Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Walcownik zarabia średnio 6 390 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 530 zł brutto a 8 650 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 530 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 8 650 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Walcownik znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 18 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

6 390 brutto/mc
5%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

5 530 zł

mediana

6 390 zł

8 650 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku