Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Lekarz neurolog zarabia średnio 11 630 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 9 510 zł brutto a 14 610 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 9 510 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 14 610 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Lekarz neurolog znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 7 012 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

11 630 brutto/mc
92%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

9 510 zł

mediana

11 630 zł

14 610 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku