Outsourcing IT. Polska w czołówce państw Europy

Outsourcing w dosłownym tłumaczeniu oznacza wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. W praktyce to zlecanie zewnętrznej firmie obsługi określonego obszaru obowiązków, procesów lub projektów przez przedsiębiorstwo. Najczęściej zlecane zewnętrznie są takie obszary jak: księgowość, kadry i płace, obsługa prawna, PR czy też właśnie wsparcie IT.

Według statystyki opublikowanej na portalu Clutch w 2019 r. wynika, że 37% małych firm decydowało się na outsourcing co najmniej jednego ze swoich procesów biznesowych, a 52% planowało to zrobić w przyszłości. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników częściej zlecały obszary takie jak:

  • księgowość (37%),
  • usługi informatyczne (37%),
  • digital marketing (34%).

Cele outsourcingu

W dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kanałów komunikacji, jak i konieczności szybkiego dostosowywania się do zmian, zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny daje wiele korzyści. Takie rozwiązanie to z jednej strony oszczędności, gdyż firma nie musi ponosić kosztów operacyjnych, z drugiej to również duża elastyczność. Firma może zaangażować zewnętrzny podmiot tylko na potrzeby określonego projektu i po jego finalizacji zakończyć współpracę.

Kolejne korzyści to wsparcie profesjonalistów w danej dziedzinie oraz większy komfort. Korzystanie np. z pomocy biura rachunkowego zapewnia firmie profesjonalną obsługę, wiedzę oraz bezpieczeństwo. Przekazanie prowadzenia księgowości zewnętrznemu podmiotowi przerzuca na niego odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach. Biura rachunkowe odpowiadają bowiem za straty spowodowane nieprawidłowymi rozliczeniami dzięki posiadanemu i obligatoryjnemu ubezpieczeniu OC. A jakie korzyści płyną z outsourcingu IT?

Outsourcing w IT

Współcześnie trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez jej obecności w świecie online oraz bez odpowiedniego wsparcia IT. Pandemia dodatkowo unaoczniła, jak ważne jest, aby firma miała zapewnione możliwości funkcjonowania w formie zdalnej. Wiele przedsiębiorstw nie było przygotowanych do takiej transformacji. Dodatkowo, nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na rozbudowane struktury i tworzenie osobnych działów informatycznych, które zapewnią odpowiednią obsługę. Dla organizacji chcących optymalizować koszty, ale nie mogących pozwolić sobie na większe inwestycje, outsourcing to dobre rozwiązanie.

Organizacje zewnętrzne dbają, aby ich klienci byli zadowoleni, stąd często zapewniają ciągły monitoring i mogą natychmiast reagować na ewentualne problemy.

Outsourcing IT jest korzystny dla firm również dlatego, że przedsiębiorstwa nie muszą inwestować w najnowszy sprzęt, systemy oprogramowania czy też ich aktualizacje. Zewnętrzne usługi informatyczne dla przedsiębiorstw to gwarancja dostępu do najnowszych technologii.

Outsourcing IT w Polsce i na świecie

Korzyści z możliwości korzystania z usług zewnętrznych w obszarze IT były dostrzegane przez polskie przedsiębiorstwa już dwa lata temu. Z opracowania „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” wynika, że już w 2019 roku aż 81% firm zlecało zadania związane z obsługą technologii informacyjno-komunikacyjnych na zewnątrz.

Najczęściej z takich usług korzystały duże podmioty (88,6%), ale zalety outsourcingu dostrzegały również małe (80,2%) i średnie przedsiębiorstwa (82,9%). Usługi z obszaru IT są cenione nie tylko przez polskich przedsiębiorców, ale również zagranicznych. Z ubiegłorocznego raportu 7N „Executive Brief. Outsourcing 2020” wynika, że dla zachodnich firm Polska jest jednym z 10 najbardziej atrakcyjnych rynków do outsourcingu usług informatycznych.

Polski rynek IT

Polska posiada świetnych specjalistów o wysokich kompetencjach. Oczywiście dla wielu zagranicznych firm atrakcyjne są również niskie koszty operacyjne. Do atrakcyjności polskiego rynku przyczyniła się też sama pandemia, która zwiększyła zapotrzebowanie na usługi informatyczne i spowodowała ogromne zapotrzebowanie na specjalistów IT w wielu krajach. Upowszechnienie pracy zdalnej, rosnąca rola freelancingu, popularyzacja formy zatrudnienia w oparciu o B2B, przyczyniły się i ułatwiły dostępność specjalistów niezależnie od lokalizacji.

Taka globalizacja to z pewnością korzyść dla specjalistów IT, oznacza ona większą dostępność atrakcyjnych ofert pracy. Dla polskich firm skutkuje to większą konkurencją i presją finansową. Rodzimym firmom może być trudno konkurować z zagranicznymi budżetami. Niezależnie od wyzwań stojących przed firmami z sektora IT, outsourcing usług informatycznych cieszy się dużą popularnością, a jego udział w rynku najprawdopodobniej będzie rosnąć.

Źródła: