Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Operator numerów alarmowych zarabia średnio 5 640 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 100 zł brutto a 7 310 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 100 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 310 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Operator numerów alarmowych znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 20 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 640 brutto/mc
7%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

5 100 zł

mediana

5 640 zł

7 310 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku