Niedoceniane pokolenie 50+, czyli tzw. silversi na rynku pracy

Sformułowanie „praca w młodym i energicznym zespole” jest często spotykanym elementem w ogłoszeniach. Tego rodzaju hasła w dobie trendu mówiącego o tym, że wiek to stan ducha, wyglądają mało poważnie (więcej informacji na temat trendów na rynku pracy można znaleźć w najnowszych wynikach badań OLX, w zakładce Raporty). Jednak są odzwierciedleniem bardzo ważnego problemu, a mianowicie dyskryminacji osób starszych. Jak wynika z raportu „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy”, który na zlecenie Bigram i Essilor Polonia zrealizowała firma badawcza Cube Research, ok. 56% kandydatów powyżej 50. roku życia spotkała się z dyskryminacją ze względu na wiek podczas rekrutacji. Są to zatrważające wyniki.

To samo badanie wykazało, że eksperci w dziedzinie rekrutacji zwracają uwagę na sporo zalet pracowników 50+:

  • 83% wskazało duże doświadczenie zawodowe tej grupy kandydatów,
  • 75% podkreśliło odpowiedzialność i lojalność wobec pracodawcy,
  • 64% zwróciło uwagę na brak skłonności do częstej zmiany pracodawcy,
  • 60% uznało, że są to pracownicy zdyscyplinowani w pracy.
    Warto też pamiętać, że osoby 50+ mogą często pochwalić się imponującym wykształceniem. Dominują wśród nich absolwenci studiów podyplomowych i doktoranckich (59%).

Oczywiście przedstawiciele działów HR zwrócili uwagę również na kilka wad tego pokolenia. Są to według nich przede wszystkim brak znajomości języków obcych (64%), brak elastyczności i niechęć do wdrażania zmian (58%), nienadążanie za zmianami technologicznymi (42%), brak innowacyjności (26%) czy praca na przeczekanie (17%). Co ciekawe, w niektórych z wymienionych kwestii przedstawiciele pokolenia 50+ mają zgoła inne poglądy. Większość badanych, gdyż 54%, deklarowała zaawansowaną znajomość języka angielskiego oraz swoją obecność w social mediach. Aż 95% badanych posiada konto na LinkedIn a 56% na Facebooku.

Grupa doświadczonych pracowników boryka się z licznymi problemami na rynku pracy. Zdarza się, że są odrzucani ze względu na za wysokie kwalifikacje (np. mają większe doświadczenie niż ich potencjalny przełożony) bądź brak wiary potencjalnego pracodawcy w ich możliwości przekwalifikowania się lub dokształcenia. Z badań wynika, że firmy preferują pracowników z 5-letnim doświadczeniem (30%) bądź doświadczeniem w wymiarze od roku do 2 lat (21%). Tylko 10% badanych firm wykazało, że zależy im na pracownikach z około 20-letnim stażem.

Powyższe dane pokazują, jak wiele osób rekrutujących kieruje się schematami myślowymi. Dlatego są one dobrym przyczynkiem do refleksji. Warto się zastanowić, ile szans na rekrutację dobrego pracownika straciliśmy w swojej karierze ze względu na to, że kierowaliśmy się stereotypami, a nie kompetencjami i dopasowaniem do zespołu kandydata…

Artykuł napisany na podstawie raportu „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy” https://bigram.pl/wp-content/uploads/2019/11/RAPORT-POKOLENIE-5018.11.pdf