Autor "Bartosz Błęka"

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jak przebiega?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to bardzo elastyczna forma zakończenia stosunku pracy. Uchodzi za najprostszą i najszybszą z ...

07.04.2024 clock 6 min.
Kradzież w pracy – jakie może mieć konsekwencje? Czy grozi zwolnieniem?

Zgodnie ze statystykami, nawet 80% polskich firm ma do czynienia z przestępstwami pracowniczymi. Do najczęściej popełnianych należy kradzież. Jak przedsiębiorca ...

07.04.2024 clock 5 min.
Technika pomodoro – zasady i skuteczność metody pomodoro

Zarządzanie czasem pracy jest jednym z największych wyzwań, przed którymi każdego dnia stają zarówno pracownicy na etacie, jak i wykonawcy ...

07.04.2024 clock 6 min.
Zasiłek chorobowy dla pracownika po 50. roku życia

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego. Po upływie określonego czasu jest ono zastępowane przez ...

06.04.2024 clock 6 min.
Wzór pisma o przejście na emeryturę. Jak napisać podanie?

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie uprawnia jeszcze nikogo do pobierania świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby było to możliwe, pracownik ...

06.04.2024 clock 6 min.
Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Każda osoba uprawniona do emerytury, po spełnieniu określonych warunków, może złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie. Bardzo często pozwala to ...

06.04.2024 clock 5 min.
Renta chorobowa po 50. roku życia – kiedy można się ubiegać? W jaki sposób wylicza się jej wysokość?

Osoby, które są niezdolne do pracy z powodu choroby, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci renty. Jaka jest jej ...

06.04.2024 clock 5 min.