Opieka nad żoną po porodzie – kiedy należy się ojcu dziecka?

Tata nowo narodzonego dziecka może ubiegać się o wolne w celu sprawowania opieki nad żoną po porodzie, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. To możliwe w ramach zasiłku opiekuńczego. Świadczenie jest co do zasady przyznawane w celu opieki nad dzieckiem chorym, jednak ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa umożliwia skorzystanie z niego również w przypadku innego członka rodziny. 

Dzięki temu z wolnego może skorzystać właśnie ojciec w sytuacji, gdy matka dziecka wymaga pomocy i opieki. Taka sytuacja może mieć miejsce nie tylko w przypadku cesarskiego cięcia czy po przedłużonym pobycie w szpitalu. Podstawą do wystawienia zwolnienia na opiekę nad żoną może być sam fakt połogu. 

Ile dni przysługuje ojcu dziecka na opiekę nad żoną po porodzie?

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad partnerem jest dostępne w wymiarze maksymalnie 14 dni w ciągu danego roku kalendarzowego. W ten okres wlicza się również soboty i niedziele. 

Wymiar wolnego na opiekę nad partnerką po porodzie nie jest co prawda długi, jednak może okazać się przydatny dla młodej rodziny. Spora część polskich par, które dopiero co zostały rodzicami, nie ma świadomości istnienia takiego uprawnienia. Nie pomagają mylące głosy pojawiające się w opinii publicznej, że możliwość wzięcia wolnego na żonę jest zarezerwowana tylko dla małżeństw czy na wypadek komplikacji po porodzie. Z tego powodu, jeśli czujesz, że w Waszym przypadku opieka po porodzie jest niezbędna, nie bój się o nią poprosić. 

Kiedy można wykorzystać wolne w ramach opieki nad żoną po porodzie?

Wolne w ramach opieki nad żoną po porodzie ojciec dziecka może wykorzystać tylko w danym roku kalendarzowym. Uprawnienie nie kumuluje się i jeśli nie zostanie zrealizowane, nie przechodzi na kolejny rok. W następnym okresie będzie przysługiwała nowa pula dni. 

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad partnerem nie musi być jednak wykorzystane jednorazowo. Istnieje możliwość kilkukrotnego korzystania ze swojego prawa w częściach, np. po kilka dni. W każdym przypadku ojciec dziecka musi się jednak zmieścić w łącznym limicie ustawowym. 

Opieka nad partnerką po porodzie – zasady

Opieka na żonę po porodzie przysługuje niezależnie od rodzaju porodu czy występowania komplikacji. Warto jednak pamiętać o innym ważnym ograniczeniu. 

L4 na żonę po porodzie nie przysługuje tacie dziecka, jeśli w miejscu zamieszkania rodziny przebywa inna osoba, która może zapewnić matce opiekę. Nie może nią być jednak m.in. osoba chora, w podeszłym wieku, poniżej 14 roku życia czy prowadząca gospodarstwo rolne. 

Pamiętaj też, że zasiłku opiekuńczego nie otrzymasz za czas opieki przekraczający dostępny ustawowo limit. To 14 dni w przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 lat lub innym członkiem rodziny oraz maksymalnie 60 dni w roku łącznie na opiekę nad młodszymi dziećmi i innymi członkami rodziny. 

Wyjątek dotyczący opieki po porodzie sprawowanej przez ojca dziecka w sytuacji, gdy stan zdrowia matki po porodzie wymaga opieki szpitalnej i uniemożliwia opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku tata może korzystać z zasiłku opiekuńczego przez 8 tygodni, jeżeli w celu osobistej opieki po porodzie nad nowo narodzonym dzieckiem przerywa pracę zarobkową. W tym przypadku okres pobierania zasiłki nie wlicza się do limitu 60 dni w roku. 

Opieka nad żoną po porodzie – kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?

Wystawić zwolnienie na opiekę nad żoną może co do zasady każdy lekarz – zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy z ZUS, musisz dodatkowo złożyć do pracodawcy wymagane dokumenty. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

  1. Zwolnienie lekarskie; 
  2. Wypełnione oświadczenie w sprawie opieki na formularzu z ZUS; 
  3. Skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia ojcostwa. 

W przypadku, gdy ojciec dziecka prowadzi działalność gospodarczą, komplet dokumentów powinien dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Opieka nad żoną po porodzie – wynagrodzenie

Myślisz o skorzystaniu z opieki po urodzeniu dziecka, ale obawiasz się, że za ten czas nie otrzymasz wynagrodzenia? Na szczęście taka nieobecność – przy spełnieniu wszystkich formalności – nie tylko będzie usprawiedliwiona, ale również zapewni prawo do zasiłku. 

ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 procent pensji. Wynagrodzenie podczas opieki nad partnerką po porodzie jest należne za każdy dzień zwolnienia, w tym za dni ustawowo wolne od pracy. Dzięki temu możesz się skupić na opiece nad żoną po porodzie i nie martwić kwestiami zawodowymi. W tym czasie korzystasz z ochrony przed zwolnieniem. 

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy przed miesiącem, w którym ojciec korzysta ze zwolnienia. Pod uwagę jest brany przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Opieka nad żoną po porodzie - podsumowanie

Kobieta po porodzie potrzebuje czasu na odpoczynek i regenerację. Z tego powodu ojciec sprawujący opiekę nad partnerką w tym czasie może skorzystać ze zwolnienia. Za ten czas otrzyma zasiłek opiekuńczy. Wolne w ramach opieki nad żoną po porodzie to ciekawe uzupełnienie innych możliwości, jakie młodym ojcom zapewniają przepisy. Warto znać swoje prawa i korzystać z nich w miarę potrzeby dla dobra młodej rodziny.