Zwolnienie na wypalenie zawodowe

Zgodnie z danymi ZUS Polska jest przodownikiem w Europie, jeśli chodzi o liczbę wystawianych zwolnień. Biorąc pod uwagę średnią z trzech ostatnich kwartałów, Polacy wykorzystali prawie 80 tysięcy dni absencji chorobowej w okresie trzech miesięcy. Dane te są alarmujące. Co powoduje, że Polacy tak często chorują?

Jedną z przyczyn chorób może być ogólne przemęczenie lub wypalenie zawodowe. Pojęcie to definiuje się jako zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób (Sęk).

Najczęstszą, ale nie jedyną, przyczyną wypalenia zawodowego jest długotrwały stres. Według badań Conperio, przeprowadzonych w 110 polskich firmach, średnio 10% absencji chorobowej jest spowodowana przyczynami zawodowymi. Świadczy to o potrzebie uregulowania nieobecności pracowników z powodu choroby, która wynika z czynników zawodowych. Dlatego w 2022 r. będzie możliwe wzięcie zwolnienia na wypalenie zawodowe.

Według badań przeprowadzonych w 110 polskich firmach średnio 10% absencji chorobowej jest spowodowana przyczynami zawodowymi.

Zmiany w prawie, które umożliwią pracownikom korzystanie ze zwolnień uzasadnionych czynnikami zawodowymi, może spowodować wzrost średniej nieobecności zatrudnionych w firmie. Zwłaszcza, że wyniki Powszechnego Sondażu Społecznego (2016 r.) wykazują, że Polacy dwukrotnie częściej zgłaszają ciągłe poczucie wyczerpania niż jeszcze 20 lat temu.

Polacy dwukrotnie częściej zgłaszają ciągłe poczucie wyczerpania niż jeszcze 20 lat temu.

Budowanie pozytywnych relacji w firmie jest procesem ciągłym, jednak nie wymaga dużych nakładów finansowych, czasu czy energii. Warto zwrócić uwagę na bardzo proste rozwiązania, które mogą zachęcić pracowników do nawiązywania bliższych relacji. Jest to na przykład wspólne świętowanie sukcesów, zachęcanie do wzajemnego wspierania się w ramach zadań, realizowanie programów ułatwiających nowym pracownikom wdrożenie w pierwszych tygodniach pracy, tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy czy budowanie kultury otwartości i empatii.

Pojawienie się możliwości korzystania ze zwolnień na wypalenie zawodowe może przyczynić się do nadużyć ze strony pracowników. Powinien to być też znak ostrzegawczy dla pracodawców – nadmierne eksploatowanie pracowników nie jest tolerowane i nie powinno pojawiać się przyzwolenie na tego rodzaju praktyki.