W jaki sposób motywować pracowników? Poznaj 5 skutecznych zasad

Teorii mówiących o tym, co należy robić, żeby podnieść motywację pracowników jest wiele. Podobnie wygląda sytuacja z samą definicją motywacji. Pracując na co dzień z zespołem, przełożeni nie mają czasu na analizę licznych, często sprzecznych ze sobą informacji na temat działań podnoszących poziom motywacji. Jednocześnie muszą sobie radzić z wieloma problemami w tym obszarze. Niestety, jeśli chodzi o pracę z ludźmi, nie ma gotowych rozwiązań, mówiących o tym, co należy zrobić, żeby osiągnąć oczekiwany rezultat. Można jednak podjąć kroki, które usprawnią pracę zespołu.

  • Zacznij od poznania potrzeb pracownika

Bardzo kompleksowa, nadal rozwijana teoria autodeterminacji R.M. Rayana i E.L. Deci mówi o tym, że każdy człowiek ma trzy podstawowe potrzeby psychologiczne. Są to: autonomia, kompetencje, relacje. Każdy z nas jest w stanie efektywnie działać, o ile funkcjonuje w środowisku, który umożliwia mu spełnianie swoich potrzeb. Są one uniwersalne, jednak każdy z nas różni się, jeśli chodzi o sposoby ich [zaspokajania oraz o zapotrzebowanie na poszczególne z nich](http://selfdeterminationtheory.org/the-theory/](http:selfdeterminationtheory.org/the-theory). Jaki płynie z tego wniosek dla menedżera? Słuchaj swoich współpracowników. Dzięki temu poznasz ich lepiej, a w szczególności ich potrzeby, cele, wartości i będziesz mógł adekwatnie działać.

  • Określ zasady współpracy i wzajemne oczekiwania

Określenie jasnych zasad gry daje obu stronom poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu pracownik nie musi się domyślać, czego oczekuje od niego przełożony. Z kolei menedżerowi łatwiej ocenić wyniki pracy danej osoby, a w przypadku nieprzestrzegania ustalonych reguł ma jasny punkt odniesienia.

  • Buduj atmosferę pracy zespołowej

Często firmom zależy na tym, żeby pracownicy ze sobą współpracowali. W ten sposób są w stanie osiągnąć najlepsze rezultaty. Żeby zachęcać zespół do współpracy, trzeba nagradzać go jako całość. Wyróżnianie jednostek za osiąganie dobrych wyników zniechęca do kooperacji. Atmosfera gry zespołowej, wzajemne wspieranie się pracowników czy wymiana ważnych informacji są możliwe, jeśli tego rodzaju zachowania się opłacają.

  • Stawiaj swój zespół na pierwszym miejscu

Wyniki zespołu decydują o rezultatach menedżera. Dlatego oczywiste jest, że pracownicy powinni być dla niego najważniejsi. Każdy członek zespołu powinien czuć się zauważony, a jego praca doceniona. Dlatego przełożony powinien tak planować swoją pracę, żeby znaleźć czas dla zespołu. Dobrze prowadzone rozmowy z pracownikami przyniosą lepsze rezultaty niż czas poświęcony na pracę operacyjną.

  • Korzystaj z motywacji zewnętrznej tylko w określonych warunkach

Motywacja zewnętrzna jest zorientowana na uzyskanie korzyści materialnych. Pracownik wykonuje dane zadanie ze względu na to, że po jego zakończeniu otrzyma określone korzyści.

Wszelkie konkursy czy grywalizacje odwołują się do tego rodzaju motywacji. Dlatego jeśli w krótkim terminie musicie uzyskać określone efekty, tego rodzaju działania mogą przynieść oczekiwany skutek. Efekty nie będą tak spektakularne, jakie mogłyby być, gdyby udało się przełożonemu wpłynąć na motywację wewnętrzną pracowników.

Jeśli jednak reguły konkursu będą odpowiednio określone, efekty mogą być lepsze niż jakby nie zostały podjęte żadne działania.

O samym motywowaniu przeczytasz w artykule poświęconym temu tematowi: https://praca.olx.pl/rekruter/post/w-jaki-sposob-motywowac-pracownikow-poznaj-5-skutecznych-zasad