Założenie działalności gospodarczej po 50-tce – jak to zrobić?

Jak założyć własny biznes?

Jeśli zastanawiasz się, jak otworzyć firmę po 50. roku życia, w pierwszej kolejności musisz zdecydować, czym chcesz się zajmować. Najlepiej postawić na dziedzinę, która jest Ci bliska i na której dobrze się znasz. Dzięki temu łatwiej będzie Ci rozwijać biznes i docierać do nowych klientów. To najprostszy sposób, aby zacząć zarabiać na własnej pasji. Wybierz więc jedno ze swoich zainteresowań i pomyśl, jak można przekształcić je w działalność gospodarczą.

Miej jednocześnie na uwadze, że nie wystarczy zajmować się swoim hobby, aby utrzymać się z prowadzenia działalności gospodarczej. Profil Twojej firmy musi mieć także oparcie w realiach rynkowych. Wybierz więc dziedzinę, która cieszy się wystarczająco dużym zainteresowaniem wśród konsumentów, oferując jednocześnie przestrzeń do rywalizacji. Uruchomienie własnego biznesu powinno być więc poprzedzone odpowiednimi analizami.

Po zbadaniu rynku należy przygotować dopracowany biznesplan i dopełnić formalności związanych z rejestracją przedsiębiorstwa. To także właściwy moment na wybór źródeł finansowania firmy, a więc m.in. różnego rodzaju dotacji na działalność gospodarczą. Wszystkie te aspekty omawiam w dalszej części artykułu.

Pomysł na biznesplan to podstawa

Gotowy biznesplan pomoże Ci nie tylko zawalczyć o dotacje na otwarcie firmy, ale też podejmować odpowiednie decyzje w trudnych sytuacjach. Dzięki niemu łatwiej będzie Ci trzymać się założonej strategii biznesowej, nawet w obliczu niespodziewanych komplikacji. Spisanie tego dokumentu nie jest niezbędne dla samej rejestracji działalności, ale może on okazać się nieocenioną pomocą na późniejszych etapach zarządzania przedsiębiorstwem.

Typowy biznesplan zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • Charakterystyka projektu – ogólny opis działalności i produktu lub usługi, które zamierzasz wprowadzić na rynek. Powinien zawierać argumentację wyjaśniającą, dlaczego pomysł ma szanse powodzenia.
 • Analiza grupy docelowej – charakterystyka profilu odbiorców i persona wzorcowego klienta.
 • Analiza SWOT – rozpiska mocnych i słabych stron projektu, a także szans i zagrożeń, jakie czekają go na rynku.
 • Analiza konkurencji – lista bezpośrednich konkurentów na rynku oraz cech, które wyróżniają Cię na ich tle.
 • Cele działalności – jak najdokładniejsze określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), ich wartości oraz terminów, w jakich mają one zostać osiągnięte – to np. poziom sprzedaży, stopa zwrotu czy udział w rynku.
 • Plan postępowania – harmonogram działań, które mają prowadzić do realizacji założonych celów.

Prognozy – podsumowanie składające się z prognoz finansowych, które mają m.in. zachęcić ewentualnych inwestorów do wsparcia przedsięwzięcia.

Jakie mogą być źródła finansowania?

W zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej wybierzesz, możesz potrzebować dotacji na założenie firmy. W wielu przypadkach jej uruchomienie i prowadzenie okażą się niemal darmowe, ale otwarcie takiego biznesu jak własny sklep czy salon bez wątpienia będzie wymagało solidnego kapitału inwestycyjnego.

Koszty otwarcia firmy możesz pokryć samodzielnie, jeśli dysponujesz wystarczająco dużymi oszczędnościami. Alternatywne rozwiązania obejmują choćby wejście w spółkę z rodziną lub przyjaciółmi, a także różnego rodzaju pożyczki i kredyty. Najbardziej atrakcyjne wydają się jednak specjalne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jakie programy masz do dyspozycji?

 • dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności po 50. roku życia,
 • dofinansowanie unijne dla przedsiębiorców po 50-tce,
 • dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania,
 • premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarze wiejskim.

Aspirujący przedsiębiorcy najczęściej korzystają z pierwszych dwóch rodzajów dotacji na założenie firmy. Przyjrzę im się bliżej w ostatniej części tego poradnika.

Rejestracja działalności gospodarczej – jak przebiega?

Kiedy przygotujesz już profesjonalny biznesplan i pozyskasz środki na uruchomienie działalności, pozostanie Ci już tylko złożenie wniosku o rejestrację firmy. Możesz zrobić to osobiście w najbliższym urzędzie gminy lub przez Internet. Dostęp do formularza online sprawia, że nie musisz nawet wychodzić z domu, aby uzyskać wpis do ewidencji.

Zakładanie własnej firmy nic nie kosztuje i wymaga od Ciebie tylko podania podstawowych informacji na temat rejestrowanego biznesu. W zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinny znaleźć się między innymi:

 • pełna i skrócona nazwa działalności (musi zawierać Twoje imię i nazwisko),
 • kody PKD działalności (odpowiadające Twojej branży i specjalizacji),
 • preferowana forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • rodzaj ewidencji księgowej (uproszczona Księga Przychodów i Rozchodów lub pełne księgi rachunkowe).

Pamiętaj, że wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego i do ZUS-u.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Powiatowe urzędy pracy prowadzą nabory na dotacje dla osób po 50. roku życia w dwóch kategoriach. Pierwsza przeznaczona jest dla bezrobotnych w wieku ponad 29 lat i wykorzystuje środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Druga natomiast nie przewiduje limitu wieku i obejmuje środki z Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania na otwarcie firmy z Urzędu Pracy zależy od decyzji konkretnej jednostki regionalnej. Zazwyczaj waha się od 4-krotności do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Aby ubiegać się o taką dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy spełnić następujące warunki:

 • Posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Nie prowadzić żadnej działalności gospodarczej przez min. rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Nie być beneficjentem dofinansowania z PUP ani pożyczki na start biznesu, udzielonej na preferencyjnych warunkach.
 • Nie być karanym za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.
 • Nie przerywać z własnej winy szkoleń, staży, prac społecznych i indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.
 • Złożyć wniosek maksymalnie w jednym urzędzie.

Pamiętaj, że to tylko ogólne warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania do własnej działalności z Urzędu Pracy. Każda jednostka może jednak stosować własny regulamin w tym zakresie, więc przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z wymaganiami konkretnego urzędu.

Dotacja unijna na otwarcie firmy dla osób po 50. roku życia

Aspirujący przedsiębiorcy często sięgają również po dotacje unijne na otwarcie firmy. Programem 50 plus jest w tym przypadku RPO przeznaczony dla osób powyżej 30. roku życia. Obejmuje trzy części:

 • Jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce).
 • Doradztwo i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania biznesem, kwestii podatkowych itd.
 • Pomostówka, czyli miesięczna dotacja na pokrycie bieżących kosztów (zazwyczaj ok. 1000 – 2500 zł).

Największe szanse na dotacje unijne mają osoby przebywające na bezrobociu dłużej niż 12 miesięcy, posiadające niskie kwalifikacje lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Założenie działalności gospodarczej po 50-tce – podsumowanie

Wiedza na temat tego, jak założyć biznes, może Ci się przydać w każdym wieku. Rejestracja własnej firmy po 50. roku życia stanowi dziś dla Silversów ciekawą alternatywę pracy na etacie. Skorzystaj więc ze wskazówek dotyczących pomocy finansowej i złóż wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Może właśnie w ten sposób zapewnisz sobie dobrą pozycję na rynku pracy!