Autor "Katarzyna Klemba"

Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia

Każdy z pracowników ma obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, z czego wynika obowiązek niepodejmowania działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Kodeks ...

28.01.2020 clock 3 min.
Wypowiedzenie a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Oba sposoby ustania stosunku pracy są zwykłymi trybami rozwiązywania umów. Pracownik najczęściej sięga po wypowiedzenie, jeśli chce zmienić pracę czy ...

28.01.2020 clock 3 min.
Przerwy w pracy

Przepisy prawa pracy przewidują obowiązkowe przerwy w pracy, jakie pracodawca musi zapewnić pracownikom, a także przerwy, które pracodawca może wprowadzić, ...

28.01.2020 clock 3 min.
Prawa i przywileje pracownicy w ciąży

Po tym jak pracownica poinformuje pracodawcę o stanie ciąży, czyli przedstawi zaświadczenie lekarskie, zastosowanie znajdują przepisy ochronne zawarte w Kodeksie ...

28.01.2020 clock 3 min.
Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia – porady dla pracownika

Stosunek pracy polega na tym, że pracownik świadczy umówioną pracę, a pracodawca wypłaca umówione wynagrodzenie za wykonaną pracę. Wynagrodzenie płatne ...

28.01.2020 clock 3 min.
Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Nieobecność w pracy spowodowana ciążą i urlopami z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka może trwać kilka miesięcy, a nawet kilka ...

15.11.2019 clock 5 min.
Pracownica w ciąży na zwolnieniu lekarskim

Zatrudnianie pracowników związane jest z wieloma obowiązkami pracodawcy. Jest ich jeszcze więcej, gdy okaże się, że pracownica jest w ciąży. ...

15.11.2019 clock 5 min.