Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Zootechnik zarabia średnio 6 210 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 940 zł brutto a 8 460 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 940 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 8 460 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Zootechnik znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 47 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

6 210 brutto/mc
2%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 940 zł

mediana

6 210 zł

8 460 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

10–49 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 160 zł

mediana

6 060 zł

8 600 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku