Strategia personalna w firmie – jak ją stworzyć? Przykłady

Czym jest strategia personalna?

Strategia personalna to wzorzec zarządzania zasobami ludzkimi. Na jej podstawie ustala się, w jakim kierunku będzie kształtowana kadra. Strategia personalna jest tworzona po to, aby osiągnąć założone cele działalności przedsiębiorstwa. W praktyce powiązane są z nią m.in. strategia produkcyjna, marketingowa i finansowa. 

Do czego służy strategia personalna?

Strategia personalna pozwala podejmować przemyślane decyzje kadrowe. Planowanie rozwoju zespołu umożliwia dopasowanie jego kształtu do planów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu, gdy pojawią się nowe projekty, zakład pracy będzie już przygotowany na ich realizację. 

Strategia HR to narzędzie, które stanowi wzorzec dobierania kandydatów do pracy. Dzięki niej wiadomo, na co zwrócić uwagę w czasie rekrutacji na nowe stanowiska i jak przeprowadzać ocenę zgłoszeń. 

Warto wspomnieć, że poważnym problemem w dzisiejszych przedsiębiorstwach jest duża rotacja pracowników. Z tego powodu przemyślane zarządzanie kapitałem ludzkim jest tak ważne. Dobierając pracowników w sposób zaplanowany, zwiększa się szansa, że uda się stworzyć trwały zespół, który będzie działać efektywnie. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko, że pieniądze wydane na rekrutację i wdrożenie pójdą na marne, ponieważ zatrudnieni będą często odchodzić z pracy. 

Jak stworzyć strategię personalną firmy?

Nie ma wątpliwości, że zatrudnianie pracowników powinno być oparte o jasne zasady i konkretny plan dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Polityka personalna – aby była skuteczna – musi być jednak stworzona z należytą starannością. 

Chcesz stworzyć strategię personalną firmy, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Podstawowe zasady, których trzeba przestrzegać w tym procesie, to połączenie jej z ogólną strategią biznesową firmy. Dzięki temu dobór pracowników będzie dopasowany do planów rozwoju przedsiębiorstwa, a przyszła kadra sprawdzi się przy realizacji projektów. 

Bardzo ważną kwestią jest też zwrócenie uwagi, aby stworzona strategia HR nie tylko wzmacniała interesy pracodawcy, ale również pozytywnie wpływała na zatrudnionych pracowników. Tylko tak da się spełnić ich oczekiwania i utrzymać w firmie na dłużej. 

Zwróć również uwagę na narzędzia strategii personalnej, które wykorzystasz. W przedsięwzięciu uwzględnij przede wszystkim takie etapy jak:

  • Ogólne planowanie, które pozwoli ustalić, ilu i jakich pracowników trzeba będzie zatrudnić. W tym etapie warto też zastanowić się, w jakich obszarach opłacałoby się dokonać cięć albo przesunięć. 
  • Rekrutacja i selekcja, czyli podjęcie decyzji, kto i gdzie będzie szukał pracowników. 
  • Rozwój, tzn. przygotowanie założeń co do ścieżek kariery, możliwości awansu i doskonalenia zawodowego. 
  • Audyt, czyli badanie, jakie są obecne kompetencje kadry. Weryfikację należy przeprowadzać regularnie, również po to, aby sprawdzić, czy wdrożona strategia personalna jest odpowiednia. 
  • Motywacja – dobra strategia dotycząca zasobów ludzkich to nie tylko patrzenie na problem od strony korzyści pracodawcy. Plan powinien uwzględniać stałe motywowanie pracowników i przekonywanie ich do tego, że warto utrzymać współpracę z przedsiębiorstwem oraz pracować efektywnie. 
  • Zasady oceny, które umożliwią ustalenie kryteriów, na podstawie których będą podejmowane decyzje co do przyznawania nagród, ale również ewentualnego podejmowania decyzji o zakończeniu współpracy. 

W praktyce stworzenie dobrej strategii personalnej powinno uwzględniać przede wszystkim realia działania danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie da się wskazać jednego, odpowiedniego sposobu działania. 

Kiedy trzeba opracować strategię personalną firmy?

Wydaje Ci się, że strategia personalna to tylko niepotrzebna komplikacja, bez której może się obejść Twój biznes? Nic bardziej mylnego. Strategią personalną powinieneś zainteresować się jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym etapie zaplanuj przede wszystkim, kogo warto zatrudnić, na jakie cechy charakteru, doświadczenie i kwalifikacje zwrócić uwagę, a także jakich umiejętności wymagać. 

Konieczność opracowania albo modyfikacji strategii personalnej pojawia się również w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo planuje zatrudnić dodatkowych pracowników. Na tym etapie do poprzednich kwestii dojdą również takie wątpliwości jak np. zagadnienie dalszego rozwoju biznesu czy oceny dotychczasowych pracowników. Być może okaże się, że zasadne będzie dokonanie przesunięć i uda się uniknąć zarówno zwolnień, jak i otwierania nowej rekrutacji. 

Strategia personalna jest szczególnie ważna dla tych przedsiębiorstw, które borykają się z dużą rotacją pracowników. Jeśli masz prawo przypuszczać, że Twoi pracownicy są przepracowani, a jednocześnie nie są zadowoleni z warunków pracy (np. wynagrodzenia czy benefitów), to bezpośredni znak, że trzeba zająć się stworzeniem strategii personalnej, a jeśli ta już istnieje – dokonać jej weryfikacji i zastanowić się nad kierunkiem modyfikacji.

Przykłady strategii personalnych

W literaturze wyróżnia się kilka rodzajów strategii personalnej, które różnią się między sobą m.in. podejściem do kadry pracowniczej oraz stawianych jej wymagań. Jako przykład można podać np. strategię ofensywną i defensywną oraz ilościową i jakościową. 

Strategia ofensywna dotyczy przedsiębiorstw, które wyróżnia dynamiczny wzrost i zatrudnianie pracowników innowacyjnych. Takie podmioty rekrutują wielu kandydatów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach obejmujących kreatywność, aby zwiększyć wyniki finansowe i wdrażać innowacje, które pozwolą obniżyć koszty działalności. W takim przypadku stosuje się gratyfikacje pracowników takie jak np. udział w zysku. 

Strategia defensywna skupia się z kolei na wyłonieniu pracowników, którzy zostaną zaangażowani w realizację przedsięwzięcia, spośród grona już istniejącej kadry. Takie przedsiębiorstwa skupiają się na bieżących projektach i na tej podstawie przeprowadzają ocenę pracowników. Wynagrodzenie jest ustalane hierarchicznie. 

Strategia ilościowa to natomiast podejście, w którym kluczowe jest dopasowanie rozwoju kadr do planu biznesowego. Celem jest takie obsadzenie stanowisk, aby dostosować przedsiębiorstwo do potrzeb rynku. Zasoby ludzkie są tu traktowane przede wszystkim jako koszt. 

Jakościowa strategia personalna to z kolei podejście, zgodnie z którym najbardziej opłacalne jest oddziaływanie motywacyjne na pracowników w celu osiągnięcia założonego wyniku. Im lepszą jakość zasobów ludzkich uda się osiągnąć, tym większa szansa, że uda się zrealizować plany. 

Strategia personalna to podstawa do stworzenia efektywnego i zgranego zespołu, który zostanie z Tobą na długo. Takie plany to nie zbędny wymysł, a narzędzie do rzeczywistego zwiększenia wyników i poprawy atmosfery w zespole. Strategię personalną powinno się stworzyć już na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zajmij się tym niezwłocznie. W toku prowadzenia biznesu strategia HR przyda się w szczególności podczas zatrudniania nowych pracowników.