Badanie satysfakcji pracowników – jak przeprowadzić? Przykładowe pytania i wskazówki, jak przygotować ankietę

Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego warto je przeprowadzić?

Na co dzień pracodawcy trudno ocenić, jak pracownik czuje się w pracy. Mało który podwładny chce otwarcie rozmawiać o niedoskonałościach zakładu. Skupieniu na problemach pracowników nie pomaga ciągła presja związana z toczącymi się projektami. Niestety zaniedbanie tego tematu może prowadzić do wypalenia zawodowego, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie wyników. 

Badanie poziomu satysfakcji pracowników umożliwia ustalenie, które obszary działalności zakładu pracy wymagają poprawy. Dzięki temu można dowiedzieć się, co pracownicy myślą o swoim zatrudnieniu i na ile są z niego zadowoleni. Na tej podstawie można wdrażać zmiany w celu poprawy sytuacji i przykładać uwagę do utrzymania na tym samym poziomie tych obszarów, które są doceniane przez pracowników. 

Regularne przeprowadzanie ankiety satysfakcji pracowników umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Z tego powodu nie warto ograniczać się do ankiety raz na kilka lat. Kwestionariusz satysfakcji zawodowej można przekazywać pracownikom nawet 3-4 razy w roku. Oczywiście nie chodzi o nadgorliwość, ponieważ zbyt częste obarczanie podwładnych wypełnianiem dokumentów może obniżyć ich zaangażowanie w udzielanie odpowiedzi. Ankietę satysfakcji pracownika warto przeprowadzić jednak w obliczu znaczących zmian, takich jak zmiana trybu pracy, modyfikacja godzin, zatrudnienie nowego kierownika czy podwyższenie wynagrodzenia. 

Jak przygotować ankietę satysfakcji pracownika?

W celu przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników trzeba sporządzić ankietę z kompletną listą pytań. Najlepiej, aby znalazły się w niej zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. 

Pracodawca musi dobrze przemyśleć ich konstrukcję. Chodzi o to, aby pytania nie były zbyt powierzchowne, a jednocześnie umożliwiały poznanie szczerych opinii pracowników. 

Ankieta pracownicza powinna objąć istotne dla funkcjonowania zakładu pracy obszary. Mowa tu zarówno o wykonywaniu zadań służbowych, rozwoju czy warunkach zatrudnienia, jak i relacjach w zespole. Jednocześnie nie przesadzaj z liczbą pytań. Zbyt długi dokument może odstraszyć pracownika i wpłynąć na mniejsze zaangażowanie w jego wypełnienie. Możesz więc w konkretnej ankiecie skupić się tylko na niektórych kwestiach, które wydają się najistotniejsze. 

Do kwestionariusza satysfakcji zawodowej dodaj zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. W przypadku tych drugich zastosuj pięciostopniową skalę – zdecydowanie się nie zgadzam, raczej się nie zgadzam, nie mam zdania, raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje dokładniejsze wyniki niż prosta odpowiedź tak lub nie. 

Ankieta satysfakcji pracownika – lista pytań, które warto zadać pracownikowi

Jeśli wiesz już, kiedy warto przeprowadzić ankietę satysfakcji pracowników, musisz zastanowić się, jak może wyglądać ankieta tego typu. Podczas opracowywania kwestionariusza uwzględnij powyższe porady. Możesz też zainspirować się naszymi propozycjami pytań. 

 Badanie satysfakcji pracowników – ankieta – przykładowe pytania: 

Pytania zamknięte 

 • Czy masz zaufanie do swojego przełożonego? 
 • Czy czujesz, że Twoje zdanie liczy się w firmie? 
 • Czy czujesz się dobrze wśród pozostałych członków zespołu? 
 • Czy wiesz, czego się od Ciebie wymaga? 
 • Czy czujesz, że masz możliwość rozwoju swojej kariery? 
 • Czy jesteś zadowolony ze swoich zarobków? 
 • Czy zachowujesz równowagę między życiem zawodowym i osobistym? 
 • Czy uważasz, że ścieżka kariery w naszym zakładzie pracy jest jasna? 
 • Czy chcesz zostać w firmie na kolejne lata? 
 • Czy poleciłbyś nasze przedsiębiorstwo osobie szukającej pracy? 

Pytania otwarte 

 • Co musiałoby się zmienić, aby pracowało Ci się lepiej? 
 • Jakie zmiany są według Ciebie najpilniejsze? Podaj trzy przykłady 
 • Czy w organizacji istnieje problem, któremu Twoim zdaniem kadra zarządzająca nie poświęca wystarczająco dużo uwagi? 
 • Jakie zmiany można wprowadzić, abyś mógł się lepiej rozwijać? 
 • Czy w innych przedsiębiorstwach istnieją benefity pozapłacowe, których Ci brakuje w naszej firmie? 
 • Co najbardziej cenisz w firmie? 

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracownika?

Badanie satysfakcji pracowników przyniesie zamierzone rezultaty, jeśli dobrze je zaplanujesz. Przede wszystkim poinformuj o takich planach swoich podwładnych z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sposób dasz im czas na zastanowienie się i zebranie pomysłów. Gdy przyjdzie termin badania, nie nakładaj na pracowników presji czasowej. Zamiast tego wyznacz kilka dni na uzupełnienie ankiety. Najwygodniej, jeśli będzie ona miała formę elektroniczną. Poproś pracowników, aby przeznaczyli na wypełnienie kwestionariusza tyle czasu, ile potrzebują. 

Pamiętaj, aby stworzyć ankietę satysfakcji pracownika w duchu zaufania i zrozumienia. W kwestionariuszu przypomnij o anonimowości badania i zapewnij, że oczekujesz szczerych odpowiedzi, nawet jeśli nie będą dla Ciebie korzystne. Przypomnij pracownikom, że ankieta jest ważną częścią zmian i to od tego, czy poznasz występujące w organizacji problemy, zależy, czy będziesz w stanie je zwalczyć. 

Po zakończeniu zbierz wyniki ankiety satysfakcji pracowników. Stwórz zestawienie i sprawdź, jakie odpowiedzi pojawiały się najczęściej. Postaraj się wyciągnąć z odpowiedzi wszystkie interesujące pomysły. Stwórz listę największych problemów i zajmij się ich eliminacją krok po kroku. 

O wynikach ankiety poinformuj pracowników. W ten sposób zachowasz transparentność. Po podzieleniu się analizą wskaż, jakie działania ma zamiar podjąć przedsiębiorstwo, aby wyeliminować występujące problemy. Możesz wyznaczyć określony termin, po którym ankieta będzie powtórzona albo zostanie przeprowadzone spotkanie grupowe w celu omówienia wdrożonych ulepszeń. 

Badanie satysfakcji pracowników to ważne działanie, o którym zapomina wielu pracodawców. Bieżące analizowanie zadowolenia podwładnych z funkcjonowania w organizacji wpływa nie tylko na efektywność pracy, ale również ograniczenie rotacji pracowników. Jeśli nigdy nie przeprowadzałeś ankiety satysfakcji pracowników w swoim zakładzie pracy, skorzystaj z naszej listy przykładowych pytań. Pamiętaj, że w przyszłości badanie możesz powtarzać okresowo. 

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na OLX zawodowo.

Jak często powinny być przeprowadzane badania satysfakcji z pracy?

Ankietę pracowniczą należy przeprowadzać tak często, jak to konieczne, biorąc pod uwagę specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa. Ankieta przyda się w szczególności w obliczu zmian. Sugestie pracowników będą nieocenione również w czasie reorganizacji pracy zakładu czy zmiany kadry zarządzającej.

Jak stworzyć ankietę satysfakcji pracownika?

Badanie poziomu satysfakcji pracowników najlepiej przeprowadzić w oparciu o ankietę. Warto zawrzeć w niej zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. W przypadku tych pierwszych zastosuj pięciostopniową skalę odpowiedzi (zdecydowanie się nie zgadzam, raczej się nie zgadzam, nie mam zdania, raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam). W pytaniach uwzględnij najważniejsze dla danego zakładu pracy obszary.

Jak ocenić zaangażowanie pracownika?

Poziom zaangażowania pracownika w wykonywanie swoich obowiązków najłatwiej określić po wynikach. Jeśli okaże się, że jest niski, warto zastanowić się, z czego wynika. Pomocna w tym zakresie może być ankieta satysfakcji pracownika. Dzięki badaniu masz szansę dowiedzieć się, co wpływa na obniżenie efektywności pracy zatrudnionych i co zrobić, aby poprawić sytuację.

Co buduje poziom satysfakcji wśród pracowników?

Poziom satysfakcji pracowników w dzisiejszych przedsiębiorstwach buduje szereg czynników. To już nie tylko wynagrodzenie, ale również atmosfera w pracy, możliwości rozwoju czy tryb pracy. Jeśli chcesz uzyskać informację zwrotną na temat poziomu satysfakcji wśród pracowników, przeprowadź ankietę pracowniczą.