Witamy na pokładzie, czyli jakie znaczenie ma onboarding?

Pracodawca, świadomy swojej odpowiedzialności za zespół pracowniczy, powinien zadbać o odpowiednie przyjęcie nowych osób. Czy istnieje jakiś sposób na ułatwienie startu w nowym miejscu pracy? Oczywiście! Klucz do sukcesu tkwi w onboardingu.

Czym jest onboarding i jakie niesie korzyści?

Integracja w środowisku zawodowym jest niezwykle ważna i nie należy jej zaniedbywać. Onboarding to proces, który ma za zadanie pomóc nowemu pracownikowi przejść przez okres wdrożeniowy. Każda nowo zatrudniona osoba przez pierwsze dni, a czasem nawet tygodnie, zmaga się z mniejszym lub większym zdenerwowaniem. Obowiązkiem bezpośredniego przełożonego jest wcielenie się w rolę przewodnika i mentora, który będzie krok po kroku wprowadzał podopiecznego do świata organizacji. Podczas pierwszych dni w nowej firmie pracownik powinien zostać poinformowany o kulturze organizacji, obowiązujących w niej zasadach, procedurach oraz najważniejszych kontaktach.

Dlaczego warto zadbać o proces adaptacji nowego członka zespołu pracowniczego? Przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej opieki podczas nerwowych początków pomaga zredukować stres i uniknąć uczucia zakłopotania w przypadku pojawiających się pytań. Onboarding stwarza w świadomości nowych pracowników obraz przedsiębiorstwa, w którym panuje przyjazna atmosfera oraz przyczynia się do budowania wizerunku profesjonalnego pracodawcy, który dba o swoich pracowników – już od samego początku.

Narzędzia pomocne w procesie adaptacji

Istnieje wiele sposobów na wsparcie nowo zatrudnionych osób. Idący z duchem czasu pracodawcy potrafią bardzo skutecznie wykorzystać pomoc, jaką oferują im nowe technologie.

Doskonałym rozwiązaniem jest opracowanie specjalnego podręcznika, który będzie stanowił zbiór wszystkich niezbędnych informacji o firmie oraz ludziach, którzy ją tworzą.

Podręcznik może być dostępny zarówno w wersji tradycyjnej, jak i online. Nowe technologie mogą posłużyć także w przygotowaniu e-learningu, e-booków lub prezentacji multimedialnych. Popularność zyskuje też tworzenie na firmowych stronach internetowych specjalnych zakładek, które zawierają informacje potrzebne nowym pracownikom.

Przełożony powinien jednak pamiętać o tym, że technologie mają za zadanie jedynie wspomóc go w procesie wdrażania podopiecznego. Wspomniane wyżej rozwiązania nie mogą zastąpić tradycyjnych spotkań lub szkoleń, podczas których kompetentne osoby związane z firmą wyjaśnią wszystkie istotne kwestie nowo przyjętym członkom zespołu pracowniczego.

Oprócz zgłębiania wiedzy na temat organizacji i związanych z danym stanowiskiem zadań, pracownik musi również wziąć udział w instruktażu BHP, który przeprowadza specjalista. Szkolenie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do pracy na danym stanowisku. Powinno ono trwać minimum 8 godzin lekcyjnych.

Czym grozi brak właściwego onboardingu?

Zaniedbanie nowego pracownika podczas jego pierwszych dni w firmie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Towarzyszący początkom stres, w przypadku braku wsparcia, będzie się nasilał co może doprowadzić do zniechęcenia do pracy, a nawet decyzji o jej porzuceniu.

Rozczarowanie nowym środowiskiem zawodowym skutkuje znaczącym spadkiem motywacji i frustracją.

Prawidłowe wprowadzenie do organizacji przyczynia się do redukcji liczby zwolnień na początku kariery, co niesie ze sobą ograniczenie strat finansowych i wizerunkowych dla przedsiębiorstwa.

Niezwykle ważne jest systematyczne monitorowanie tego, jak radzi sobie nowo zatrudniona osoba. Informacja zwrotna pomaga poznać opinię oraz odczucia wdrażanego pracownika, co z kolei może stanowić wskazówkę jak usprawnić proces onboardingu.

Okazanie odpowiedniego wsparcia i rzetelne wprowadzenie nowego członka zespołu do organizacji może przynieść wyłącznie korzyści. Pamiętajmy, że każdy z nas kiedyś zaczynał i zmagał się z niełatwym debiutem w nowym miejscu. Im lepiej przebiega start, tym szybciej osiągamy zamierzone efekty i pogłębiamy nasz rozwój zawodowy.

Autorka: Aleksandra Frątczak