Jak motywować pracowników z wieloletnim stażem pracy?

08.09.21
clock 7 min.
Patrycja Polaczuk-Rutkowska Patrycja Polaczuk-Rutkowska

Wiele osób przyzwyczaja się do swojej pracy, nierzadko zostając w niej przez wiele lat. Pracownicy przez długi czas budują swoją pozycję, stabilizują sytuację życiową, osiągają wysoki poziom eksperckości… i co dalej? Jak wpłynąć na takie osoby i motywować je do podejmowania wyzwań oraz zdobywania nowych umiejętności i rozwoju?

Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Z jednej strony to pracodawca wpływa na naszą motywację, decydując o tym, czy będziemy się rozwijać w pracy czy też staniemy w miejscu. Z drugiej strony, jeśli tylko jesteśmy otwarci na zmiany – co w obecnych czasach powinno być bardziej oczywiste, a nawet konieczne – powinniśmy stale decydować o rozwoju swoim i swoich pracowników, dbając tym samym o przyszłość całej organizacji.

Pandemia pokazała, jak szybko może dojść do zawirowań na rynku pracy, skutkujących zamrożeniem niektórych branż (takich jak gastronomia czy transport osobowy) i rozkwitem innych (np. e-commerce).

Automatyzacja zmusza do rozwoju

Wraz z dynamicznym rozwojem automatyzacji oraz coraz szerszym stosowaniem sztucznej inteligencji, rynek pracy zmienia się, a my, aby móc zachować stanowiska i nie zostać „w tyle”, również powinniśmy się tym zmianom w pewien sposób poddawać. Jednym z rozwiązań jest cyfrowa edukacja pracowników starszego pokolenia. W przypadku pracowników biurowych będzie to nauka konkretnego oprogramowania czy obsługi aplikacji internetowych, wynikająca z konieczności funkcjonowania w zupełnie nowej sytuacji, np. w związku z popularyzacją modelu pracy zdalnej.

A co z pracownikami fizycznymi? Tu też warto rozwijać kompetencje cyfrowe, ponieważ coraz więcej maszyn w fabrykach czy magazynach działa za pośrednictwem komputerów. To nie znaczy jednak, że maszyny zabiorą ludziom miejsca pracy. Ktoś bowiem będzie musiał je obsługiwać i tu właśnie może pomóc cyfrowa edukacja starszego stażem personelu.

Co motywuje wieloletnich pracowników?

Duże wyzwanie dla działów HR oraz liderów stanowią nie tylko nowi, młodzi pracownicy. Ważną grupą, o której często się zapomina, są właśnie osoby z długim stażem, pracownicy, którzy na organizacji „zjedli zęby”, wszystkich znają i żaden proces nie jest dla nich zaskoczeniem. Są ekspertami w swoim fachu i od wielu lat wykonują tę sama pracę. Jak można ponownie rozbudzić w nich energię i zaangażowanie?

Nowe projekty – nowe wyzwania

Jednym ze sposobów jest przydzielenie wieloletniego pracownika do zupełnie nowego projektu i zaangażowanie w działania, które będą dla niej/niego czymś zupełnie nowatorskim. Mamy w tej sytuacji kilka elementów:

  • taka osoba stanie przed koniecznością przyswojenia sobie nowej wiedzy i umiejętności – będzie miała okazję do ciekawego rozwoju,
  • będzie to dla niej/niego duże wyzwanie,
  • angażowanie pracowników w nowe – ciekawe zawodowo – inicjatywy pokazuje, że pracodawcy zależy na ich stałym progresie.

Na naukę nigdy nie jest za późno – kursy zawodowe, nauka języka obcego, certyfikacje

Wieloletni pracownicy mogą również chcieć zmiany branży czy poszerzenia kwalifikacji w ramach swojej firmy. Jeśli taka osoba pracuje od lat w sprzedaży, to może być zainteresowana przejęciem dodatkowej linii produktów albo nowej grupy klientów lub też poszerzeniem zawodowych uprawnień.

Jeśli mamy w firmie przestrzeń do takich zmian, ale nasza grupa docelowa, czyli wieloletni pracownicy, mają wątpliwości i wahają się przed podjęciem decyzji, warto aby kadra zarządzająca przedstawiła im konkretne zalety odbycia szkoleń certyfikujących, podjęcia się nowych wyzwań czy ukończenia kursów językowych. Pokażmy, jak może to wpłynąć na ich rozwój zawodowy oraz aktualną pozycję w firmie. Jest to o tyle ważne, że niektóre osoby z długim stażem początkowo mogą podchodzić do nowych obowiązków z dystansem i warto być gotowym na ich wszelkie wątpliwości.

Promowanie współwłasności

Jednym ze sposobów docenienia wieloletnich pracowników i mocniejszego związania ich z firmą jest zaproponowanie posiadania akcji firmy. Działa tu zasada zgodnie z którą inaczej pracuje się „na swoim”, a inaczej „na cudzym”. Personel, który jest już długo związany z organizacją, będzie miał poczucie współwłasności oraz większej odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa.

Pytanie pracowników o zdanie

Pracownicy powinni mieć okazję do realnego wpływania na to, co dzieje się w organizacji. Jeśli nie ma możliwości zaoferowania im akcji firmy, można zagwarantować wieloletnim współpracownikom współwłasność intelektualną. Wiąże się to z wdrażaniem sugerowanych przez nich usprawnień czy pomysłów na rozwój firmy. Ważne, żeby pracownicy mieli poczucie realnego wpływu na losy firmy, a nie tylko realizowali biznesowe plany kadry zarządzającej.

Pracownicy z długim stażem w roli liderów

Efektywnym sposobem motywowania pracowników jest także poszerzanie zakresu ich obowiązków o zarządzanie zespołami. Jeśli tylko dana osoba przejawia zainteresowanie taką rolą, jest sprawdzonym pracownikiem i jest zainteresowana rozwojem w kierunku przywództwa, warto to wykorzystać.

Możliwe, że odkryjemy nowych liderów, którzy będą jednocześnie doświadczonymi ekspertami. Jednym ze sposobów jest tworzenie wielozadaniowych zespołów, przeznaczonych do realizacji konkretnych projektów i mianowanie wieloletnich, uzdolnionych pracowników liderami tych zespołów.

Potrzeba uznania

Ludzie pragną być dostrzegani i nagradzani, a często zapominamy o tym, żeby pozytywną informację zwrotną kierować również do pracowników z długim stażem. Jeśli są oni ekspertami, którzy świetnie sprawdzają się na swoim stanowisku, po latach współpracy możemy błędnie stwierdzić, że taki feedback nie jest już dla nich istotny.

Tak naprawdę publiczne nagradzanie osiągnięć, docenianie pracowników na forum czy podkreślanie, jak wyniki konkretnego pracownika wpływają na efekty całej firmy, znacząco zwiększa poczucie wartości i sprawczości u wszystkich pracowników – niezależnie od ilości przepracowanych przez nich lat.

Dodatkowe benefity pozapłacowe

Doświadczeni pracownicy mogą być motywowani również w formie pozapłacowej. Mogą być to profesjonalne szkolenia z kompetencji miękkich, możliwość wyboru modelu samochodu służbowego czy dłuższy płatny urlop (tzw. sabbatical). Oferujmy im coś, co jest w pewien sposób „unikatowe” i przeznaczone tylko dla tych osób, które związały się z firmą na dłużej.

Myśląc o pracownikach – niezależnie od tego, jaki mają staż – warto pamiętać, że każdy potrzebuje motywatorów do pracy. Pracownicy przechodzą różne stadia doświadczenia i zaangażowania – począwszy od bycia „żółtodziobem”, czyli „tym/tą nową” w organizacji, aż do ekspertki/-ta, która/-y zna firmę od podszewki. Jak powiedział Richard Branson, jeden z najbardziej znanych liderów biznesowych na świecie, jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o Twoich klientów.

W kontekście niniejszego artykułu warto pamiętać o wszystkich pracownikach, na każdym etapie ich współpracy z firmą. Utrata świeżo zatrudnionej osoby, to koszty poniesione w trakcie rekrutacji oraz przeszkolenia, a odejście wieloletniego pracownika, to koszt utraconego zasobu wiedzy i bezcennego dla firmy doświadczenia.

Źródła:
https://www.hays.pl/blog/insights/zaangazowanie-pracownikow-z-wieloletnim-stazem

Przeczytaj również: