Awans w pracy – jakich argumentów użyć, żeby go dostać?

Rodzaje awansu w pracy

Awans w pracy wcale nie musi oznaczać przejścia na wyższe stanowisko. Istnieje wiele rodzajów awansu, z których każdy niesie określone korzyści dla pracownika. 

Pionowy

Awans pionowy to otrzymanie nominacji na nowe, wyższe stanowisko w przedsiębiorstwie. Łączy się najczęściej z pożyczką, ale jednocześnie większą liczbą obowiązków oraz zwiększoną odpowiedzialnością. Warto pamiętać, że awans pionowy to niekoniecznie przeniesienie na stanowisko kierownicze. Może się bowiem okazać, że funkcja kierownika będzie gorsza od pozycji specjalisty w innym zespole. 

Poziomy

Awans poziomy to również zmiana stanowiska, ale bez wspięcia się w hierarchii danego zakładu pracy. Jest przejawem docenienia kwalifikacji i dotychczasowej pracy danego pracownika. Może polegać np. na przeniesieniu do innego zespołu, w którym zadania są bardziej wymagające, albo w którym pracownik będzie się mógł rozwinąć. 

Kwalifikacyjny

Awans kwalifikacyjny może oznaczać zarówno podwyższenie kwalifikacji, jak i uzyskanie nowych uprawnień czy osiągnięcie innej pozycji w zespole. Nie musi wiązać się z wyższym stanowiskiem ani podwyżką. 

Płacowy

Awans płacowy to po prostu podwyżka, czyli wzrost wynagrodzenia. Bardzo często wiąże się równocześnie z awansem pionowym, choć nie jest to jego wyznacznik. 

Określenie ścieżki rozwoju kariery

Kryteria awansu zależą od zasad obowiązujących w danym zakładzie pracy. O poprawę swoich kwalifikacji i kompetencji może się jednak starać każdy pracownik samodzielnie. 

W tym celu warto, aby przemyślał swoją ścieżkę rozwoju kariery. Zastanów się, do jakiego stanowiska dążysz. Sprawdź, jakie są ścieżki rozwoju w Twoim zakładzie pracy i co musisz zrobić, aby awansować. Być może konieczne będzie podwyższenie swoich kwalifikacji, w tym np. odbycie szkoleń czy uzyskanie odpowiednich uprawnień. Przemyśl też, czy warto myśleć o zmianie pracy. Jeśli nie wiesz, jak pokierować swoją karierą, pomyśl o skorzystaniu z pomocy doradcy zawodowego. 

Kto może ubiegać się o wyższe stanowisko?

O awans może się starać praktycznie każdy. Inną kwestią jest to, kto go otrzyma. W przypadku wielu przedsiębiorstw szanse na awans zależą przede wszystkim od stażu pracy. Niektóre zakłady pracy z góry przyjmują zasady, po jakim czasie można się starać o stanowisko na wyższym poziomie. Na awans często nie trzeba czekać latami. W niektórych przedsiębiorstwach można na niego liczyć już nawet po roku. 

Jak można awansować w pracy? Szansę na awans masz również w sytuacji, gdy nabędziesz nowe umiejętności lub podwyższysz kwalifikacje. W takiej sytuacji możesz też liczyć na podwyżkę. 

Szansę na awans mają również osoby, które co prawda nie zwiększyły swoich kompetencji, ale za to wyjątkowo angażują się w pracę. Skrupulatne wypełnianie swoich obowiązków i realne przyczynienie się do poprawy wyników powinny iść w parze z benefitami finansowymi. Inne podejście jest przykładem niedoceniania zasobów ludzkich i może przynieść ryzyko częstych rotacji personalnych, które w rezultacie będą się wiązały z dodatkowymi kosztami dla pracodawcy. 

W jaki sposób rozmawiać o awansie?

Jeśli chcesz starać się o lepsze warunki zatrudnienia, możesz złożyć podanie o awans. Najczęściej i tak dojdzie jednak do rozmowy w tym przedmiocie. Przed spotkaniem warto przygotować argumenty do awansu pracownika. To np. duże zaangażowanie w pracę, konkretne sukcesy czy zwiększenie kwalifikacji i kompetencji. 

Mocne strony najlepiej ukazać na przekroju całego dotychczasowego zatrudnienia. W czasie prezentacji wskaż, w jakich momentach osiągałeś największe sukcesy. Swoje twierdzenia poprzyj statystykami. Dla pracodawcy jednym z najważniejszych argumentów do awansu jest to, jak Twoja praca przyczynia się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa. 

Rozmowa w sprawie wniosku o awans powinna być przeprowadzona w atmosferze zrozumienia. Warto stać przy swoim, ale jednocześnie przyjmować z szacunkiem ostateczne decyzje przełożonych. Groźby związane z odejściem pracy powinny być ostatecznością, choć oczywiście jeśli nie jesteś zadowolony ze swojej sytuacji zawodowej i okaże się, że nie możesz liczyć na szybki awans, to nie warto na siłę trzymać się danego zakładu pracy i można pomyśleć o zdobyciu nowych doświadczeń. 

Argumenty do awansu pracownika – jakich użyć?

Jak dostać awans? Podstawa przeniesienia się na nowe stanowisko to wskazanie istotnych argumentów. W czasie rozmowy o awans w pracy zwróć uwagę przede wszystkim na poniższe okoliczności. 

Zaangażowanie

Wykaż, że tym, co Cię wyróżnia, jest zaangażowanie. Wskaż wszystkie sytuacje, w których wykazałeś się pomysłowością i wyszedłeś poza granice swoich podstawowych obowiązków. Zaangażowany pracownik realnie przyczynia się do zwiększenia wyników przedsiębiorstwa, dlatego warto go docenić. 

Sumienność

Aby wykazać, że Twoje podanie o awans powinno zostać rozpatrzone pozytywnie, przekonaj też swoich przełożonych, że jesteś sumienny. Jeśli zawsze dokładnie wykonujesz swoje obowiązki, nie przekraczasz wyznaczonych terminów i można na Tobie polegać, zasługujesz na docenienie. 

Wyniki pracy

Cechy osobiste są bardzo ważne w pracy. Nic tak dobrze nie oddziałuje jednak na wyobraźnię, jak realne wyniki Twojej pracy. Przed rozmową w sprawie awansu przygotuj statystyki, które wykażą, w jaki sposób zakład w pracy skorzystał do tej pory na Twoim zatrudnieniu. Jeśli udało Ci się pozyskać ważnego klienta albo zrealizować projekt, który przyniósł dla zakładu pracy wymierne korzyści finansowe albo wizerunkowe, nie zapomnij o tym wspomnieć w czasie negocjacji. 

Relacje ze współpracownikami

Wyniki to nie wszystko. W zakładach pracy, w których współpracuje ze sobą wiele osób, a realizacja projektów bywa oparta na pracy zespołowej, jedną z najważniejszych cech jest umiejętność utrzymania dobrych relacje ze współpracownikami. Aktywne słuchanie, oferowanie pomocy i pogodne podejście potrafią realnie poprawić więzi w zespole. To bardzo istotny argument do awansu. Szef powinien docenić Twoje osiągnięcia w tym zakresie i starać się zrobić wszystko, aby utrzymać dobrą atmosferę w pracy. 

Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi

Jednym z najważniejszych argumentów do awansu jest też umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Osoby, których nie paraliżuje stres w obliczu problemów, to bardzo pożądana siła robocza na polskim rynku pracy. Chodzi o to, aby umieć odnaleźć się w sytuacji i zaproponować konkretne propozycje wyjścia z kryzysu. W argumentach do awansu warto podać realne przykłady rozwiązań, jakie znalazłeś w dotychczasowej pracy w sytuacjach kryzysowych. 

Zdolności przywódcze

Jesteś osobą pomocną, która jednocześnie potrafi pełnić funkcję lidera i motywować zespół do pracy? To bardzo ważny argument przemawiający za awansem w pracy. Zdolności przywódcze wymagają zarówno określonych cech osobowościowych, jak i zaangażowania i doświadczenia. Z tego powodu pracodawcy powinni starać się wyłaniać liderów, którzy będą prowadzić zespół i dbać o jego efektywność. 

Kreatywność

Nie mniej ważne niż kompetencje są również umiejętności miękkie. Jesteś kreatywny i zawsze szukasz ciekawych rozwiązań problemów? Oryginalność i otwarta głowa to podstawa sukcesu wielu przedsiębiorstw. Z tego powodu kreatywność to Twój atut w walce o awans. 

Kiedy starać się o awans?

O awans warto ubiegać się, gdy rzeczywiście masz szansę na pozytywną decyzję w tym zakresie. Przed złożeniem wniosku o awans sprawdź wymagania na danym stanowisku. Ustal, czy Twój staż pracy jest wystarczający pod kątem zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej o awans można się ubiegać średnio po upływie około 2-3 lat od zatrudnienia, co nie oznacza, że dobre argumenty wyłączają szansę na jego uzyskanie wcześniej – nawet po roku pracy. 

Zmiany pracy wynikające z chęci rozwoju

W praktyce polskich zakładów pracy czasami zdarzają się sytuacje, w których ze względu na złą strategię HR awanse są praktycznie niemożliwe. Takie przedsiębiorstwa wolą zatrudnić nowych pracowników i płacić im mniej, niż docenić dotychczasowych zatrudnionych. 

Jeśli widzisz, że w obecnej pracy się nie rozwijasz, pomyśl o zmianie pracy. Dzięki temu masz szansę nie tylko na wyższe stanowisko i lepsze zarobki, ale również na rozwój i nabycie nowych umiejętności. 

Wiesz już, jak można awansować w pracy. Warto pamiętać, że awans nie musi się wiązać z przesunięciem wyżej w hierarchii pracowniczej. Taka zmiana czasami daje inne korzyści, które są równie ważne w Twojej karierze i mogą przynieść wymierne efekty w przyszłości. 

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Po jakim czasie można dostać awans w pracy?

Awans w pracy można dostać już nawet po roku. Wszystko zależy od tego, jakie są Twoje argumenty oraz jakie zasady w tym zakresie obowiązują w danym zakładzie pracy. Awans można dostać w szczególności, gdy zdobędzie się nowe, istotne dla pracodawcy kompetencje albo kwalifikacje.

Co daje awans w pracy?

Awans w pracy może przynieść prestiż i wyższe zarobki. W zależności od rodzaju awansu korzyści mogą objąć również inne korzyści, takie jak np. poszerzenie kompetencji. Awans stanowi docenienie Twoich starań i poprawia satysfakcję z wykonywanej pracy.

Dlaczego nie awansuję w pracy?

Jeśli nie dostajesz awansów, zastanów się, jakie są tego przyczyny. Przeprowadź rozmowę z przełożonym i ustal, co musisz zrobić, aby przenieść się na inną pozycję. Jeśli wina za brak awansu leży po stronie zakładu pracy, pomyśl o zmianie pracy.