Co sprawiło pracownikom najwięcej trudności przy przejściu na pracę zdalną?

25.03.21
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Zalecenia dotyczące wykonywania pracy z domu kolejny raz wybrzmiewają w obostrzeniach. Jednak wykonywanie obowiązków służbowych w formie zdalnej nie dla wszystkich jest bezproblemowe. Zdaniem części pracowników pojawiały się różnego rodzaju trudności. A jak pracodawcy sprostali tym wyzwaniom?

Trend związany z home office był doceniany jeszcze przez pandemią, ale to właśnie ona skłoniła przedsiębiorstwa do przejścia na tę formę pracy. Chociaż dla 25% pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki z domu, przejście z trybu stacjonarnego w tryb pracy online nie stanowiło żadnego problemu, to jednak dla wielu organizacji taka transformacja była nowością i stanowiła nie lada wyzwanie. Nagła konieczność opuszczenia biura, reorganizacji procesów, ale również przyzwyczajenie się do wykonywania obowiązków zawodowych w warunkach domowych sprawiało niektórym trudności.

W raporcie Perspektywa pracowników, stanowiącym dodatek do raportu „Prognozy przyszłości – OLX Praca. Know How 2021”, grupa badanych pracowników odpowiedziała na pytanie dotyczące największych problemów, jakich doświadczyła przy zmianie trybu pracy.

Brak stanowiska pracy

Jak się okazało, dla 43% respondentów największym wyzwaniem przy przejściu na pracę zdalną była konieczność zorganizowania sobie stanowiska pracy. Nie każdy posiadał przestrzeń oraz wyposażenie, które pozwalałoby na dobre warunki pracy z domu. Pracując na co dzień w biurze, nie wszyscy inwestują w posiadanie biurka czy ergonomicznego fotela, stąd zapewnienie tych kwestii przez organizację było niezwykle ważne i pomocne z perspektywy pracownika.

Brak wsparcia innych działów

Innym problemem, który utrudniał przejście z pracy stacjonarnej w tryb zdalny, była konieczność radzenia sobie bez wsparcia innych działów i pracowników. Na taką odpowiedź wskazało 25% osób. Niewątpliwie praca zdalna wymusza większą samodzielność, wszystko jednak zależy od odpowiedniej organizacji pracy. Problemy związane z IT można np. rozwiązać przy pomocy aplikacji TeamViewer, która umożliwia zarówno zdalny dostęp, jak i kontrolowanie pulpitu komputerów, serwerów z dowolnego miejsca. Pracownicy nie muszą się bać, że zostaną bez wsparcia w przypadku problemów technicznych ze sprzętem.

Izolacja społeczna

Praca zdalna oprócz samodzielności stawia jeszcze jedno duże wyzwanie, a jest nim odosobnienie i co za tym idzie – złe samopoczucie. Na problemy psychologiczne związane z pozostawaniem w izolacji wskazało 21% respondentów. Nie da się całkowicie przenieść bezpośrednich spotkań, z jakimi mamy do czynienia w przypadku pracy stacjonarnej, do trybu zdalnego, ale można wypracować pewne zwyczaje, które będą wspierać komunikację i relacje.

Na problemy psychologiczne związane z pozostawaniem w izolacji wskazało 21% respondentów.

Codzienne spotkania w formie wideo, integracje online, zapewnienie wsparcia psychologicznego przez firmę, wszystko to może okazać się pomocne w umacnianiu więzi, jak i niwelowaniu złego samopoczucia. Wraz z pandemią i upowszechnianiem się pracy zdalnej, na popularności zyskało wiele aplikacji oraz firm, które profesjonalnie zajmują się wspieraniem integracji i komunikacji online.

Brak sprzętu

Praca zdalna wymaga też posiadanie odpowiedniego sprzętu do pracy. Jak się okazuje, dla 12% badanych stanowiło to wyzwanie. Pandemia wymusiła przejście na tryb zdalny, nie tylko na firmach, ale również na innych instytucjach, takich jak: szkoły, uniwersytety czy przedszkola. To z kolei spowodowało, że w wielu przypadkach, kilka osób w jednym gospodarstwie domowym musiało mieć możliwość korzystania z komputera w tym samym czasie. Nie powinno więc dziwić, że brak sprzętu mógł stanowić dla niektórych poważny problem.

Brak wiedzy i umiejętności związanej z obsługą programów

Co ciekawe i imponujące zarazem, tylko dla 8% respondentów trudnością okazał się brak wiedzy i umiejętności związanych z obsługą programów. Na ten fakt może mieć wpływ strategia, jaką obrały przedsiębiorstwa, które zanim zdecydowały się na przejście na tryb, zdalny zaoferowały swoim pracownikom odpowiednie szkolenia. Aż 51% respondentów potwierdziło, że jedną z najczęściej stosowanych metod wsparcia były szkolenia w zakresie pracy zdalnej.

Pomoc pracodawców

Innymi formami pomocy, które oferowali pracodawcy było zakupienie dodatkowego sprzętu w postaci: monitorów, drukarek, myszek itp. Na taką formę pomocy wskazało aż 41% pracowników. Z kolei 30% otrzymało wsparcie w zapewnieniu dostępu do internetu w postaci kart SIM i routerów. Kwestia wyposażenia domowego biura, również nie pozostała zbagatelizowana i pracownicy mogli liczyć na pomoc ze strony pracodawców w organizacji miejsca pracy w postaci zakupu krzesła, monitora czy też biurka. Na taką formę pomocy wskazało 28% respondentów.

Jak widać przejście na pracę w tryb zdalny może stawiać przed przedsiębiorstwem pewne organizacyjne wyzwania. Niemniej należy zauważyć, że pomoc zaoferowana przez pracodawców w dużej mierze pokrywała się z trudnościami, jakie zostały wskazane przez respondentów. Jest to niezwykle ważne dla zachowania ciągłości pracy i funkcjonowania organizacji, tym bardziej w sytuacji, gdy zalecenia dotyczące pracy z domu się wydłużają.

Więcej informacji o różnych aspektach pracy zdalnej można znaleźć w opracowaniu OLX Praca.