Workation z perspektywy pracodawcy

22.06.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Praca zdalna daje wiele możliwości. To już nie tylko home office, ale również workation, czyli połączenie pracy z wyjazdem na wakacje. Taki model pracy cieszy się już popularnością w Stanach Zjednoczonych i swoich zwolenników zaczyna zdobywać również w Polsce. Jak do tego zjawiska podchodzą pracodawcy?

Według raportu opublikowanego przez MBO Partners z tzw. pracowakacji korzysta już obecnie ok. 10 mln Amerykanów, natomiast 19 mln Amerykanów aspiruje do bycia cyfrowym nomadą w przyszłości. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Czy pomysł łączenia pracy z wakacjami podoba się Polakom? Według wyników badania przeprowadzonego przez Grant Thornton aż ponad 75% ankietowanych zdecydowałoby się na wyjazd wakacyjny połączony z pracą, a 29,6% z nich chciałoby mieć taki wyjazd bez ograniczeń w wymiarze czasowym. Jak zatem tę sprawę postrzegają pracodawcy?

Zalety pracy w formie zdalnej

Z pewnością pandemia i konieczność reorganizacji pracy zmieniła optykę pracodawców na potrzeby pracowników, strukturę organizacyjną firm czy sposobu budowania konkurencyjności na rynku. Pracodawcy zaczęli dostrzegać potrzebę elastyczności zarówno w kwestii planów, strategii organizacji, jak również oferowanych warunków pracy. Wielu pracodawców przekonało się, że przeniesienie pracy z formy stacjonarnej na zdalną nie zaburza funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pandemia i konieczność przeniesienia działalności na formę zdalną pokazały, że wiele procesów można zrealizować w formie online, jak np. rozmowy działowe, spotkania klienckie czy podsumowania miesiąca. Firmy nauczyły się wykorzystywać wewnętrzne platformy społecznościowe, aplikacje dla CRM jak Bitrix, Trello etc. oraz różnego rodzaju komunikatory: Skype, Microsoft Teams i wiele innych. Praca zdalna pokazała więc, że większa autonomia i samodzielność pracowników, jak i korzystanie z narzędzi online nie zaburza funkcjonowania organizacji.

Jednak pracodawcy najchętniej wybierają model pracy hybrydowej, dając możliwość pracy zdalnej, ale nie w formie całkowitej. Dlaczego?

Obawy dotyczące workation

Sytuacja ta może wynikać z kilku powodów. Jednym z problemów, jaki pozostaje do rozwiązania, to budowanie relacji i integracja pracowników. W pracy zdalnej budowanie więzi międzyludzkich jest trudniejsze i stanowi wyzwanie.

Praca w dystansie może budzić obawy pracodawców o to, jak w takich warunkach budować poczucie przynależności do organizacji, utrzymywać więzi społeczne. Spotykanie się z pracownikami od czasu do czasu w biurze, daje taką możliwość.

Dla niektórych z kolei obawa o efektywność pracy może wciąż być silnym determinantem przemawiającym za wyborem modelu hybrydowego. Perspektywa oferowania pracownikom tzw. workation niewiele różni się od pracy z domu, bo w końcu pracownik i tak pracuje zdalnie i nie powinno mieć znaczenia, czy pracuje z domu czy też z hotelu na Majorce.

Jednak połączenie pracy z wakacjami może budzić u niektórych pracodawców pytanie – czy pracownik będzie potrafił skupić się na pracy, skoro będzie pod wpływem różnych bodźców, takich jak: nowe otoczenie, krajobrazy, perspektywa pójścia na plażę itd. Wakacje kojarzą się w końcu z błogim lenistwem i relaksem, a nie z pracą. Pracownik musi mieć w sobie dużo samodyscypliny, aby nie ulec wakacyjnym pokusom.

Workation a prawo

Kolejną kwestią, która może budzić obawy, to kwestia wykorzystania należnego urlopu. Pracownicy mogą gromadzić dni urlopowe, zamiast udawać się na odpoczynek. Inną kwestią utrudniającą wdrożenie workation są z pewnością zagadnienia formalno-prawne. Jak dotąd przepisy prawne regulujące home office znajdują się tylko w tzw. ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów w zakresie pracy zdalnej. Te elementy mogą budzić spore obawy u pracodawców.

Niemal 1/4 polskich pracodawców dałaby możliwość łączenia pracy z wakacjami przez 1–3 tygodnie w roku.

Z kolei aż 56% ankietowanych wybrałoby inną długość takiego pracowniczego wyjazdu, co może świadczyć o tym, że pracodawcy dopuszczaliby możliwość jeszcze krótszych limitów czasowych. Na kilkumiesięczne wyjazdy łączone z pracą otwartych byłoby zaledwie 11,1% badanych, a tylko 9% dopuszczałoby wyjazdową pracę bez ograniczeń.

Pandemia rozbudziła nadzieje pracowników, że będą oni mieć możliwość pracy z dowolnego miejsca, jednak pracodawcy na razie ostrożnie podchodzą do tego pomysłu. Pomimo wyczuwalnego sceptycyzmu warto jednak rozważyć taką możliwość. Workation może korzystnie wpływać na motywację pracowników, obniżać ich poziom stresu, a tym samym mieć pozytywny wpływ na efektywność pracy. Świetnie pokazują to przykłady pracowników i firm, które zdecydowały się już na wdrożenie takiego rozwiązania.

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów o różnych modelach pracy: