HR-owiec na rynku pracy

17.08.22
clock 5 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Poszukują nowych pracowników, dbają o kulturę organizacyjną i zaangażowanie zespołu, trzymają pieczę nad systemem benefitów pracowniczych i stoją na straży prawa pracy. Działy HR, bo o nich mowa, są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, co wyraźnie widać po liczbie ofert pracy. Firmy poszukują znacznie więcej HR managerów i specjalistów ds. HR niż przed pandemią.

Pandemia, która spowodowała zamieszanie w wielu organizacjach, jak na ironię losu, poprawiła sytuację działów HR. Uwydatniła bowiem, jak ważną rolę odgrywają specjaliści z tego obszaru i jak duży wpływ mają na rozwój i sukces firmy.

Dział HR i jego rola

Dzisiejszy HR obejmuje wiele dziedzin. To nie tylko prawo pracy, ale również komunikacja, psychologia czy public relations. Na co dzień działy HR zajmują się m.in. rekrutacją pracowników, onboardingiem i offboardingiem pracowniczym, dbają o wizerunek pracodawcy poprzez działania employer brandingowe, angażują się w kulturę organizacyjną, troszczą się o zaangażowanie, motywację, satysfakcję i integrację pracowników. Działy HR tworzą również programy szkoleniowe, prowadzą administrację kadrowo-płacową, pomagają utrzymywać wewnętrzną komunikację w firmie, wspierają zarówno pracodawców, jak i pracowników w rozwoju talentów, doradzają w kwestiach ścieżek kariery i rozwoju. Pomimo że specjaliści HR dbają o wiele obszarów w firmie, to wielokrotnie praca HR-owca nie jest wystarczająco doceniana przez pracodawców i współpracowników.

Praca HR w pandemii

Pandemia, wprowadzenie pracy zdalnej, jak i wysoki przyrost zapotrzebowania pracowników na stanowiska związane z szeroko rozumianą branżą IT pokazały, jak ważną rolę odgrywa praca HR-owców. W czasie trwania pandemii specjaliści ds. HR, eksperci twardego HR od prawa pracy, kadr i płac pomagali firmom odnaleźć się w zmieniających się przepisach. Z kolei specjaliści miękkiego HR odpowiadali za motywację pracowników, wspieranie organizacji pracy zdalnej i utrzymanie integracji zespołu w nowych warunkach pracy. Częste zmiany w obostrzeniach wymuszały na działach HR dużą zwinność i szybkość działania. Podobnie było na początku 2022 r., który przyniósł kolejne wyznawania.

Aktualna sytuacja HR-owców

Agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na działalność niektórych firm w Polsce i również uwydatniła istotną rolę działów HR. W wielu przedsiębiorstwach zatrudniano pracowników z Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny. Po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę pojawiła się potrzeba wprowadzenia w firmach rozwiązań, które wesprą tę grupę pracowników w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Osoby na stanowisku HR managera pomagali organizacjom w tworzeniu takich warunków, które ułatwiły pracownikom z Ukrainy rozpoczęcie pracy w nowym środowisku oraz integrację z pozostałymi członkami zespołu. Dla tych osób nowa praca oznaczała nie tylko wyzwanie zawodowe, ale również konieczność odnalezienia się w realiach innego państwa i jego kulturze.

W wielu przedsiębiorstwach to właśnie specjaliści ds. HR przygotowywali odpowiednie programy wdrożeniowe, wspierali pracowników w zrozumieniu zasad polskiego prawa pracy, a także dopełnianiu niezbędnych formalności.

Wyzwania branży HR

Rok 2022 to dla branży HR nie tylko wyzwania związane z sytuacją w Ukrainie. To również niskie bezrobocie, deficyt pracowników w wybranych sektorach, jak i inflacja czy liczne zmiany w przepisach prawa. To także szybki rozwój nowych technologii i ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Wszystkie te zjawiska powodują, że firmy konkurują o kandydatów. W tym wyścigu specjaliści ds. HR są niezbędni i tę potrzebę wyraźnie zaczęli dostrzegać pracodawcy. Odzwierciedlają to również dane rynkowe.

Eksplozja ofert w branży HR

Z raportu „HR-owiec na rynku pracy” (Grant Thornton, 2022) wynika, że w 2021 r. nastąpiła prawdziwa eksplozja ofert pracy dla branży HR. Ukazało się wówczas aż 92 347 ogłoszeń. To o 30 437 (49,2%) ofert więcej niż w 2020 r. Najwięcej propozycji przypadło na październik 2021 r. Warto dodać, że według danych nawet kolejne fale pandemii koronawiursa (z wyjątkiem pierwszej) nie ograniczały popytu na specjalistów ds. HR. Z kolei podczas trwania trzeciej fali, a więc wiosną 2021 r., pracodawcy z miesiąca na miesiąc zwiększali liczbę ogłoszeń dla kandydatów z tego obszaru.

Wzrost popytu na programistów i informatyków w 2021 r. sprawił, że IT rekruter stał się niezależnym zawodem. W 2021 r. pojawiło się aż 2098 ogłoszeń na to stanowisko.

Oferty pracy dla specjalistów ds. HR w 2022 r.

Dzisiaj popyt na specjalistów ds. HR jest wciąż wysoki. W serwisie OLX Praca, w kategorii HR, znajduje się ponad 800 ofert pracy (dane z sierpnia 2022 r.) dla branży HR. Najwięcej, a więc ponad 400 z nich, jest skierowanych do rekrutetów, ponad 260 do osób specjalizujących się w kadrach i płacach oraz ponad 120 dla pozostałych stanowisk, jak np.: Asystent ds. HR, HR Administrator, HR Manager czy też Koordynator Projektu w Agencji Pracy. Warto pamiętać, że część ofert dla specjalistów ds. HR można znaleźć także w kategoriach, które są związane z profilem i działalnością firmy. Wiele z nich znajduje się np. w kategorii Administracja biurowa, gdzie widnieje ponad 3 tysiące ogłoszeń!