Metody zarządzania przedsiębiorstwem – charakterystyka

Czym jest metoda zarządzania przedsiębiorstwem?

Nowoczesne koncepcje zarządzania to zbiory reguł i procesów, które mają zapewnić firmom efektywne wykorzystywanie zasobów i osiąganie wyznaczonych celów. Wybór konkretnej metody powinien być uzależniony zarówno od sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i od sytuacji rynkowej. Odpowiednio dobrany model zarządzania ułatwi firmie organizację codziennej pracy, umożliwi wzrost rentowności i poprawi relacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Współczesne metody zarządzania pozwalają właścicielom przedsiębiorstw dynamicznie reagować na szybko zmieniające się realia rynkowe i skutecznie budować przewagę konkurencyjną. W oczywisty sposób zwiększa to ich szanse na sukces w biznesie. Dostosowane do struktury firmy modele organizacji pomagają też kadrze kierowniczej motywować pracowników i zarządzać ich pracą.

Modele zarządzania firmą

Jeszcze jakiś czas temu przedsiębiorcy mieli do dyspozycji wyłącznie klasyczne koncepcje zarządzania, takie jak metoda ilościowa czy behawioralna. Dziś warunki prowadzenia biznesu wyglądają jednak zupełnie inaczej, co sprawia, że konieczne staje się wykorzystywanie nowoczesnych strategii organizacji. Dostosowane są one zarówno do obowiązującego prawa, jak i do szybko ewoluujących trendów rynkowych czy zachowania coraz bardziej świadomych konsumentów.

Nowoczesne metody zarządzania mają przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Spośród najpopularniejszych modeli warto więc wybrać dla swojej organizacji rozwiązanie jak najlepiej dostosowane do jej specyfiki. W tym celu można nawet w pewnym stopniu łączyć różne modele zarządzania i stosować je równocześnie.

Poniżej opiszę kilka najczęściej wykorzystywanych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Benchmarking

Benchmarking polega na naśladowaniu działań konkurencji. Taka metoda gwarantuje dość wysokie prawdopodobieństwo sukcesu, choć może okazać się nieco ograniczająca. Na pewno sprzyja oszczędzaniu zasobów, które w innym razie musiałyby zostać wykorzystane na procesy kreatywne. Stosując ten model zarządzania, wystarczy natomiast zidentyfikować bezpośrednich konkurentów i wdrożyć w swojej firmie rozwiązania, które sprawdziły się u nich.

Controlling

Controlling to model zarządzania, który ocenia poszczególne procesy za pomocą określonych kryteriów. Na tej podstawie przedsiębiorstwo może łatwo zidentyfikować najbardziej i najmniej opłacalne dla siebie działania, a także podjąć decyzję o ich ewentualnej optymalizacji bądź całkowitej likwidacji. Aby wykonywanie tego typu ocen było w ogóle możliwe, firma potrzebuje dużej ilości szczegółowych danych na temat swojej działalności.

CRM (Customer Relationship Management)

CRM (Customer Relationship Management) to nic innego jak zarządzanie relacjami z klientami. Taki model zakłada koncentrację na budowaniu trwałych i jak najlepszych kontaktów z odbiorcami oferty. W zależności od specyfiki firmy, mogą to być zarówno konsumenci detaliczni, jak i kontrahenci biznesowi. Najważniejsza w tej metodzie jest ciągła poprawa jakości ich obsługi, dzięki której będą oni stale powracać do przedsiębiorstwa.

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP (Enterprise Resource Planning), czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa, to termin odnoszący się zarówno do modelu organizacji firmy, jak i do specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystuje się właśnie w tym celu. Zaawansowane platformy pozwalają właścicielom biznesów poprawić obieg informacji, przyspieszyć realizację wielu procesów i usprawnić podejmowanie kluczowych decyzji. Przedsiębiorstwa stosujące ERP są też bardziej odporne na kryzysy gospodarcze, ponieważ mogą szybciej reagować na zmieniające się okoliczności rynkowe.

Zarządzanie procesowe

Zarządzanie procesowe służy reagowaniu na dynamiczne zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Taki model sprawdza się najlepiej w przypadku skomplikowanych i wielowymiarowych projektów. Dzięki jego zastosowaniu, wzrasta efektywność poszczególnych działów, ponieważ nie muszą one dodatkowo konsultować się między sobą i czekać na wzajemne akceptacje zmian.

Zarządzanie przez kompetencje

Przedsiębiorstwa, które decydują się na zarządzanie przez kompetencje, koncentrują się na wykorzystywaniu wiedzy i osiągnięć zatrudnianych pracowników. Zwolennicy tego modelu uważają, że wartości te mają bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług i poziom satysfakcji klientów.

Outsourcing

Outsourcing to bardzo popularna na rynku teoria zarządzania, która polega na przekazywaniu określonych zadań podmiotom zewnętrznym. Obowiązki powierzane podwykonawcom wiążą się zazwyczaj z takimi obszarami jak księgowość, obsługa informatyczna, logistyka czy organizacja szkoleń.

Co zrobić, żeby zarządzanie przedsiębiorstwem było efektywne?

Wybierając którąś z powyższych metod zarządzania lub łącząc elementy kilku różnych modeli, właściciel przedsiębiorstwa umożliwi sobie sprawną i efektywną organizację struktury firmy. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, powinien kierować się specyfiką własnego biznesu oraz rynkowymi uwarunkowaniami. Musi zadbać jednocześnie o takie czynniki jak:

 • planowanie,
 • kontrolowanie,
 • zasoby ludzkie,
 • poszerzanie kompetencji,
 • analiza rynku,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • jakość obsługi klienta,
 • optymalizacja kosztów,
 • innowacje technologiczne,
 • przewaga konkurencyjna.

Jak wdrożyć wybrany model zarządzania w firmie?

Aby wdrożyć wybraną metodę zarządzania w przedsiębiorstwie, należy zlecić wszechstronną analizę firmy niezależnemu audytorowi. Przeanalizuje on dokładnie jej aktualną sytuację rynkową, poziom satysfakcji klientów, jakość komunikacji wewnętrznej oraz wiele innych czynników i na tej podstawie zaproponuje właściwy model zarządzania biznesem.

Taka fachowa pomoc zagwarantuje przedsiębiorstwu wybór odpowiedniego modelu, który przełoży się na poprawę rentowności biznesu i wzrost jego konkurencyjności.

Jakich błędów w zarządzaniu unikać?

Zastanawiając się nad tym, jak zarządzać firmą, trzeba też pamiętać o najczęściej popełnianych w biznesie błędach. Z pewnością zaliczają się do nich:

 • Niezdrowa rywalizacja – współpraca w obrębie przedsiębiorstwa daje lepsze rezultaty niż konkurencja między pracownikami czy działami.
 • Apatia – każdy manager musi być osobą energiczną i proaktywną, aby motywować swoich podwładnych do działania.
 • Wybuchowość – kadra zarządzająca w firmie musi wykazywać się cierpliwością i profesjonalizmem, nie może pozwolić sobie na jawne okazywanie gniewu czy agresji.
 • Apodyktyczność – pracownicy nie będą akceptowali żadnego managera, który chce o wszystkim decydować samodzielnie.
 • Przerost ambicji – sposób zarządzania biznesem musi uwzględniać indywidualne możliwości pracowników i nie powinien skupiać się wyłącznie na interesie firmy.

Modele zarządzania przedsiębiorstwem – podsumowanie

Dzięki lekturze powyższego poradnika, wiesz już, jak dobrać elementy procesu zarządzania do specyfiki przedsiębiorstwa i czym cechują się poszczególne modele organizacji. Pamiętaj, że dobór właściwej metody pomaga między innymi unikać kryzysów wizerunkowych, poprawiać morale wśród pracowników czy zwiększać rentowność biznesu!