Dyrektywa work-life balance jako narzędzie wspierające rozwój organizacji [webinar]

28.06.24
clock 3 min.
Sylwia Ziemacka Sylwia Ziemacka

Tzw. motherhood penalty, czyli odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć, widać w różnicach w wysokości emerytur, innym prawie do ubezpieczeń społecznych i możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym oraz nierównych szansach na rozwój osobisty. Odpowiedzią na ten problem jest dyrektywa work-life balance, o której więcej opowiada Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care.

W tym artykule:
  1. Wprowadzenie – o webinarze
  2. Tematy omówione podczas webinaru
  3. Materiały do pobrania

Wprowadzenie – o webinarze

Dyrektywa work-life balance została wdrożona w Polsce w kwietniu 2023 roku. W myśl jej założeń ojcowie zyskali indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego, w tym do 9 tygodni tylko dla nich. To rozwiązanie ma być wsparciem kobiet na rynku pracy, ale doświadczenia z innych krajów pokazują, że zyskują na nim również dzieci, ojcowie i… pracodawcy.

Tematy omówione podczas webinaru

Podczas webinaru dowiesz się, co urlopy rodzicielskie mają wspólnego z rynkiem pracy i strategią Diversity, Equity i Inclusion. Odkryjesz, jakie są globalne trendy w zakresie wdrażania urlopów rodzicielskich dla ojców oraz jak wpasowują się w kontekst społeczny i rzeczywistość biznesową. Jeśli chcesz wiedzieć, jak kształtować równość rodzicielską w firmie (z poziomu zarządu, HR, administracji i komunikacji) oraz co zyskują pracodawcy wspierający równość rodzicielską, koniecznie obejrzyj webinar.

Materiały do pobrania

Raport Partnerstwo w domu w pracy

Raport Partnerstwo w domu, w pracy

Prezentacja webinaru

Prezentacja webinaru