Fun w pracy – zadowolony pracownik to szczęśliwa firma

Większość pracujących osób znaczną część swojego życia spędza na realizacji obowiązków zawodowych i tych, które są związane z życiem poza pracą. Zabiegana codzienność powoduje, że sporo osób zapomina o dostarczaniu sobie drobnych przyjemności. A gdyby tak od czasu do czasu przypomnieć pracownikom, że łączenie pracy i zabawy jest możliwe?

AmRest opublikował raport „Fun at work” [1], w którym została obalona teoria mówiąca, że pracownik może być efektywny w pracy wówczas, gdy wyłącznie koncentruje się na realizowaniu obowiązków. Okazuje się, że łączenie pracy z zabawą powoduje, że pracownicy czują się bardziej zaspokojeni i docenieni.

Przyczynia się to do:

 • zwiększenia motywacji i zaangażowania,
 • zwiększenia poziomu zadowolenia z pracy i swojego pracodawcy,
 • zwiększenia wydajności,
 • wzmocniania wizerunku marki jako pracodawcy,
 • większego zrozumienia sensu wykonywanej pracy,
 • zwiększenia poziomu pozytywnej energii w firmie, co niewątpliwie ma przełożenie na kulturę organizacyjną,
  redukcji stresu!

Szczęśliwy pracownik w firmie

Nie ulega wątpliwości, że kluczowym elementem, jeśli chodzi o budowanie szczęśliwej organizacji, są relacje. Pracownicy powinni być priorytetem dla firmy, która poprzez drobne gesty powinna utwierdzać zespół, że jest kluczowy dla firmy. Niestety w wielu organizacjach panuje hierarchia ważności, w której na szczycie są udziałowcy, potem klienci, a na samym końcu pracownicy.

Szczęście w pracy powinno być budowane na bazie potrzeb i oczekiwań pracowników. Dlatego działania w tym obszarze warto rozpocząć od zgromadzenia informacji na temat tego, co jest ważne dla pracowników. W różnych firmach sprawdzają się różne rozwiązania. Okazją do świętowania mogą być nietypowe święta i jubileusze, jednak relacje można budować również w mniej huczny sposób, np. poprzez spotkania rodzinne czy akcje wolontariackie. Niektórym pracownikom dużą radość sprawi możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych w luźnej atmosferze. Przykładami ciekawych inicjatyw rozluźniających atmosferę w firmie są:

 • popołudnie z planszówkami,
 • zakładanie drużyn sportowych,
 • wspólne uczestniczenie w warsztatach, np. kulinarnych,
 • wspólne śniadania,
 • warsztaty artystyczne czy pobudzające kreatywność.

Warto jednak pamiętać, że działania budujące kulturę szczęścia nie przyniosą oczekiwanych efektów, o ile nie zacznie się od podstawowych dobrych praktyk, czyli od witania się z poszczególnymi współpracownikami, poświęcenia choć kilku minut dziennie na rozmowy z poszczególnymi z nich czy wspierania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tego rodzaju zachowania budują poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do wykorzystania pełni potencjału przez pracownika.

Bezpieczne, z psychologicznego punktu widzenia, środowisko to takie, w którym ludzi nie obawiają się przekazywać sobie informacji zwrotnej.

Jeśli pracownik jest przekonany o tym, że druga strona chce dla niego jak najlepiej, łatwiej mu zaakceptować negatywną opinię na temat wyników swojej pracy. W organizacjach, które charakteryzuje wysoka wydajność pracy, stosunek uwag pozytywnych do negatywnych kształtuje się na poziomie 5 : 1. Dzięki otrzymywaniu pozytywnej informacji zwrotnej chętniej dążymy do doskonałości. Negatywne informacje również są ważne, gdyż wspierają nas w zakresie tworzenia kompetencji. Należy jednak pamiętać, że nasz umysł koncentruje się bardziej dla informacjach dla nas przykrych, stąd potrzeba równoważenia ich większą liczbą pochwał.

Duży wpływ na nastrój w firmie mają również detale, na które jednak nie zawsze mamy wpływ. Są to choćby otoczenie. Warto zadbać o to, żeby było przyjazne. Istnieją firmy zachęcające pracowników do dbania o własną przestrzeń w firmie. A nawet takie, które oferują budżety, które pracownicy mogą wykorzystać na zagospodarowanie otoczenia pod własne potrzeby.

Radość w pracy = lepsze wyniki

Po co zajmować się tematem szczęścia w pracy? Powody są dwa. Po pierwsze warto tworzyć środowisko, w którym ludziom dobrze się pracuje, bo wtedy chętniej przychodzą do pracy. Jest to bardzo ważny argument przemawiający za podjęciem tematu szczęścia w firmie. Jednak może być nieprzekonujący dla zarządów czy właścicieli firm. Dlatego warto pamiętać o drugim, istotnym powodzie – szczęśliwe firmy zarabiają więcej. 95% ankietowanych zadeklarowało, że pracują efektywniej w miłej atmosferze, a aż 82% respondentów uznało, że radość w pracy motywuje ich do osiągania najlepszych wyników [3].

Budowanie atmosfery szczęścia wymaga systematycznej pracy. Najlepszym dowodem na to jest protest związku zawodowego pracowników T-mobile, który dotyczył zapisu znajdującego się w Podręczniku pracownika T-Mobile. W regulaminie uwzględniono oczekiwanie brzmiące w następujący sposób: od pracowników oczekuje się, że będą dbali o pozytywny nastrój w miejscu pracy, komunikując się w sposób sprzyjający utrzymywaniu efektywnych relacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi klientami firmy, współpracownikami oraz zespołem menedżerskim. Krajowa Rada ds. Relacji w Zakładach Pracy przyznała rację protestującym, uznając, że pracodawca nie może zmusić pracowników do tego, by byli zadowoleni.

Przypisy:

 • [1] AmRest, HRM Institute, Fun at Work 2018 I Edycja badania w Polsce.
 • [2] AmRest, HRM Institute, Fun at Work 2018 I Edycja badania w Polsce.