Staże w Unii Europejskiej

09.11.20
clock 5 min.
Cezary Kolasa Cezary Kolasa

Młodzi ludzie, rozpoczynając swoje studia, nie wiedzą jeszcze, jak będzie wyglądać ich życie zawodowe. Praktyki i staże dają możliwość postawienia pierwszych kroków w karierze zawodowej. Taka forma pracy nie musi odbywać się tylko w Polsce, a jedną z możliwości jest praca w unijnych instytucjach.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej jako pełnoprawny członek w 2004 r. W tym samym roku odbyły się pierwszy raz w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, po których nasz kraj zyskał swoją 54-osobową reprezentację europosłów na 5-letnią kadencję. Oprócz wielu najważniejszych udogodnień, takich jak np. wzrost gospodarczy, otworzyły się również szanse dla wielu polskich obywateli, aby to również oni sprawdzili swoje siły w pracy w Unii Europejskiej.

Unia Europejska posiada wiele instytucji, organów i agencji. Jednymi z najważniejszych, związanymi bardzo mocno z polityką i administracją, są m.in.:

 • Parlament Europejski
 • Komisja Europejska
 • Rada Europejska
 • Rada Unii Europejskiej

W każdej z tych instytucji pracują obywatele pochodzący z wielu krajów, również z Polski. Unia Europejska potrzebuje cały czas nowych pracowników, którzy będą wykonywać swoje obowiązki w różnych unijnych podmiotach. Instytucje Unii Eurpejskiej przyciągją do pracy wielu Polaków. Jak informował portal Forsal.pl, w zeszłym roku tylko w Komisji Europejskiej pracowało 1,4 tys. osób z Polski.

Mogą na tym świetnie skorzystać również młodzi ludzie, zainteresowani tematyką, m.in. polityki, prawa, administracji. Studenci oraz absolwenci szkół wyższych mają szansę wyjechać na specjalne unijne staże i wzbogacić swoje CV.

Co roku prawie 2 tysiące osób korzysta ze stażów w Unii Europejskiej. Aktualnie na stronie European Personnel Selection Office znajdziemy niemal 40 instytucji unijnych oferujących programy stażowe. Dostępne są także stypendia, np. im. Roberta Schumana. Jest to 5-miesięczny staż, na który mogą się zgłaszać absolwenci szkół wyższych. Nie mogą mieć więcej niż dwóch kolejnych miesięcy przepracowanych w instytucji lub organie UE. Muszą znać dwa języki urzędowe UE, czyli dla Polaków potrzebny jest jeden język obcy, ponieważ polski jest także językiem urzędowym UE.

W treści wielu ogłoszeń znajdziemy informację, że doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

Miejsce odbywania stażów

Choć Unia Europejska kojarzy się najbardziej z Brukselą, to pracę można wykonywać w wielu innych miastach. Miejsca do odbycia stażu są różne, w zależności od instytucji, do której chcemy wysyłać aplikację. Gdy aplikujemy do pracy np. w Parlamencie Europejskim, miejscem pracy może być Luksemburg, Belgia, inne państwa UE lub francuski Strasbourg.

Przykłady instytucji europejskich oraz miast, w których odbywają się staże:

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (Bruksela),
 • EBI – Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg),
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Strasbourg, Bruksela),
 • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (Frankfurt),
 • Europejski Bank Centralny (Frankfurt).

Zarobki

Wynagrodzenie nie jest takie samo we wszystkich europejskich działach. W przypadku stażu w Radzie Unii Europejskiej, odbywającego się w Brukseli, możemy liczyć na 1200 euro miesięcznie, a do tego dofinansowanie kosztów podróży, zniżki do restauracji. Z kolei przykładowo na stażu w Europejskim Inspektorze Ochrony Danych stażysta zarobi miesięcznie 950 euro.

Przykłady wynagrodzeń z programów stażowych w Unii Europejskiej:

 • Europejski Bank Centralny (1050 euro miesięcznie, staż od 3 do 6 miesięcy, ale może być jednokrotnie przedłużony – łącznie do 12 miesięcy),
 • Trybunał Sprawiedliwości UE (ok. 1120 euro miesięcznie, staż na 5 miesięcy),
 • Trybunał Obrachunkowy (ok. 1350 euro miesięcznie, staż od 3 do 5 miesięcy),
 • Europejski Komitet Regionów (ok. 1000 euro miesięcznie, staż na 5 miesięcy).

Jak aplikować

Na stronie European Personnel Selection Office przy każdej wymienionej instytucji możemy zapoznać się z ofertami stażu. Gdy chcemy przejść do procesu rekrutacyjnego, na końcu każdego ogłoszenia znajdziemy link przekierowujący do strony danego organu UE.

Tam dostaniemy szczegółowe informacje związane z terminami rekrutacji. Choć witryna EPSO z listą ofert jest w języku polskim, przekierowanie na strony wybranych instytucji wiąże się z jednoczesnym przejściem na język angielski.

Jest wiele uczelni, które pomagają w takich wyjazdach, organizują specjalne spotkania, tworzą poradniki. Tak jest chociażby na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa są profesorowie, doktorzy, którzy w przeszłości odbywali staże, albo byli asystentami europosłów i teraz dzielą się wiedzą ze studentami.

Poznański uniwersytet wprowadził Biuro Karier, gdzie także znajdziemy ofertę stażów w wielu europejskich krajach oraz szczegółowe informacje.

Korzyści

Niewątpliwie ogromnym plusem jest zbieranie doświadczenia. Staż w instytucjach unijnych, znajdujący się w CV kandydata, może sprawić, że podczas rekrutacji pracodawcy będą zdecydowanie bardziej interesować się taką aplikacją niż innymi. Atutem jest okazja do mówienia w języku obcym. W większości ofert możemy przeczytać, że kandydaci powinni biegle lub bardzo dobrze posługiwać się dwoma językami urzędowymi UE, czyli minimum jednym językiem obcym.

Zakładając, że najpopularniejszym językiem jest angielski, podczas stażu mamy szansę doskonalić znajomość innych – np. francuskiego, niemieckiego, flamandzkiego, hiszpańskiego – w zależności od miejsca odbywania stażu.

Staże unijne mogą być więc trampoliną dla naszej kariery zawodowej. Umożliwiają także pracę w działach, które będą nas interesować. Nie jest to praca dorywcza, w której jedyne co będzie nas interesować, to wynagrodzenie. Wachlarz możliwości jest w tym przypadku zdecydowanie większy – od doświadczenia po zdobycie interesujących kwalifikacji na przyszłość (urzędowych, administracyjnych, językowych).

Źródło:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_pl