Jakich zawodów lepiej unikać? Perspektywy na najbliższe lata

Wiele zawodów funkcjonujących dzisiaj na rynku nie było znanych jeszcze 10 lat temu. Tempo zmian nie zwalnia. Eksperci Yale i Oxford University twierdzą, że w 2136 r. we wszystkich zawodach ludzi zastąpią maszyny. Z kolei McKinsey Global Institute dowodzi, że do 2025 r. co czwarte zajęcie zostanie zautomatyzowane.

Najbardziej zagrożonymi zawodami są te, które opierają się na powtarzalnych czynnościach oraz nie wymagają umiejętności interpersonalnych, które (ze względu na automatyzację wielu procesów wymagających umiejętności ścisłych) będą coraz bardziej cenione. Wśród zawodów najbardziej zagrożonych automatyzacją wymienia się między innymi takie stanowiska jak:

  • kasjer – coraz częściej kasjerów zastępują kasy samoobsługowe,
  • kierowca/dostawca – może być zastąpiony przez autonomiczne samochody i punkty odbioru paczek; w związku z tym może pojawić się coraz mniejsze zapotrzebowanie na zawody pokrewne, takie jak listonosze czy kurierzy,
  • telemarketer – zostanie zastąpiony chatbotami oraz bazą wiedzy (FAQ) na temat produktów i usług firm, z której użytkownicy mogą skorzystać w internecie,
  • zawody związane z księgowością i rachunkowością – wykonywanie powtarzalnych obliczeń stosunkowo łatwo zautomatyzować, dlatego według ankiety Will robots take my job? istnieje aż 81% szans, że na przestrzeni dwóch dekad maszyny będą dbały o nasze podatki,
  • bibliotekarz – z podobną sytuacją jak księgowi muszą mierzyć się bibliotekarze, w przypadku tego zawodu jest aż 84% szans, że dojdzie do automatyzacji na przestrzeni dwóch dekad,
  • zawody, które wymagają poszukiwania danych bądź wprowadzania danych – np. sekretarze, osoby zajmujące się procesowaniem ubezpieczeń, maklerzy.

Ze względu na szybkie zmiany, jakie następują na rynku, to, co będzie wyróżniało wybitnych pracowników, to interdyscyplinarność, elastyczność oraz umiejętności interpersonalne. Te trzy cechy z pewnością ułatwią odnalezienie się w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Duża ilość informacji wymaga jednocześnie krytycznego myślenia i umiejętności selekcjonowania danych. Dzięki temu możliwe jest efektywne działanie. Nie trzeba jednak obawiać się zmian, wystarczy być otwartym na wsparcie. Postęp technologiczny nakłada nowe obowiązki na firmy.

Wiele z nich wspiera swoich pracowników w rozwoju potrzebnych kompetencji. Edukacja nie nadąża za rynkiem pracy, dlatego to przedsiębiorstwa coraz częściej kształcą pracowników w ramach potrzebnych im specjalności. W ten sposób zapewniają im odpowiednie umiejętności.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ:
Branże, w której zarobisz najlepiej: https://praca.olx.pl/pracownik/post/w-jakich-branzach-zarobisz-najwiecej

Przypisy: