Zdolności przywódcze i empatia

Kierowanie kilkuosobowym zespołem to ogromna odpowiedzialność. Zadaniem lidera jest wydobycie ze swojego teamu tego, co najlepsze. Lidera często porównuje się do przywódcy, który powinien stanowić wzorzec zachowań i postaw dla swoich podwładnych oraz wykazywać się dużą pewnością siebie i umiejętnością wprowadzania dyscypliny.

Warto jednak podkreślić, że lider powinien pozostać przede wszystkim człowiekiem, którego cechuje empatia i wyrozumiałość.

Wśród współpracowników znajdują się różne osobowości, które wymagają cierpliwości i zrozumienia. Jeśli osoba, która prowadzi zespół pracowniczy, wykazuje się inteligencją emocjonalną na pewno zyska sympatię oraz z powodzeniem załagodzi ewentualne konflikty.

Planowanie i komunikacja na wysokim poziomie

Niezbędnym atrybutem podczas pełnienia funkcji lidera jest dobrze rozwinięty zmysł organizacyjny. Umiejętności planowania znacznie ułatwiają realizację przyjętych celów. Lider powinien być osobą, która kreatywnie patrzy w przyszłość i dąży do wprowadzenia w życie przyjętych założeń. Jednym z najważniejszych obowiązków osoby prowadzącej zespół pracowniczy jest wyznaczanie kierunku działania i dbanie o sprawną realizację poszczególnych zadań. Nieodłącznym narzędziem dobrze zorganizowanego lidera jest kalendarz, który pomaga uporządkować pracę całego zespołu.

Równie ważna jak zdolności organizacyjne jest umiejętność udzielania i odbierania informacji zwrotnych.

Bez dobrze przebiegającej komunikacji zespół nie ma szans na odnoszenie sukcesów. Warunkiem efektywnej współpracy jest systematyczne wydawanie szczerych opinii – zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Umiejętne udzielanie pochwał i konstruktywnej krytyki znacząco wpływa na poziom zaangażowania i relacje w zespole. Lider powinien mieć na uwadze, że każda osoba jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, a odpowiedni feedback to sztuka, którą należy opanować.

Istnieje wiele różnych stylów kierowania zespołem pracowniczym. Niestety nie znaleziono żadnego złotego środka, który pozwoli określić dobrego lidera. Każda osoba odpowiedzialna za prowadzenie innych do celu obiera własną, najbardziej odpowiadającą jej taktykę. Warto jednak na bieżąco monitorować efekty wprowadzonego sposobu kierowania i udzielać pracownikom wskazówek, jeśli istnieje taka potrzeba.

Autorka: Aleksandra Frątczak