Według badań „Mikołaj w pracy… Podarunki dla pracowników 2019” przeprowadzonych przez HBRP/ICAN Institute co druga firma organizuje spotkanie wigilijne. Co ciekawe, aż 70% przedsiębiorstw uczestniczy w okolicach świąt w akcjach charytatywnych. Niestety tylko 46% z nich angażuje w nie swoich pracowników. Jeśli chodzi o wręczanie świątecznych prezentów, na ten gest decyduje się aż 70% pracodawców.

Dlaczego firmy inwestują w prezenty dla pracowników?

Większość badanych firm stwierdziła, że decyduje się na wręczanie pracownikom prezentów ze względów wizerunkowych.

Badania wykazały, że osoby otrzymujące prezent od firmy odczuwają dwukrotnie wyższą satysfakcję z pracy niż te, które nie dostają upominków.

Jak dobrać upominki?

Firmy różnie podchodzą do sposobu doboru prezentów. Jak się okazuje, niewiele z nich pyta swoich pracowników o preferencje (jedna na pięć firm). Być może konsekwencją tego są opinie badanych na temat otrzymywanych podarunków. Co czwarty pracownik nie czuje satysfakcji z jego doboru. Aż 48% uważa, że wręczona im kwota jest za niska, a 18% uznało upominek za zbyt skromny.

O jakich regulacjach prawnych pamiętać?

Warto pamiętać, że dobór prezentów wynika w dużej mierze z regulacji podatkowych. Wiele firm prywatnych decyduje się na wręczenie pracownikom gotówki bądź upominków rzeczowych. Wynika to z faktu, że kwota do 380 złotych jest zwolniona z podatku dochodowego (bon w tej samej wysokości niestety już nie). Warto również pamiętać, że świadczenia świąteczne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) nie stanowią podstawy do wymiaru składek ZUS oraz są zwolnione z podatku dochodowego. Natomiast pieniądze przekazane na ten sam cel ze środków obrotowych trzeba uwzględnić w zaliczce na podatek dochodowy za każdego pracownika.

Żeby móc sfinansować prezenty z ZFŚS należy spełnić trzy warunki:

  • pieniądze wykorzystywać wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
  • uwzględnić w regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS zapis pozwalający na wydatkowanie środków na tego rodzaju świadczenia; co więcej, prezenty muszą być traktowane jako pomoc rzeczowa, a nie świadczenie okolicznościowe,
  • wartość prezentu powinna być dostosowana do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Źródło: