Ile zarabia rejestratorka medyczna w 2023 roku? Jakie ma obowiązki?

Czym zajmuje się rejestratorka medyczna? Czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny?

Choć praca rejestratorki bezpośrednio wiąże się z obsługą pacjentów, to nie jest to zawód medyczny. Zgodnie z przepisami, od kandydatek na to stanowisko nie wymaga się ukończenia szkoły o profilu związanym z medycyną.

Warto też zwrócić uwagę na różnice pomiędzy stanowiskiem rejestratorki medycznej i sekretarki medycznej. Mają one ze sobą wiele wspólnego, lecz są nieco inaczej kwalifikowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Choć przepisy nie przewidują odrębnych wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk, to praca rejestratorki ogranicza się najczęściej do kontaktu z pacjentami, a sekretarka medyczna delegowana jest zazwyczaj do czynności związanych z zarządzaniem dokumentacją.

Szeroki zakres obowiązków rejestratorki medycznej sprowadza się w dużej mierze do obsługi klientów danej placówki. Osoba na tym stanowisku zarządza komunikacją pomiędzy pacjentami a lekarzami i pielęgniarkami. Zajmuje się przede wszystkim umawianiem wizyt i udzielaniem informacji na temat udzielanych świadczeń, ale w praktyce delegowana jest też do wielu innych zadań, o których napiszę w dalszej części artykułu.

Rejestratorka medyczna: wykształcenie i wymagania

Jak już wspomniałem, do objęcia stanowiska rejestratorki medycznej nie jest potrzebne ani wykształcenie wyższe, ani kierunkowe. Taką pracę może wykonywać każda absolwentka liceum ogólnokształcącego lub technikum. Dyplom studiów i różnego rodzaju kursy mogą być oczywiście mile widziane u kandydatek, ale nie są wymagane. Dodatkowe kryterium stosuje się wyłącznie w przypadku sekretarek medycznych, które muszą posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Zdecydowanie ważniejsze niż wykształcenie okaże się odpowiednie usposobienie rejestratorki medycznej. Osoba na tym stanowisku powinna być przede wszystkim:

 • asertywna,
 • pomocna,
 • życzliwa,
 • cierpliwa,
 • konsekwentna,
 • odpowiedzialna,
 • dokładna,
 • dobrze zorganizowana.

W pracy niezbędna może okazać się też umiejętność obsługi kasy fiskalnej, komputera czy określonych systemów rejestrowo-księgowych.

Rejestratorka medyczna: zakres obowiązków

Zarządzając dokumentacją i komunikacją na linii pacjenci – personel medyczny, rejestratorki mogą wykonywać takie czynności jak:

 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej,
 • rozliczanie świadczonych usług (wystawianie faktur i przyjmowanie płatności),
 • kontrola statusu ubezpieczenia przyjmowanych pacjentów,
 • rejestracja pacjentów na wizyty,
 • informowanie pacjentów o wynikach badań,
 • uzupełnianie baz danych,
 • telefoniczny kontakt z pacjentami,
 • prowadzenie harmonogramów wizyt,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Kursy dla rejestratorek medycznych

Każda kandydatka, która nie ma pewności, czy poradziłaby sobie z obowiązkami rejestratorki medycznej, może wziąć udział w specjalnym kursie zawodowym. Często będzie on bezpłatny i w dużej mierze prowadzony zaocznie. Jego ukończenie gwarantuje uzyskanie zaświadczenia zgodnego ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby aspirujące do pracy w charakterze rejestratorek medycznych mają też do dyspozycji liczne kursy dodatkowe, które mogą im pomóc wzbogacić CV. Ciekawym kierunkiem okaże się na przykład szkolenie na opiekuna medycznego. To prosty sposób na podkreślenie kompetencji w zakresie obsługi pacjenta.

Gdzie może pracować rejestratorka medyczna?

Rejestratorka znajdzie pracę w każdej placówce medycznej, gdzie konieczna jest wstępna obsługa pacjentów. Najczęściej są to takie miejsca jak:

 • przychodnia,
 • szpital,
 • poradnia stomatologiczna,
 • ośrodek psychoterapii,
 • centrum rehabilitacyjne.

Perspektywy pracy w zawodzie – umowa zlecenie czy umowa o pracę?

Mimo że praca rejestratorki medycznej wymaga odpowiedzialności i wpływa na organizację placówki, wcale nie oznacza szczególnie korzystnych warunków zatrudnienia. Umowa o pracę nie jest w tym przypadku żadnym standardem. Kandydatki często spotykają się natomiast z propozycjami podpisania umowy zlecenie, która niesie ze sobą ryzyko nieregularnego czasu pracy i możliwości zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ile godzin pracuje rejestratorka medyczna?

Umowy cywilnoprawne dają pracodawcom dużą swobodę w zakresie ustalania czasu pracy rejestratorek medycznych. W związku z tym w niektórych placówkach mogą one pracować nawet po 12 godzin dziennie. Inaczej jest w przychodniach i szpitalach, które uznają rejestratorki za personel medyczny. Wszyscy pracownicy zaliczający się do tej grupy objęci są bowiem limitem czasu pracy w wymiarze 7 godzin i 35 minut.

Rejestratorka medyczna: zarobki. Ile zarabia rejestratorka medyczna w 2023 roku?

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeciętne zarobki rejestratorki medycznej wynoszą 3 860 zł (stan na styczeń 2023 r.). Umowa zlecenie zapewnia im jedynie określoną stawkę godzinową, toteż wiele osób na tym stanowisku może otrzymywać pensję nieprzekraczającą minimalnej krajowej. Sytuację rejestratorek utrudniają też ograniczone perspektywy rozwoju zawodowego. Zazwyczaj mogą one jedynie liczyć na awans na stanowisko koordynatorki recepcji.

Wydaje się, że jedynym atrakcyjnym rozwiązaniem, pozwalającym na zwiększenie zarobków na stanowisku rejestratorki medycznej, jest znalezienie zatrudnienia w prywatnej przychodni. Takie miejsca oferują zazwyczaj wyższe wynagrodzenia niż placówki Narodowego Funduszu Zdrowia i ciekawsze perspektywy na przyszłość.

Od kiedy podwyżki dla sekretarek medycznych?

Każdego roku podmioty medyczne podnoszą wynagrodzenie zasadnicze pracowników, których pensje są niższe od najniższej kwoty zasadniczego wynagrodzenia. Wartość tę ustala się na podstawie współczynnika pracy i średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Każda grupa zawodowa pracująca w służbie zdrowia ma przypisany swój współczynnik, a w przypadku rejestratorek i sekretarek medycznych wynosi on 0,78.

Oznacza to, że 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie rejestratorek i sekretarek medycznych wzrosło o 533,23 zł i wyniosło 4 950 zł. W związku z potencjalną zmianą średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce, kolejnych podwyżek można spodziewać się w lipcu 2024 r.

Gdzie szukać pracy dla rejestratorki medycznej?

Oferty pracy dla rejestratorek wystawiane są przez placówki medyczne każdego typu – między innymi przychodnie lekarskie, szpitale czy ośrodki rehabilitacyjne. Takich ogłoszeń najlepiej szukać:

 • w ogólnokrajowych serwisach rekrutacyjnych,
 • na portalach ogłoszeniowych,
 • w mediach społecznościowych (przede wszystkim na LinkedIn i w grupach na Facebooku),
 • w zakładkach „Kariera” na stronach placówek,
 • bezpośrednio w placówkach medycznych.

List motywacyjny dla rejestratorki medycznej

Aby aplikować na stanowisko rejestratorki medycznej w wybranej placówce, kandydatka będzie potrzebowała odpowiednio przygotowanego CV i listu motywacyjnego. W tym drugim należy uwzględnić przede wszystkim następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane osobowe,
 • dane adresata i placówki,
 • zwrot grzecznościowy,
 • nazwa stanowiska, na które kandydatka aplikuje,
 • informacja o wykształceniu,
 • informacja o ewentualnym doświadczeniu zawodowym,
 • informacja o ewentualnych kursach i certyfikatach,
 • dowody potwierdzające odpowiednie kompetencje kandydatki,
 • czytelny, własnoręczny podpis.

Pisząc list motywacyjny na stanowisko rejestratorki medycznej, warto pamiętać, aby zwracać się w nim bezpośrednio do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji. Dzięki temu zgłoszenie nabędzie bardziej personalnego charakteru. Należy też od razu przykuć uwagę odbiorcy, tłumacząc, dlaczego podjęło się decyzję o aplikowaniu właśnie na to stanowisko.

Kluczowe fragmenty listu motywacyjnego muszą koncentrować się na powodach, dla których pracodawca powinien zatrudnić kandydatkę. Pomocne może okazać się wypunktowanie swoich kwalifikacji i osiągnięć, a także ustosunkowanie się do wymagań wskazanych w ogłoszeniu o pracę.

Czy warto podjąć pracę rejestratorki lub sekretarki medycznej? Podsumowanie

Decydując się na pracę rejestratorki medycznej, warto mieć dobry pomysł na swoją karierę. Zatrudnienie w placówce NFZ może okazać się bowiem mało opłacalnym, za to bardzo stresującym i odpowiedzialnym zajęciem. Atrakcyjne warunki pracy oferują jednak prywatne przychodnie, w których rejestratorki i sekretarki medyczne mogą liczyć na godne zarobki i szerokie możliwości rozwoju.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny?

Rejestratorka nie kwalifikuje się do grupy zawodów medycznych, co oznacza, że do podjęcia pracy na tym stanowisku nie jest wymagane wykształcenie związane z medycyną.

Od kiedy podwyżki dla sekretarek medycznych?

W ostatnich latach wynagrodzenia minimalne pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia – w tym rejestratorek i sekretarek medycznych – podnoszone są corocznie 1 lipca.

Ile godzin pracuje rejestratorka medyczna?

Wymiar czasu pracy rejestratorki medycznej zależy od warunków umowy. Jeśli placówka uznaje osoby na tym stanowisku za personel medyczny, obowiązuje je limit wynoszący 7 godzin i 35 minut pracy dziennie. W innym razie – w ramach umowy zlecenie – mogą one pracować nawet 12 godzin dziennie.