Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Specjalista fizjoterapii zarabia średnio 5 870 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 810 zł brutto a 7 680 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 810 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 680 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Specjalista fizjoterapii znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 7 012 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 870 brutto/mc
3%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 810 zł

mediana

5 870 zł

7 680 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku