Te wyniki pokazują, że wielu pracowników ma problem z utrzymaniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jakie działania podejmują firmy, żeby ułatwić pracownikom utrzymanie work-life balance?

Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Zajmujemy dziewiąte miejsce wśród 38 badanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) państw.

Coraz częściej mówi się o korzyściach, jakie wynikają z zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a służbowym.

Czym jest work life balance?

Pojęcie work-life balance stało się bardzo popularne w latach 70., kiedy to szybki wzrost gospodarczy przyczynił się do wzrostu zaangażowania w pracę. Jest to koncepcja zarządzania czasem, której podstawowym założeniem jest zachowanie równowagi. Duże znaczenie, jeśli chodzi o jej realizację ma podejście poszczególnych pracodawców, którzy mogą ułatwiać pracownikom korzystanie z uroków życia poza pracą. Jednak ostatecznie to pracownicy decydują o tym, czy będą wykorzystywać tę szansę na utrzymanie równowagi czy też wpadną w pułapkę ciągłej gonitwy za KPI (ang. key performance indicators – kluczowe wskaźniki efektywności).

Jak złapać równowagę?

Obecne trendy na rynku pracy ułatwiają łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym czy realizowaniem swoich pasji. Firmy, które dbają o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, powinny rozważyć takie benefity, jak:

  • możliwość pracy zdalnej,
  • elastyczne godziny pracy,
  • dbanie o zdrowie pracowników – zapewnianie kart sportowych, masażów, organizowanie zajęć sportowych dla pracowników,
  • organizowanie i opłacanie szkoleń, konferencji i kursów,
  • dłuższe urlopy – np. dla mam, ojców, dla długoletnich pracowników czy tzw. sabbatical – długi, nawet roczny, odpoczynek od pracy (ta forma motywowania pracowników jest popularna szczególnie w dużych firmach; często z tej możliwości korzystają pracownicy wyższego szczebla, którzy są przemęczeni, bądź chcą rozwinąć swoje kompetencje w nowym dla siebie obszarze),
  • wsparcie w realizacji codziennych obowiązków domowych – są przedsiębiorstwa, które umożliwiają pracownikom korzystanie z usług firm, które wspierają w rozwiązywaniu drobnych, codziennych problemów, np. zrobienie zakupów, oddanie ciuchów do czyszczenia itd.,
  • możliwość przyprowadzania do biura zwierząt.

Korzyści wynikające z działań na rzecz równowagi życiowej

  • Coraz więcej firm dostrzega, że work-life balance to idea, którą warto wprowadzić w życie, ponieważ to się po prostu opłaca. Tego rodzaju działania mogą przynieść wiele korzyści. Wpłyną na lepsze samopoczucie i stan zdrowia pracowników. Zwiększą satysfakcję z pracy, a co za tym idzie – zmniejszą liczbę odejść pracowników i obniżą w ten sposób koszty związane z rekrutacją. Ponadto propagowanie idei work-life balance pozytywnie wpłynie na wizerunek pracodawcy.