Nie zamiataj pod dywan!

Feedback, czyli informacja zwrotna, to podstawa, bez której nie jesteśmy w stanie prowadzić dialogu z drugą osobą. Jej celem jest przedstawienie swojego zdania na dany temat i zachęcenie drugiej strony do przemyśleń i wprowadzenia ewentualnych zmian. Feedback jest najczęściej kojarzony z rozmową między przełożonym i podwładnym, podczas której ten pierwszy ocenia efekty działań podejmowanych przez drugiego. Warto jednak mieć na uwadze, że informacja zwrotna powinna przepływać między wszystkimi współpracującymi osobami – niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Założeniem systematycznie udzielanego feedbacku jest wpływanie na jakość realizowanych w firmie zadań, motywowanie oraz ograniczanie ryzyka wystąpienia przyszłych porażek.

Jako pracodawca musisz pamiętać, że wyrażanie niezadowolenia jest równie ważne jak chwalenie

Współpracownicy powinni otrzymywać zarówno konstruktywną krytykę, jak i zasłużone pochwały.

Sztuka udzielania (i odbierania) feedbacku

Udzielanie informacji zwrotnej to tylko pozornie łatwe zadanie. W rzeczywistości wymaga ono dobrego przygotowania i wyczucia. Twój przekaz powinien być konkretny i przemyślany. Przedstaw swojemu rozmówcy w jasny sposób co wywołało Twoje niezadowolenie (lub przeciwnie) i czego oczekujesz. Pamiętaj, że feedback może zawierać w sobie podpowiedzi i wskazówki, które pomogą usprawnić wymagające tego działania.
Sposób udzielania informacji zwrotnej powinien być dostosowany do jej odbiorcy i do sytuacji, jakiej dotyczy.

Bez względu na panujące relacje, udzielając feedback należy zachowywać się kulturalnie i traktować drugą stronę z szacunkiem.

Jeśli krytyka jest zbyt silna i skupiasz się jedynie na wytykaniu błędów, emocje mogą wziąć górę, a rozmowa przyniesie negatywne skutki.

Informacja zwrotna powinna krążyć między wszystkimi pracownikami, którzy tworzą daną organizację i dążą do realizacji wspólnego celu. Oznacza to, że jako pracodawca powinieneś być przygotowany nie tylko na udzielanie, ale także na otrzymywanie feedbacku od swoich podwładnych.

Kluczem do sprawnej komunikacji jest wyciąganie trafnych wniosków i słuchanie siebie nawzajem.

Autorka: Aleksandra Frątczak