Pracoholizm to uzależnienie, a nie dowód na zaangażowanie w pracę

15.02.24
clock 6 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

W dzisiejszym społeczeństwie często występuje tendencja do gloryfikowania nadmiernej pracy jako cechy pożądanej i pochwały godnej. Jednakże, pracoholizm – czyli obsesyjne zaangażowanie w pracę kosztem innych obszarów życia, takich jak zdrowie, relacje osobiste czy czas wolny – to nie tyle powód do dumy, co oznaka kryzysu zdrowia psychicznego.

Pracoholizm, podobnie jak inne uzależnienia, może prowadzić do szeregu negatywnych skutków zarówno dla jednostki, jak i jej otoczenia. Nadmierne zaangażowanie w pracę często prowadzi do chronicznego stresu, wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych oraz rozpadu relacji z rodziną i przyjaciółmi. Osoby pracoholiczne często ignorują sygnały alarmowe wysyłane przez swoje ciało i umysł, dążąc jedynie do osiągnięcia kolejnych celów zawodowych.

W społeczeństwie, w którym sukces zawodowy często jest postrzegany jako jedyny miernik wartości osobistej, łatwo jest popaść w pułapkę pracoholizmu. Jednakże, ważne jest zrozumienie, że zdrowe życie zawodowe nie polega na nieustannym przebywaniu w miejscu pracy, lecz na zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym, dbaniu o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Dlatego też, ważne jest, aby społeczeństwo przestało gloryfikować pracoholizm i zaczęło dostrzegać go jako problem zdrowia publicznego, który wymaga uwagi i interwencji. Firmy powinny promować zdrowe praktyki pracy, takie jak ustalanie granic między życiem zawodowym a osobistym, zachęcanie do korzystania z urlopów i dni wolnych oraz wspieranie pracowników w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne.

Podsumowując, pracoholizm to nie powód do dumy, lecz sygnał, że coś jest nie tak z naszym zdrowiem psychicznym i sposobem radzenia sobie ze stresem. Ważne jest, abyśmy zaczęli traktować pracę jako część życia, a nie jego jedyny cel, i dbali o równowagę między pracą a życiem osobistym, a także wspierali osoby borykające się z pracoholizmem w ich drodze do zdrowia i dobrostanu psychicznego.