Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Ogrodnik terenów zieleni zarabia średnio 5 680 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4 650 zł brutto a 7 220 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 4 650 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 7 220 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Ogrodnik terenów zieleni znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 39 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

5 680 brutto/mc
6%
mniej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

4 650 zł

mediana

5 680 zł

7 220 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

4 470 zł

mediana

5 680 zł

6 810 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku