Jak wpisać wykształcenie w CV?

Wykształcenie w CV warto wpisać z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących zasad. 

Najważniejsze jest umieszczenie w życiorysie ostatniego etapu edukacji. Dla pracodawcy nie ma zazwyczaj znaczenia, w którym liceum się uczyłeś, bo kluczowe i tak jest Twoje wykształcenie wyższe. Szkołę średnią warto uwzględnić w CV przede wszystkim w sytuacji, gdy nie masz doświadczenia zawodowego lub profil klasy jest związany z zawodem, który będziesz wykonywać. 

Jak wpisać wykształcenie w CV? 

 1. Podaj czas nauki – wskaż przedział czasowy, w którym odbywałeś edukację – tzn. miesiąc oraz rok rozpoczęcia i ukończenia szkoły. 
 2. Wskaż nazwę szkoły/uczelni – podaj pełną nazwę szkoły, do której uczęszczałeś ostatnio. Nie musisz podawać wydziału. 
 3. Sprecyzuj kierunek studiów – wpisz pełną nazwę kierunku. 
 4. Dodaj specjalizację – w CV warto też wskazać, jaką specjalizację na studiach kończyłeś. 
 5. Jasno wpisz poziom wykształcenia – potencjalny pracodawca musi wiedzieć, jakie studia ukończyłeś (licencjackie, magisterskie, inżynierskie itp.). 

Wykształcenie w CV powinno być opisane zwięźle. Unikaj zbędnych wtrąceń i ogranicz się do rzeczowych informacji. Pamiętaj, że Twoje wykształcenie zostanie zweryfikowane w późniejszym okresie poprzez obowiązek przedstawienia dyplomu ukończenia studiów.

Edukacja w CV - kolejność

Jeśli w CV podajesz różne rodzaje wykształcenia, zadbaj o ich odpowiednią kolejność. Większość specjalistów zaleca zastosowanie odwróconej chronologii. W tej koncepcji należy zacząć od wpisywania tytułów, które uzyskałeś najpóźniej. Poniżej jest miejsce na podanie studiów ukończonych najwcześniej. 

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie liceum w CV, informacje w tym zakresie wpisz pod danymi o zdobytych tytułach. Pamiętaj, żeby w takim przypadku sprecyzować profil klasy, w której się uczyłeś, aby wpis miał wartość dla rekrutera. 

Gdzie umieścić sekcję wykształcenie w życiorysie?

Wykształcenie w CV najlepiej wpisać w dalszej części dokumentu. Co do zasady wstępem do życiorysu powinno być przemyślane i dobrze skonstruowane podsumowanie oraz cel zawodowy. Pod spodem wpisz doświadczenie zawodowe i inne istotne pod kątem danej oferty pracy osiągnięcia. Dalej podaj swoje umiejętności twarde i miękkie. Dopiero później wpisz informacje o doświadczeniu. Na końcu znajduje się miejsce na zainteresowania i klauzulę RODO. 

Sugerujemy taką kolejność, ponieważ obecnie pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na umiejętności i doświadczenie kandydatów. Opis wykształcenia na samej górze życiorysu może więc odciągnąć uwagę od najistotniejszych części CV.

Jak wpisać przerwane studia w CV?

Sporo osób szukających pracy zastanawia się też, czy warto wpisywać do CV przerwane studia. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pracodawcę interesują tylko uzyskane tytułu. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby w życiorysie zawrzeć też nieukończone studia. 

Wszystko dlatego, że każde podjęte próby rozwoju są wartościowe. W CV możesz więc wpisać, w jakim okresie studiowałeś na danym kierunku. Pamiętaj jednak, że jeśli nie masz wyższego wykształcenia, a w ogłoszeniu o pracę to wymóg dla kandydata, nie warto wprowadzać pracodawcy w konsternację. W takim wypadku zrezygnuj z wysyłania aplikacji albo jasno wskaż, że przerwałeś studia.

Jak wpisać w CV studia w trakcie?

Ukończyłeś szkołę średnią, ale kontynuujesz naukę na studiach? To naturalne, że aby zdobyć doświadczenie w zawodzie możesz szukać pracy. W końcu każdy kiedyś zaczynał. W takiej sytuacji również stworzysz interesujące CV. 

W tym przypadku skup się na swoich celach zawodowych, ukończonych kursach oraz dodatkowej aktywności studenckiej, o ile są powiązane z ofertą, na którą odpowiadasz. W opisie wykształcenia sprecyzuj specjalność, na której studiujesz. Możesz też dodać informacje o liceum, zwłaszcza jeśli wyróżniało się pod kątem profilu.  

Jak wpisać w CV studia bez obrony?

Nieukończone studia w CV możesz wpisać także w sytuacji, gdy zaliczyłeś już wszystkie obowiązkowe w toku studiów zajęcia, ale jeszcze się nie obroniłeś. Wystarczy, że wskażesz lata, w których studiowałeś. Dla jasności warto dopisać, że nie uzyskałeś absolutorium, np. poprzez dopisek „bez dyplomu”. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter prawdopodobnie zapyta o planowany termin zdania końcowego egzaminu. 

Tytuł zawodowy w CV – co umieścić?

Tytuł zawodowy w CV warto podać obok każdej ukończonej uczelni. Wpisz go zaraz pod nazwą uczelni i kierunku. W ten sposób rozwiejesz wątpliwości rekrutera, czy ukończyłeś dane studia. Od razu będzie też wiadomo np. że przedłużyło się ukończenie studiów licencjackich i w ciągu 5 lat nie udało się zdobyć tytułu magistra. 

Po zdaniu matury masz wykształcenie średnie. Jeśli uczyłeś się w technikum, możesz uzyskać tytuł zawodowy technika. Wykształcenie wyższe zdobędziesz na studiach. W ten sposób możesz uzyskać tytuł inżyniera, licencjata albo magistra. 

Jakie są rodzaje wykształcenia w Polsce?

Rodzaje wykształcenia w Polsce zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wyróżniamy:

 • wykształcenie podstawowe – mają je osoby, które ukończyły szkołę podstawową albo podstawowe studium zawodowe; 
 • wykształcenie gimnazjalne – uzyskiwały je osoby, które ukończyły gimnazjum; 
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe – aby je zdobyć, trzeba ukończyć zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą albo inną szkołę równorzędną; 
 • wykształcenie zasadnicze branżowe – dotyczy osób, które ukończyły szkołę branżową pierwszego stopnia; 
 • wykształcenie średnie branżowe – mogą się nim pochwalić osoby, które ukończyły szkołę branżową drugiego stopnia; 
 • wykształcenie średnie – mają je osoby, które ukończyły ośmioklasową szkołę ponadpodstawową albo szkołę ponadgimnazjalną (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej);
 • wykształcenie wyższe – uzyskuje się je po ukończeniu studiów wyższych (pierwszego, drugiego albo trzeciego stopnia), czyli zdobyciu tytułu inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra albo doktora. 

W CV co do zasady nie ma potrzeby wpisywania rodzaju posiadanego wykształcenia. Warto jednak mieć wiedzę w tym zakresie, aby sprawdzić, czy spełniasz wymagania wymienione w danym ogłoszeniu o pracę. 

Wykształcenie to istotne kryterium w czasie wyboru nowego pracownika. Obecnie pracodawcy zwracają jednak uwagę przede wszystkim na doświadczenie zawodowe i umiejętności. Z tego powodu opis wykształcenia najlepiej umieścić w dalszej części CV. Dla zachowania przejrzystości dokumentu warto trzymać się zasad jego sporządzania. Wykształcenie w CV powinno być opisane zwięźle i w odpowiedniej kolejności.  

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Czy w CV wpisywać liceum?

W sekcji „wykształcenie” w CV najlepiej podać ostatni etap edukacji. Jeśli ukończyłeś studia wyższe, wpisywanie liceum zazwyczaj nie ma większego sensu. Szkołę średnią dodaj do CV przede wszystkim w sytuacji, gdy jej profil odpowiadał zakresowi obowiązków na stanowisku, o które się ubiegasz. Pamiętaj, aby poszczególne szkoły wpisywać w odwróconej kolejności chronologicznej.

Czy pracodawca może sprawdzić wykształcenie podane w CV?

Potencjalny pracodawca ma pełne prawo sprawdzić, czy kandydat rzeczywiście ma takie wykształcenie, jakie podał w CV. Osoba ubiegająca się o pracę może zostać poproszona o przedstawienie np. dyplomów potwierdzających ukończenie studiów. Czasami złożenie takich dokumentów jest wymagane podczas dopełniania innych formalności związanych z zatrudnieniem. Z tego powodu nie warto mijać się z prawdą w tym zakresie. Jeśli kłamstwo dotyczące wykształcenia wyjdzie na jaw po rozpoczęciu zatrudnienia, może to być podstawą do zwolnienia pracownika.