Dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników?

Negocjacje w zakresie budżetu szkoleniowego bywają trudne. Często właściciele firm czy kierownicy niechętnie podchodzą do tematu finansowania edukacji pracowników, szczególnie jeśli odbywa się ona w godzinach pracy. Istnieją jednak dowody na to, że tego rodzaju koszty należy traktować jako inwestycję.

Szósta edycja badania przeprowadzonego przez Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce wykazało korelację pomiędzy inwestowaniem w szkolenia pracowników a rozwojem firmy. Przedsiębiorstwa odnotowujące silny rozwój, czyli takie, które wdrażały innowacje, planują kolejne wdrożenia oraz zwiększają zatrudnienie, to jednocześnie podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji kadr (97%). Na przeciwnym biegunie znajdują się podmioty stagnacyjne, które nie wdrażają innowacji, nie planują takich działań i nie rekrutują. Te przedsiębiorstwa najrzadziej deklarują aktywność na rzecz rozwoju pracowników (64%).

Ludzie to najcenniejsze zasoby organizacji

Jak dowodzą powyższe badania, pracownicy mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy. Dobrze dopasowane szkolenie wpływa na zwiększenie kompetencji pracownika oraz jakość dostarczanej przez niego pracy. Co więcej, dobrze przygotowany do wykonywania swoich obowiązków pracownik jest bardziej samodzielny, przez co wymaga mniejszego zaangażowania ze strony przełożonego.

Badania Saratoga HC Benchmarking 2013 dowodzą, że każda złotówka, przeznaczona na rozwój pracownika, przynosi ok. 170% zysku dla firmy. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych poza firmą przynosi dodatkową wartość – osoby z różnych przedsiębiorstw wymieniają się doświadczeniami. Tego rodzaju rozmowy bywają inspiracją do wdrażania udoskonaleń w swojej organizacji.

Spadek kosztów związanych z procesem rekrutacji

Fluktuacja pracowników jest jednym z istotniejszych problemów dla wielu firm. Z kolei pracownicy, którym daje się szansę na rozwój, zdobywanie nowych kompetencji, mniej chętnie będą rozważać zmianę pracy. Inwestowanie w kompetencje danej osoby powoduje, że czuje się doceniona i bardziej zmotywowana do dostarczania usług wysokiej jakości. Co więcej, szkolenie może lepszą decyzją od zwolnienia. Jeśli kompetencje danego pracownika dezaktualizują się, warto go wesprzeć w zdobywaniu nowych umiejętności i zaoferować zmianę stanowiska. Dobra znajomość firmy, lojalność, jak i zaangażowanie są równie ważne, jak nie ważniejsze niż kwalifikacje pracownika. Poza tym, często jest to tańsze rozwiązanie niż ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem rekrutacji oraz wdrażaniem nowego pracownika.

Umacnianie pozytywnego wizerunku pracodawcy

Pracownicy, poszukując nowej pracy, bardzo chętnie czytają opinie na temat przedsiębiorstw w internecie, dopytują znajomych o daną markę czy analizują wizerunek, jaki tworzy sam pracodawca. Warto o tym pamiętać i chwalić się tym, że firma inwestuje w pracowników. Tego rodzaju informacje zachęcają znaczną część kandydatów do aplikowania. W ten sposób inwestowanie w aktualnych pracowników może przynieść wartość dodaną i pośrednio przełożyć się na zmniejszenie kosztów w obszarze rekrutacji. Warto też pamiętać, że pracownicy są wizytówką firmy, a konferencje, szkolenia, studia podyplomowe czy inne formy kształcenia są również okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat pracodawców.

Podnoszenie efektywności pracowników

Pracodawców do inwestowania w szkolenia często zniechęca przekonanie o braku możliwości weryfikacji ich skuteczności. Dlatego, planując rozwój pracowników, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

  • Czy uczestnictwo w danym szkoleniu będzie realizowało cele biznesowe i plany długofalowe firmy?
  • Czy pracownik będzie mógł wykorzystać w codziennej pracy wiedzę bądź kompetencje zdobyte w trakcie szkolenia?
  • W jaki sposób zweryfikować efektywność danego szkolenia?

Jeśli będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania, bez problemu uargumentujemy koszty poniesione w związku z daną formą podnoszenia kompetencji pracownika.

Skąd wziąć pieniądze na rozwój pracownika?

W przypadku małych przedsiębiorstw inwestowanie w szkolenia pracowników może być kosztem mocno obciążającym pracodawcę. Dlatego warto przeanalizować możliwości dofinansowań, z jakich mogą korzystać pracodawcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości systematycznie oferuje pracodawcom i jednoosobowym działalnością gospodarczym dofinansowania szkoleń. W przypadku organizacji non profit możliwości uzyskania wsparcia w obszarze szkoleń jest jeszcze więcej. Istnieją grantowcy, którzy oferują wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji. Urzędy systematycznie organizują szkolenia otwarte, a niektóre instytucje oferują stypendia i programy indywidualne, z których można skorzystać, jeśli działa się w określonym sektorze.