Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Pomocnik piekarza zarabia średnio 5 830 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 680 zł brutto a 6 520 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 680 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 6 520 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Pomocnik piekarza znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 21 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 830 brutto/mc
4%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 680 zł

mediana

5 830 zł

6 520 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku