Zasiłek chorobowy dla pracownika po 50. roku życia

Czym jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym pracownikom, którzy w danym okresie są niezdolni do pracy. Przyczyną ich niedyspozycji może być na przykład choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną. Warto pamiętać, że zasiłek przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – obowiązkowym lub dobrowolnym.

W pierwszej grupie – osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym – znajdują się:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
 • członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe mogą zdecydować się natomiast:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • duchowni.

Kto płaci za zwolnienie lekarskie? To zależy od łącznego czasu niezdolności do pracy osoby zatrudnionej. W początkowym okresie otrzymuje ona wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, a później obowiązek wypłacania świadczenia przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy dla pracownika po 50. roku życia?

Na samym wstępie warto wyjaśnić, od kiedy zasiłek chorobowy w ogóle zaczyna przysługiwać pracownikowi. Można go mianowicie nabyć po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (90 dni w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego). Czas ten nazywa się okresem wyczekiwania.

Nie obowiązuje on jednak osób, które obowiązkowo opłacają składkę chorobową przez minimum 10 lat. W takim przypadku przerwy w zatrudnieniu, które przekraczają 30 dni, nie wywołają okresu wyczekiwania. Omawiając kwestię L4 po 50. roku życia, należy więc zauważyć, że większość osób w tym wieku natychmiast uzyska prawo do zasiłku chorobowego.

Skoro wiesz już, na czym polega okres wyczekiwania, możesz zastanawiać się nad tym, za ile dni L4 płaci pracodawca. Zależy to od wieku zatrudnionego. Jeśli pracownik do 50. roku życia otrzyma zwolnienie lekarskie, uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego mu przez firmę przez 33 dni w roku. Jeżeli łączny okres niezdolności do pracy potrwa dłużej, świadczenie zostanie natomiast zastąpione zasiłkiem chorobowym z ZUS-u.

Sytuacja starszych pracowników wygląda jednak nieco inaczej. Wynagrodzenie chorobowe po 50. roku życia wypłacane jest tylko przez 14 dni w roku. Jeśli po upływie tego czasu zatrudniony nadal jest niezdolny do pracy, zaczyna otrzymywać zasiłek chorobowy z ZUS-u.

Zasiłek chorobowy dla pracownika w roku ukończenia 50 lat

Zauważ, że czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego zaczyna obowiązywać pracownika dopiero po ukończeniu przez niego 50 lat. Nie znajduje jednak zastosowania w roku, kiedy zatrudniony obchodzi swoje 50. urodziny. Oznacza to, że jeśli przekroczysz tę granicę wieku na przykład w 2024 roku, do końca grudnia 2024 będą przysługiwały Ci 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Dopiero w 2025 roku okres ten skróci się do 14 dni (od 15. dnia choroby zasiłek chorobowy będzie wypłacał Ci ZUS).

Jak liczyć dni zwolnienia lekarskiego? Jakie dni niezdolności do pracy włączane są do limitu 33 i 14 dni?

Wiedząc już, po jakim czasie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy dla osób po 50. roku życia, możesz zastanawiać się nad tym, jak właściwie liczyć dni L4. Musisz pamiętać, że pod uwagę bierze się zarówno dni robocze, jak i te wolne od pracy. Niezależnie więc od tego, czy korzystasz ze zwolnienia lekarskiego w tygodniu, czy obejmuje ono także weekendy i święta – cały ten okres wlicza się do limitu 14 dni (33 dni dla młodszych pracowników).

Wyjątek stanowi jednak czas przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymanym na dziecko lub innego członka rodziny. W takich przypadkach pracownikowi od razu wypłacany jest bowiem zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi zasiłek chorobowy po 50. roku życia?

Wartość wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy nie może być niższa niż 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę stanowi natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Każdy pracodawca ma oczywiście prawo wypłacać wyższą pensję w przypadku choroby zatrudnionych.

Przepisy przewidują także sytuacje, w których pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Mowa o niezdolności do pracy spowodowanej:

 • wypadkiem w drodze do lub z pracy,
 • chorobą przypadającą w trakcie ciąży,
 • badaniami lekarskimi przewidzianymi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,
 • zabiegiem pobrania komórek, tkanek i narządów.

Kto płaci chorobowe po 50. roku życia? Podsumowanie

Po lekturze tego artykułu wiesz już, kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego i ile wynosi wysokość tego świadczenia. Rozumiesz także różnicę pomiędzy sytuacją osób po 50. roku życia i młodszych. Aby uporządkować sobie informacje na ten temat, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownik może zacząć otrzymywać zasiłek (początkowo w postaci wynagrodzenia chorobowego) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (90 dni w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia). Okres wyczekiwania nie dotyczy jednak osób, za które opłacano obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe przez przynajmniej 10 lat.

Za ile dni chorobowego płaci pracodawca po 50. roku życia pracownika?

Pracownikowi po 50. roku życia przysługuje 14 dni wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego przez pracodawcę. W przypadku osób młodszych okres ten wynosi aż 33 dni.

Kiedy ZUS płaci chorobowe pracownikom po 50. roku życia?

ZUS przejmuje obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego osobom po 50. roku życia, kiedy ich okres niezdolności do pracy przekroczy 14 dni w ciągu roku. Młodsi pracownicy zaczynają otrzymywać świadczenie z ZUS-u od 34. dnia niedyspozycji.

Ile trwa zasiłek chorobowy?

Łącznie okres zasiłkowy trwa maksymalnie 182 dni (270 dni w przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy występującej w czasie ciąży). Kolejny zasiłek chorobowy może być wypłacony dopiero po 60 dniach przerwy. Jeśli pracownik wyczerpie dostępny limit, ma prawo starać się o świadczenie rehabilitacyjne (przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy), a następnie o rentę.