Kształtowanie wizerunku firmy

Wypracowanie pożądanego obrazu w świadomości klientów i innych uczestników rynku to wymagające zadanie, które realizować należy bez chwili przerwy, przez cały czas funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak rozumieć wizerunek firmy?

Wizerunkiem przedsiębiorstwa określamy sposób, w jaki jest ono odbierane przez bliższe i dalsze otoczenie. Szczególne znaczenie przypisuje się opinii klientów, ponieważ to od nich najbardziej zależy przyszłość każdego biznesu. Na pojęcie wizerunku składa się wiele elementów, do których zaliczamy m.in.: odczucia i wyobrażenia na temat oferowanych usług lub produktów, oczekiwania względem pracowników, a także wartości i kulturę organizacyjną firmy. Za kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialne są wszyscy członkowie zespołu pracowniczego.

Jak na wizerunek przedsiębiorstwa wpływają relacje

Znaczącą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku odgrywają relacje. Budowanie trwałych, opartych na wzajemnym szacunku więzi międzyludzkich to nieodłączny element sukcesu. Bardzo ważne jest rozpoczęcie od skupienia się na atmosferze panującej wewnątrz firmy. Zgrany zespół to efektywny zespół. Poczucie wspólnej misji i przynależności do grupy przekłada się na większe zaangażowanie w dbanie o korzystną reputację pracodawcy.

W kolejnym kroku powinniśmy zatroszczyć się o relacje z otoczeniem zewnętrznym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, przedsiębiorstwo powinno dokładnie zdefiniować adresatów swojej oferty oraz określić to, jak chce być odbierane i na jakim wizerunku mu zależy. Dobrym posunięciem jest udział w różnych wydarzeniach branżowych, dzięki którym możemy z powodzeniem kształtować wizerunek eksperta w swojej dziedzinie. Godne polecenia jest również angażowanie się w działania na rzecz wybranych społeczności.

Wspieranie akcji charytatywnych wzbudza sympatię i pomaga w budowaniu zaufania oraz szacunku ze strony otoczenia.

Przedsiębiorstwo w sieci – tworzenie e-wizerunku

Aktywność w internecie to obecnie jedna z najbardziej efektywnych metod kształtowania wizerunku. Najłatwiej dostępną i najczęściej oglądaną wizytówką przedsiębiorstwa jest jej strona internetowa, dlatego tak ważne jest dbanie o jej odpowiednią prezentację.

Witryna powinna być przejrzysta i atrakcyjna pod względem treściowym oraz graficznym.

Bardzo dużą popularnością cieszy się również obecność firm na portalach społecznościowych. Właściwe zarządzanie profilem przedsiębiorstwa pozwala na przedstawienie prowadzonej działalności i pracowników w odpowiednim świetle. Komunikowanie się z otoczeniem przy wykorzystaniu nowych technologii świadczy o innowacyjności i otwartości na pojawiające się trendy. Wykorzystanie możliwości sieci może okazać się bardzo pomocne w procesie budowania pozytywnego wizerunku. Należy pamiętać jednak o systematycznym monitorowaniu reputacji tworzących się w wirtualnych społecznościach, ponieważ negatywne opinie pozbawione kontroli potrafią poważnie zaszkodzić.

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa to ciężka praca, której trzeba poświęcić wiele czasu i energii. Podejmowanie przemyślanych działań i jasne określenie celu to już połowa sukcesu. Przede wszystkim, warto mieć na uwadze, że firmę i jej otoczenie tworzą przede wszystkim ludzie i to właśnie od relacji międzyludzkich w dużej mierze zależy nasz sukces na rynku.

Autorka: Aleksandra Frątczak