Onboarding pracownika w 10 krokach: jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić ten proces?

07.03.23
clock 6 min.
Redakcja

Wprowadzanie nowych pracowników do organizacji jest kluczowe dla każdej firmy, aby zapewnić efektywne funkcjonowanie i rozwój. Proces onboardingu pracownika jest jednym z najważniejszych etapów w integracji nowych członków zespołu i zapewnieniu, że są oni dobrze przystosowani do ich nowych ról. Właściwie przeprowadzony onboarding zwiększa także szanse na zatrzymanie nowozatrudnionych pracowników w firmie i wpływa na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy (employer branding).

W tym artykule:
 1. Czym jest onboarding pracownika?
 2. Z czego powinien składać się proces onboardingu?
 3. Ile trwa onboarding pracownika?
 4. Jak usprawnić przebieg onboardingu?
 5. Dlaczego warto wprowadzić program onboardingowy?

Rozpoczęcie pracy nowego pracownika to kluczowy moment w życiu każdej organizacji. Właśnie wtedy proces onboardingu nabiera szczególnego znaczenia. Dobrze przeprowadzony onboarding pracownika nie tylko zwiększa efektywność nowozatrudnionego pracownika, ale także ma pozytywny wpływ na retencję pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby proces wdrożeniowy był starannie zaplanowany i skonstruowany z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i struktury organizacyjnej miejsca zatrudnienia. Efektywny onboarding pracownika to proces, który nie tylko wprowadza nowego podwładnego w realia funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także pokazuje mu możliwości rozwoju i umożliwia nawiązanie relacji z innymi pracownikami. Program onboardingowy powinien obejmować wszystkie aspekty procesu przyjmowania nowych pracowników, od rekrutacji po pierwszy dzień w nowym miejscu pracy. Kanały komunikacji z nowym pracownikiem oraz employer branding to kluczowe elementy, które wpływają na koszt onboardingu oraz skuteczność procesów rekrutacyjnych. Wszystko po to, aby nowy pracownik jak najszybciej poczuł się w firmie dobrze i mógł skutecznie włączyć się w działania organizacji.

Czym jest onboarding pracownika?

Onboarding pracownika to proces wprowadzania nowozatrudnionego pracownika w struktury i kulturę organizacyjną firmy oraz na jego nowe stanowisko pracy. Jest to etap, na którym nowy pracownik zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu firmy, jej wartościach, strategii, celach, zasadach pracy i kanałach komunikacji. Dobrze przeprowadzony onboarding ma kluczowe znaczenie dla retencji pracowników oraz dla efektywności działania firmy, ponieważ zapewnia szybkie wdrożenie pracownika i umożliwia mu skuteczne funkcjonowanie w nowym miejscu pracy.

Z czego powinien składać się proces onboardingu?

Oto 10 ważnych kroków w procesie onboardingu pracownika:

 1. Przywitanie pracownika – ważne, aby zrobić to osobiście i zaprezentować go całemu zespołowi.
 2. Dostarczanie informacji o firmie – historię firmy, jej misję i cele.
 3. Przedstawienie organigramu – strukturę organizacyjną i wskazówki dotyczące hierarchii.
 4. Przedstawienie kluczowych pracowników – przedstawienie osób, z którymi pracownik będzie najczęściej współpracował.
 5. Wyznaczenie celów i zadań – szczegółowe informacje na temat zadań, projektów lub działań, które pracownik będzie wykonywał.
 6. Przekazanie informacjeio narzędziach i oprogramowaniu – niezbędne narzędzia i oprogramowanie, które pracownik będzie musiał używać.
 7. Zapewnienie szkolenia – odpowiednie szkolenie z zakresu wiedzy technicznej i umiejętności miękkich.
 8. Umówienie pierwszego spotkanie z kierownikiem – aby przedyskutować postępy w pracy.
 9. Zapewnienie wsparcie – przekazania informacji, gdzie pracownik może znaleźć wsparcie w razie pytań lub wątpliwości.
 10. Dawanie feedbacku – regularnie udzielanie pracownikowi feedbacku na temat jego postępów i osiągnięć, aby pomóc mu w rozwoju zawodowym.

Ile trwa onboarding pracownika?

Czas trwania procesu onboardingu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, rodzaj stanowiska, branża, czy stopień skomplikowania procesów w firmie. Onboarding pracownika może trwać od kilku dni do kilku tygodni lub nawet miesięcy. Ważne jest, aby dopasować czas trwania onboardingu do indywidualnych potrzeb i wymagań nowozatrudnionego pracownika, zapewniając mu odpowiednie narzędzia, wiedzę i wsparcie w procesie adaptacji w nowym miejscu pracy.

Jak usprawnić przebieg onboardingu?

Aby usprawnić przebieg onboardingu pracownika, można zastosować kilka działań. Po pierwsze, warto przygotować strukturalny program onboardingowy, który będzie składał się z konkretnych etapów i zadań, które nowy pracownik będzie musiał wykonać w trakcie pierwszych dni i tygodni pracy. Po drugie, ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia w postaci szkoleń oraz mentorów, którzy pomogą nowemu pracownikowi w szybkim przyswojeniu wiedzy i dostosowaniu się do kultury organizacyjnej. Po trzecie, warto dbać o regularną komunikację między nowym pracownikiem, przełożonymi oraz innymi osobami z zespołu, co ułatwi integrację i zapobiegnie poczuciu osamotnienia.

Dlaczego warto wprowadzić program onboardingowy?

Wprowadzenie programu onboardingowego ma wiele korzyści dla firmy i nowozatrudnionych pracowników. Przede wszystkim, odpowiednio przeprowadzony proces onboardingu może pomóc w szybszym i sprawniejszym wdrożeniu nowego pracownika do struktury organizacyjnej firmy oraz zapoznać go z kulturą organizacyjną, wartościami i misją przedsiębiorstwa. To z kolei pozwala na szybsze zaangażowanie pracownika w pracę i zwiększenie jego produktywności.

Dodatkowo, program onboardingowy może wpłynąć na pozytywne postrzeganie pracodawcy przez nowych pracowników i przyczynić się do budowania silnego employer branding. Daje to firmie przewagę na rynku pracy, zwłaszcza w realiach, gdzie rekrutacja odpowiednio wykwalifikowanych pracowników stanowi duże wyzwanie.

Wprowadzenie procedur i standardów w ramach procesu onboardingu również pozwala na ujednolicenie sposobu wprowadzania nowych pracowników do firmy, co może zwiększyć skuteczność całego procesu i pozytywnie wpłynąć na retencję pracowników.

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Na czym polega proces onboardingu?

Onboarding polega na wprowadzeniu nowego pracownika w struktury i kulturę organizacyjną firmy oraz na jego nowe stanowisko pracy. Podczas tego etapu pracownik zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu firmy, jej wartościach, strategii, celach, zasadach pracy i kanałach komunikacji. Ma on kluczowe znaczenie dla efektywności działania firmy.

Kto powinien przeprowadzić onboarding nowego pracownika?

Onboarding powinien być przeprowadzony przez osoby z działu HR, bezpośredniego przełożonego oraz zespół, w którym nowy pracownik będzie pracował. Taka współpraca pozwoli na kompleksowe wprowadzenie nowego pracownika w struktury i kulturę firmy oraz w zadania na nowym stanowisku pracy.