć swoją wiedzę, będziesz pochłaniać literaturę, nawet gdy nie potrzebujesz tego do wykonania konkretnego zadania. Motywacja wewnętrzna jest bezpośrednio powiązana z poczuciem własnej wartości.

Motywacja pozytywna i negatywna

Motywacja do pracy niestety nie zawsze jest tylko pozytywna. W praktyce można się również spotkać z czynnikami o charakterze negatywnym, które ze względu na widmo przykrych konsekwencji, sprawiają, że podejmujesz określone czynności. 

Motywacja do działania najczęściej obejmuje określone nagrody. To tzw. motywacja pozytywna w postaci np. korzyści finansowych, awansów czy nagród. W tym przypadku celem jest osiągnięcie założonych celów z jednoczesnym umożliwieniem pracownikowi zaspokojenia jego potrzeb na wysokim poziomie. 

Motywacja negatywna opiera się z kolei na systemie kar i wzbudzeniu obaw przed negatywnymi następstwami, jeśli pracownik nie wykona określonych zadań. Takie podejście generuje stres i może wpływać negatywnie na satysfakcję z pracy, a w rezultacie prowadzić do dużej rotacji pracowników. 

Sposób motywacji powinien być dobrany do charakteru pracy i cech konkretnych pracowników.

Dlaczego motywacja ma tak duże znaczenie?

Niezależnie od tego, jaką szczegółową strategię motywacyjną przyjmie kierownictwo w danym zakładzie pracy, nie ma wątpliwości, że o motywację pracowników warto dbać. Dla pracodawcy zadowolenie podwładnych może przynieść liczne korzyści. 

Skuteczne czynniki motywujące do działania mogą sprawić, że zatrudnieni będą mniej skłonni do częstej zmiany miejsca pracy. Dzięki temu zakład pracy zachowa doświadczonych pracowników i nie straci zasobów zaangażowanych w ich wdrożenie. 

Zmotywowani pracownicy wykazują większą efektywność. Jeśli dana osoba ma odpowiedni bodziec skłaniający do działania, będzie lepiej wykonywać powierzone jej zadania. Dzięki odpowiedniej motywacji pracownicy mają szansę czuć się dobrze w miejscu pracy i przychodzić do niego z chęcią. Zadowolony pracownik, który ma możliwość samorealizacji, będzie lepiej wykonywał swoje obowiązki i osiągał założone przez przedsiębiorstwo cele. 

Czynniki motywujące do pracy

Nie wiesz, jak zmotywować pracownika do pracy? Czynników motywujących jest wiele. To, które sprawdzą się w danym przypadku, zależy od wielu okoliczności, w tym przede wszystkim potrzeb osób zatrudnionych i ich hierarchii wartości. Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby motywacji. 

Wysokie i stabilne wynagrodzenie

Jednym z najczęściej wskazywanych motywatorów do pracy jest stabilne i wysokie wynagrodzenie. Co do zasady im wyższa pensja, tym bardziej skory do zaangażowania jest pracownik. Czasami lepszymi motywatorami do pracy mogą się okazać premie za wyniki albo dodatki, np. za staż pracy. 

W praktyce dla niektórych zatrudnionych równie duże znaczenie może mieć właśnie stabilność wynagrodzenia. Świadomość, że pozycja w zakładzie pracy jest pewna, a pensja zawsze będzie wypłacona w terminie, często sprawia, że pracownik jest zadowolony ze swojego życia zawodowego. 

Atmosfera w pracy

Bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym jest atmosfera w pracy. Dla wielu pracowników równie ważne, co wysokie wynagrodzenie, są dobre stosunki w zespole. Możliwość rozmowy, wyjścia na wspólny obiad czy wspieranie się w codziennych zadaniach powoduje, że satysfakcja z pracy osób zatrudnionych w zakładzie pracy znacznie wzrośnie. Właśnie dlatego pracodawcy nie powinni zapominać o integracji swoich zespołów. 

Prestiż firmy

Istotny podczas wykonywania obowiązków służbowych czynnik motywacyjny to również prestiż firmy. Niektórzy pracownicy czują się dumni z tego, że pracują w uznanym przedsiębiorstwie i już tylko ta okoliczność sprawia, że mają motywację do angażowania się w pracę. Z tych względów niektóre korporacje starają się wytworzyć w swoich zespołach przeświadczenie, że grono, do którego należą, jest elitarne, a praca w danym zakładzie pracy – zarezerwowana dla najlepszych. 

Możliwość rozwoju

Ważnym motywatorem do pracy – i to nie tylko dla osób dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową – jest również możliwość rozwoju. To właśnie szansa na naukę i awanse sprawia, że niektórzy są w stanie angażować się w swoje obowiązki służbowe, nawet kosztem niższego wynagrodzenia. Oprócz perspektyw na pięcie się w hierarchii pracowniczej istotne w praktyce mogą okazać się takie motywatory jak np. prawo do udziału w szkoleniach, kursach czy zdobywania certyfikatów. 

Benefity pracownicze

Obecnie żadne większe przedsiębiorstwo nie wyobraża sobie zatrudniania pracowników bez oferowania im benefitów pozapłacowych. Wszystko dlatego, że konkurencja pomiędzy zakładami pracy jest w tym zakresie naprawdę spora. Karta sportowa to zazwyczaj podstawa, podobnie jak ubezpieczenie medyczne. Firmy wymyślają jednak również kolejne udogodnienia, takie jak chociażby ubezpieczenie na życie czy dodatkowe formy rozwoju. Benefity pracownicze są ważną motywacją do podjęcia pracy i mogą być kluczowe podczas wyboru konkretnej oferty pracy przez kandydata. 

Stabilizacja i bezpieczeństwo

Wysoka zmienność obrotu gospodarczego i okresowe kryzysy sprawiają, że ludzie boją się o utratę źródła zarobku. W tych okolicznościach istotnym motywatorem do pracy może być poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Brak niepokoju związanego z przyszłością w danym przedsiębiorstwie pozytywnie wpływa na zaangażowanie i pozwala się w pełni realizować. 

Uznanie 

W praktyce, nawet jeśli pracownik podejmuje określone działania ze względu na motywację wewnętrzną, to równie istotne dla niego będzie również uznanie otoczenia. Docenienie przez pracodawcę i współpracowników, ale również najbliższych, może zwiększyć zaangażowanie w podejmowane działania. 

Rodzina 

Podczas ustalania strategii motywacji pracodawcy nie powinni też zapominać o osobach, które założyły już rodziny. W ich przypadku – obok stałego, wysokiego wynagrodzenia – istotne mogą się okazać wszelkie rozwiązania sprzyjające zachowaniu work-life balance. Jako przykład można wskazać chociażby dodatkowy urlop tacierzyński czy elastyczne godziny pracy.

Szkolenia z motywacji – kiedy warto je wprowadzić?

Motywacja pracowników to istotny element funkcjonowania zespołu, który powinien stanowić filar jego pracy. Jeśli kierownictwo widzi, że ten aspekt działalności kuleje, powinno podjąć zdecydowane działania. 

Rozwiązaniem mogą być szkolenia i warsztaty z motywacji. Podczas spotkań ze specjalistami zarówno pracownicy, jak i managerowie, zrozumieją, kiedy motywacja nie jest skuteczna i jak wypracować nawyki, które pozwolą utrzymać wysoki poziom zaangażowania. Takie szkolenia mogą być również ciekawą okazją do poznania oczekiwań zespołu i wdrożenia dodatkowych motywatorów do zakładu pracy. 

Motywacja jest podstawą efektywnej pracy. To ona odpowiada za zaangażowanie i sprawia, że jesteśmy skłonni dawać więcej od siebie podczas realizacji przedsięwzięć. W zakładzie pracy o odpowiednią motywację pracowników powinien dbać pracodawca. Sposobów na zachęcenie zatrudnionych do podnoszenia swojej efektywności jest wiele. Warto dobierać te, które zostaną wdrożone w konkretnym przedsiębiorstwie, do specyfiki zespołu oraz systemu wartości poszczególnych jego członków.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Jak znaleźć motywację do pracy?

Motywację do pracy można znaleźć, zastanawiając się, co jest dla Ciebie obecnie najważniejsze. Dokładnie przemyślenie swoich oczekiwań pozwoli upewnić się, czy jesteś w stanie angażować się w zadania ze względu na chęć rozwoju, czy może bez wysokich zarobków będzie Ci trudno zwiększyć efektywność. Nie warto robić nic wbrew sobie. Przeanalizowanie swoich potrzeb powinno prowadzić do ewentualnych zmian w życiu zawodowym, tak aby prowadzić karierę w zgodzie ze sobą.

Jaka może być motywacja do pracy?

Motywacja do pracy może być wewnętrzna albo zewnętrzna, a także pozytywna albo negatywna. Motywacja wewnętrzna opiera się na Twoich indywidualnych planach i systemie wartości, podczas gdy motywacja zewnętrzna dotyczy działań podejmowanych przez pracodawcę, które mogą skłonić Cię do dawania z siebie więcej w pracy. Motywacja pozytywna to z kolei system zachęt i benefitów, a motywacja negatywna opiera się na karach i strachu przed ich nałożeniem.