Raport przyszłości, czyli jak będzie wyglądał rynek pracy za kilkadziesiąt lat

Rynek pracy zmienia się bardzo szybko. Wśród niektórych firm i pracowników wzbudza to spory niepokój. Raport przygotowany przez Infuture Hatalska Foresight Institute
„Praca: Scenariusze przyszłości” pokazuje potencjalne scenariusze na temat zmian, jakie mogą nastąpić na rynku pracy za kilka oraz kilkadziesiąt lat. Każda ze wskazanych możliwości opiera się na innym czynniku: technologicznym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i środowiskowym.

Working forever

Dzieci urodzone po 2007 r. będą żyć średnio 104 lata. Dlatego dotychczasowy model życia, składający się z trzech etapów – edukacja, praca, emerytura nie będą mogły być realizowane. Ludzkie życie będzie prawdopodobnie składać się z faz, które będą się wzajemnie przenikać, czyli edukacji, pracy i odpoczynku.

The useless class

Ze względu na rozwój technologii, automatyzację i robotyzację, będzie coraz mniej pracy dla ludzi. W wielu obszarach praca ludzka będzie zbędna. Co więcej, szacuje się, że 65% dzieci urodzonych w 2007 r. będzie wykonywała zawody, które jeszcze nie istnieją, a ludzie będą pracować mniej niż dzisiaj – ośmiogodzinny dzień pracy nie będzie obowiązywał. Profesor Guy Standing w książce Karty prekariatu zapewnienie obywatelom minimalnego dochodu opisuje jako szansę na rozwiązanie nierówności społecznych, które będą wynikać ze zmian na rynku pracy.

People per hour

Cały czas rośnie liczba wolnych strzelców. W 2025 r. będą stanowić 75% siły roboczej, co oznacza, że dojdzie do zjawiska zwanego ekonomią wolnych strzelców. Ta zmiana wynika z wartości wyznawanych przez millenialsów i pokolenie Z. Są to głównie elastyczność i mobilność. Badania przeprowadzone na grupie w wieku 15–35 lat wykazały, że elastyczność pracy jest według nich główną cechą dobrego zatrudnienia.

There are no jobs on a dead planet

Środowisko i zmiany klimatu będą przekładać się rynek pracy, poziom zatrudnienia czy sposób komunikacji albo podróże służbowe. Skrócony czas pracy może pozytywnie przełożyć się na środowisko, gdyż im dłużej pracujemy, tym większa jest konsumpcja, a co za tym idzie – ślad ekologiczny jest większy.

Through the glass door

Czynnik polityczny zakłada pełną transparentność. Zarówno organizacje, jak i pracownicy będą musieli się nauczyć funkcjonować w nowych, otwartych informacyjnie środowiskach. Proces podejmowania decyzji i wysokość wynagrodzeń będą ogólnodostępne. Konsekwencją tego będzie większe zaangażowanie w pracę i wzrost poczucia odpowiedzialności.

Część ze zmian wskazanych w raporcie, można obserwować już dzisiaj na rynku polskim. Coraz więcej osób decyduje się na pracę jako freelancerzy. Na ten temat można przeczytać więcej w artykule na ten temat. Poza tym już dzisiaj istnieją branże, np. IT, w których wiele firm podaje ofertę finansową w ogłoszeniach o pracę. Są to praktyki, które zwiększają transparentność przedsiębiorstw.

Dla wielu młodych pracowników tego rodzaju praktyki decydują o tym, czy podejmą współpracę z daną firmą czy też nie. Podobnie, jak etyka działania przedsiębiorstwa i jej podejście do ekologii nabrały znacznie większego znaczenia niż jeszcze parę lat temu.